Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چالش‌های ناشی از برف‌باری در شاهراه‌ها

شماری از شاهراه‌ها در ولایت‌های گوناگون به علت برف‌باری‌های اخیر به روی رفت و آمد بسته شده‌اند.

وزارت فواید عامه می‌گوید که برخی از مسیرها در ولایت‌های غور، بامیان، دایکندی، فراه و سرپل به گونه موقت بسته شده‌اند.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه، گفت: «در غور برف‌باری جریان دارد مسیر بند بکک و بند بایان آن ولایت به اثر برف‌باری‌ها و توفان‌ها موقتاً به روی ترافیک مسدود می‌باشند و در بامیان همچنان مسیرهای کوتل حاجی‌گک، آبقول کرمان، پل ورس، مسیرکوتل شاطو، کوتل آقرباط، کوتل قناق این راه‌ها به دلیل برف‌باری شدید و حالت توفانی بند است.»

برف‌باری‌های پیهم برخی از کوتل‌ها را نیز به روی رفت و آمد بسته است که شهروندان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

برخی از مسافران در مسیر کابل - کندهار می‌گویند که این مسیر از چندین ساعت بدینسو بسته است.

یکی از مسافرانی که در مسیر کندهار - کابل مانده است، گفت: «از کندهار به کابل سفر می‌کنیم. سه ساعت است که در میدان وردک بند ماندیم.»

اما بارش برف در پاییتخت، جوانان را سرگرم بازی‌های زمستانی ساخته است. این باشندگان می‌گویند که از بازی‌های زمستانی لذت می‌برند و نگرانی‌های شان را برطرف می‌کنند.

حبیب الله، باشنده کابل، گفت: «بعد از دیر وقت برف باریده آمدیم با دوست‌ها یک ساعت برف جنگی کردیم ساعت ما تیر شد.»

احمد ضیا، باشنده بعدی، می‌گوید: «خوشایند تمام می‌شود از خاطری که برف است فضای آزاد ساعت ما تیر می‌شود همچنان کار ما می‌شود.»

وزارت فواید عامه از تمامی مسافران در شاهراه‌ها می‌خواهد که در هنگام سفر با ابزارهای زمستانی مجهز باشند.

مسوولان این وزارت می‌افزایند که شاهراه سالنگ تنها به روی موترهای تیلری بسته است و موترهای دیگر با زنجیر (چین) می‌توانند رفت و آمد کنند.

چالش‌های ناشی از برف‌باری در شاهراه‌ها

وزارت فواید عامه می‌گوید که برخی از مسیرها در ولایت‌های غور، بامیان، دایکندی، فراه و سرپل به گونه موقت بسته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شاهراه‌ها در ولایت‌های گوناگون به علت برف‌باری‌های اخیر به روی رفت و آمد بسته شده‌اند.

وزارت فواید عامه می‌گوید که برخی از مسیرها در ولایت‌های غور، بامیان، دایکندی، فراه و سرپل به گونه موقت بسته شده‌اند.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه، گفت: «در غور برف‌باری جریان دارد مسیر بند بکک و بند بایان آن ولایت به اثر برف‌باری‌ها و توفان‌ها موقتاً به روی ترافیک مسدود می‌باشند و در بامیان همچنان مسیرهای کوتل حاجی‌گک، آبقول کرمان، پل ورس، مسیرکوتل شاطو، کوتل آقرباط، کوتل قناق این راه‌ها به دلیل برف‌باری شدید و حالت توفانی بند است.»

برف‌باری‌های پیهم برخی از کوتل‌ها را نیز به روی رفت و آمد بسته است که شهروندان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

برخی از مسافران در مسیر کابل - کندهار می‌گویند که این مسیر از چندین ساعت بدینسو بسته است.

یکی از مسافرانی که در مسیر کندهار - کابل مانده است، گفت: «از کندهار به کابل سفر می‌کنیم. سه ساعت است که در میدان وردک بند ماندیم.»

اما بارش برف در پاییتخت، جوانان را سرگرم بازی‌های زمستانی ساخته است. این باشندگان می‌گویند که از بازی‌های زمستانی لذت می‌برند و نگرانی‌های شان را برطرف می‌کنند.

حبیب الله، باشنده کابل، گفت: «بعد از دیر وقت برف باریده آمدیم با دوست‌ها یک ساعت برف جنگی کردیم ساعت ما تیر شد.»

احمد ضیا، باشنده بعدی، می‌گوید: «خوشایند تمام می‌شود از خاطری که برف است فضای آزاد ساعت ما تیر می‌شود همچنان کار ما می‌شود.»

وزارت فواید عامه از تمامی مسافران در شاهراه‌ها می‌خواهد که در هنگام سفر با ابزارهای زمستانی مجهز باشند.

مسوولان این وزارت می‌افزایند که شاهراه سالنگ تنها به روی موترهای تیلری بسته است و موترهای دیگر با زنجیر (چین) می‌توانند رفت و آمد کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره