Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اداره تنظیم امور زندان‌ها: بیش از یک‌هزار زن در کشور زندانی استند

اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که در حال حاضر، نزدیک به ۱۴هزار تن در تمامی زندان‌های حکومت سرپرست زندانی اند که از این میان، بیش از یک هزار تن آنان بانوان استند.

مسوولان این اداره می‌افزایند که تمامی این بانوان، به اتهام‌های جنایی و حقوقی زندانی شده اند و امارت اسلامی به حقوق تمامی زندانیان در روشنایی عدالت اسلامی پابند است.

مولوی محمد یوسف مستری، رییس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها در این باره گفت: «در حال حاضر در زندان‌های امارت اسلامی حدود ۱۴هزار نفر زندانی استند که از این میان ۱۰۰۰ یا ۱۱۰۰ تن آنان زنان استند. زندانیان سیاسی در محابس نداریم، همه این زندانیان یا زندانیان حقوق استند یا جنایی؛ چون ما با زندانیان سیاسی سر و کار نداریم.»

به گفته رییس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها، در زندان‌های کشور، هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد و تا کنون پانزده هزار تن پس از بررسی پرونده‌های شان آزاد شده اند.

مولوی محمد یوسف مستری، افزود: «ما دوسیه هزاران زندانی را بررسی کردیم و حدود ۱۵هزار زندانی پس از بررسی‌ها رها شدند. حالا هم ۲۵۰۰ تا سه هزار زندانی دوسیه‌های شان تکمیل شده است و انتظار رهایی می‌کشند. اگر مسایل حقوق بشری را در نظر بگیریم و حفظ‌الصحه را مراعات کنیم، زندان‌های ما گنجایش حدود ۲۰ هزار زندانی را دارد.»

از سویی هم، شماری از حقوق‌دانان از امارت اسلامی می‌خواهند که پرونده‌های زندانیان را به گونه شفاف بررسی کند.

سبحان‌الله مصباح، آگاه مسایل حقوقی گفت: «یک زندانی از مجرد گرفتاری الی پروسه محاکماتی و تطبیق حکم مستحق یک سلسله حقوق و امتیازات است که در قانون برایش در نظر گرفته شده که او عبارت از رسیدگی به محاکمه عادلانه و شفاف و در مطابقت به قانون.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌ها، پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، شمار زندانیان در پلچرخی به صفر رسیده بود.

مسوولان این اداره می‌افزایند که اکنون بیشتر زندانیان به جرم قاچاق مواد مخدر، قتل، دزدی و جرم‌های دیگر زندانی استند.

اداره تنظیم امور زندان‌ها: بیش از یک‌هزار زن در کشور زندانی استند

مسوولان این اداره می‌افزایند که تمامی این بانوان، به اتهام‌های جنایی و حقوقی زندانی شده اند و امارت اسلامی به حقوق تمامی زندانیان در روشنایی عدالت اسلامی پابند است.

تصویر بندانگشتی

اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که در حال حاضر، نزدیک به ۱۴هزار تن در تمامی زندان‌های حکومت سرپرست زندانی اند که از این میان، بیش از یک هزار تن آنان بانوان استند.

مسوولان این اداره می‌افزایند که تمامی این بانوان، به اتهام‌های جنایی و حقوقی زندانی شده اند و امارت اسلامی به حقوق تمامی زندانیان در روشنایی عدالت اسلامی پابند است.

مولوی محمد یوسف مستری، رییس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها در این باره گفت: «در حال حاضر در زندان‌های امارت اسلامی حدود ۱۴هزار نفر زندانی استند که از این میان ۱۰۰۰ یا ۱۱۰۰ تن آنان زنان استند. زندانیان سیاسی در محابس نداریم، همه این زندانیان یا زندانیان حقوق استند یا جنایی؛ چون ما با زندانیان سیاسی سر و کار نداریم.»

به گفته رییس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها، در زندان‌های کشور، هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد و تا کنون پانزده هزار تن پس از بررسی پرونده‌های شان آزاد شده اند.

مولوی محمد یوسف مستری، افزود: «ما دوسیه هزاران زندانی را بررسی کردیم و حدود ۱۵هزار زندانی پس از بررسی‌ها رها شدند. حالا هم ۲۵۰۰ تا سه هزار زندانی دوسیه‌های شان تکمیل شده است و انتظار رهایی می‌کشند. اگر مسایل حقوق بشری را در نظر بگیریم و حفظ‌الصحه را مراعات کنیم، زندان‌های ما گنجایش حدود ۲۰ هزار زندانی را دارد.»

از سویی هم، شماری از حقوق‌دانان از امارت اسلامی می‌خواهند که پرونده‌های زندانیان را به گونه شفاف بررسی کند.

سبحان‌الله مصباح، آگاه مسایل حقوقی گفت: «یک زندانی از مجرد گرفتاری الی پروسه محاکماتی و تطبیق حکم مستحق یک سلسله حقوق و امتیازات است که در قانون برایش در نظر گرفته شده که او عبارت از رسیدگی به محاکمه عادلانه و شفاف و در مطابقت به قانون.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان اداره تنظیم امور زندان‌ها، پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، شمار زندانیان در پلچرخی به صفر رسیده بود.

مسوولان این اداره می‌افزایند که اکنون بیشتر زندانیان به جرم قاچاق مواد مخدر، قتل، دزدی و جرم‌های دیگر زندانی استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره