Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دبیرکل سازمان ملل از اوضاع حقوق بشری بانوان در افغانستان انتقاد کرد

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که زنان و دختران در افغانستان منزوی شده‌اند.

آقای گوترش در این سخنرانی که در صفحه رسمی یوناما نیز نشر شده، از اوضاع حقوق بشری بانوان در افغانستان به شدت انتقاد کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: «در افغانستان حقوق زنان و دختران پایمال شده و به دلیل ممنوعیت، از زندگی اجتماعی در حالت انزوا قرار گرفته‌اند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در چارچوب شریعت تامین شده است و جامعه جهانی نباید مساله بانوان را همچون ابزار فشار بر حکومت سرپرست کار گیرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «این موضوعات را وسیله سیاسی نسازند و به گونهی وسیله فشار از آن استفاده نکنند.»

از سویی‌هم، شماری از بانوان از حکومت سرپرست می‌خواهند که حقوق بنیادی بانوان را حرمت بدارد و به آنان اجازه آموزش و تحصیل بدهد.

نرگس نیازی، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما این است که هرچه زودتر مکاتب، مدارس و تمام مراکز آموزشی را به روی دختران و طبقه اناث باز کند.»

آرزو رحمانی، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی است که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب به روی دانش‌آموزان طبقه اناث باز کند و همینکه مارا به درس خواندن اجازه بدهد.»

ممنوعیت بانوان از کار و آموزش در افغانستان با واکنش‌های گونه‌گون و گسترده داخلی و خارجی روبه‌رو شده است.

دبیرکل سازمان ملل از اوضاع حقوق بشری بانوان در افغانستان انتقاد کرد

امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در چارچوب شریعت تامین شده است و جامعه جهانی نباید مساله بانوان را همچون ابزار فشار بر حکومت سرپرست کار گیرد.

تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که زنان و دختران در افغانستان منزوی شده‌اند.

آقای گوترش در این سخنرانی که در صفحه رسمی یوناما نیز نشر شده، از اوضاع حقوق بشری بانوان در افغانستان به شدت انتقاد کرده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: «در افغانستان حقوق زنان و دختران پایمال شده و به دلیل ممنوعیت، از زندگی اجتماعی در حالت انزوا قرار گرفته‌اند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در چارچوب شریعت تامین شده است و جامعه جهانی نباید مساله بانوان را همچون ابزار فشار بر حکومت سرپرست کار گیرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «این موضوعات را وسیله سیاسی نسازند و به گونهی وسیله فشار از آن استفاده نکنند.»

از سویی‌هم، شماری از بانوان از حکومت سرپرست می‌خواهند که حقوق بنیادی بانوان را حرمت بدارد و به آنان اجازه آموزش و تحصیل بدهد.

نرگس نیازی، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست ما این است که هرچه زودتر مکاتب، مدارس و تمام مراکز آموزشی را به روی دختران و طبقه اناث باز کند.»

آرزو رحمانی، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی است که هرچه زودتر دروازه‌های مکاتب به روی دانش‌آموزان طبقه اناث باز کند و همینکه مارا به درس خواندن اجازه بدهد.»

ممنوعیت بانوان از کار و آموزش در افغانستان با واکنش‌های گونه‌گون و گسترده داخلی و خارجی روبه‌رو شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره