Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری برنامه ترویج فرهنگ شهرنشینی از سوی شهرداری کابل

شهرداری کابل از باشند‌گان پایتخت می‌خواهد که برای زیبای و صفایی شهر، فرهنگ شهر نشینی را رعایت کنند.

ریاست شهرداری کابل به هدف ترویج شهر نشینی و حفاظت از تأسیسات شهری در ناحیه سیزدهم شهر کابل برنامه‌یی را برگزار کرده است.

واسع الله زاهد، رییس نشرات و روابط عامه ریاست شهرداری کابل، گفت: «کار مهم به ما این است که به مردم آگاهی بدهیم که ذهن‌های آن‌ها در برابر پاکی شهر آماده باشند تا در بخش مسوولیت‌شان سهم درست بگیرند.»

محمد طاهر خلیلی، رییس شورای وکلای گذر ناحیه سیزدهم، گفت: «بیش‌تر کوشش بکنیم که به چه سیستم در شهر زندگی بکنیم فرهنگ شهر نشینی را چگونه در شهر ترویج بکنیم.»

محمد اکبری، بزرگ قوم، گفت: «ما باید کوشش کنیم که خانه پاک داشته باشیم مسلمان اگر لباسش کهنه باشد عیبی ندارد اما باید خانه‌اش نظیف باشد.»

مسوولان هدف از برگزاری این برنامه را همکاری باشندگان کابل با این نهاد می‌دانند.

در همین حال، پایتخت نشینان، کارکرد‌های خوب شهر داری را می‌ستایند و خواهان، تلاش‌های بیش‌تر این نهاد استند.

قربان علی، اشتراک‌کننده، گفت:‌ «بسیار برنامه خوبی بود برنامه شهر نشینی در ناحیه سیزدهم بسیار گپ خوب و مفید بود ان‌شاءالله همه از این پیروی می‌کنیم.»

غلام علی، اشتراک‌کننده، گفت: «هفتاد فیصد‌ امیدواری بر مردم افغانستان داد که افغان‌ها می‌تواند که سر پای خود‌ ایستاد شود و بیست و چهار وزارت امارت اسلامی هم می‌تواند که از این یک الگوی خوب بگیرد.»

از سویی هم، شماری از کارمندان شهرداری از شهروندان خواستند تا با آنان همکار باشند.

محمد صادق، کارمند شهرداری، گفت: «خواست ما از مردم این است که با ما همکار باشند در بخش کثافات همکاری بکنند.»

نهضت الله، کارمند شهرداری، گفت:‌ «خواست ما از مردم این است که با شهرداری همکاری کنند کثافات را در زباله دانی‌های بیاندازند در هر منطقه زباله دانی‌ها مانده شده است.»

این در حالی است که شماری از پایتخت نشینان از کارکرد‌های شهرداری کابل در این اواخر ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند این نهاد در عملی کردن پروژه‌ها در کابل تلاش جدی کرده است.

برگزاری برنامه ترویج فرهنگ شهرنشینی از سوی شهرداری کابل

در همین حال، پایتخت نشینان، کارکرد‌های خوب شهر داری را می‌ستایند و خواهان، تلاش‌های بیش‌تر این نهاد استند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل از باشند‌گان پایتخت می‌خواهد که برای زیبای و صفایی شهر، فرهنگ شهر نشینی را رعایت کنند.

ریاست شهرداری کابل به هدف ترویج شهر نشینی و حفاظت از تأسیسات شهری در ناحیه سیزدهم شهر کابل برنامه‌یی را برگزار کرده است.

واسع الله زاهد، رییس نشرات و روابط عامه ریاست شهرداری کابل، گفت: «کار مهم به ما این است که به مردم آگاهی بدهیم که ذهن‌های آن‌ها در برابر پاکی شهر آماده باشند تا در بخش مسوولیت‌شان سهم درست بگیرند.»

محمد طاهر خلیلی، رییس شورای وکلای گذر ناحیه سیزدهم، گفت: «بیش‌تر کوشش بکنیم که به چه سیستم در شهر زندگی بکنیم فرهنگ شهر نشینی را چگونه در شهر ترویج بکنیم.»

محمد اکبری، بزرگ قوم، گفت: «ما باید کوشش کنیم که خانه پاک داشته باشیم مسلمان اگر لباسش کهنه باشد عیبی ندارد اما باید خانه‌اش نظیف باشد.»

مسوولان هدف از برگزاری این برنامه را همکاری باشندگان کابل با این نهاد می‌دانند.

در همین حال، پایتخت نشینان، کارکرد‌های خوب شهر داری را می‌ستایند و خواهان، تلاش‌های بیش‌تر این نهاد استند.

قربان علی، اشتراک‌کننده، گفت:‌ «بسیار برنامه خوبی بود برنامه شهر نشینی در ناحیه سیزدهم بسیار گپ خوب و مفید بود ان‌شاءالله همه از این پیروی می‌کنیم.»

غلام علی، اشتراک‌کننده، گفت: «هفتاد فیصد‌ امیدواری بر مردم افغانستان داد که افغان‌ها می‌تواند که سر پای خود‌ ایستاد شود و بیست و چهار وزارت امارت اسلامی هم می‌تواند که از این یک الگوی خوب بگیرد.»

از سویی هم، شماری از کارمندان شهرداری از شهروندان خواستند تا با آنان همکار باشند.

محمد صادق، کارمند شهرداری، گفت: «خواست ما از مردم این است که با ما همکار باشند در بخش کثافات همکاری بکنند.»

نهضت الله، کارمند شهرداری، گفت:‌ «خواست ما از مردم این است که با شهرداری همکاری کنند کثافات را در زباله دانی‌های بیاندازند در هر منطقه زباله دانی‌ها مانده شده است.»

این در حالی است که شماری از پایتخت نشینان از کارکرد‌های شهرداری کابل در این اواخر ابراز خرسندی می‌کنند و می‌گویند این نهاد در عملی کردن پروژه‌ها در کابل تلاش جدی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره