Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیری در دوحه درباره آموزش و کار شهروندان کشور گفت‌وگو کرد

نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان می‌گوید که تعامل با افغان‌هایی که فرصت‌های آموزشی و کاری را برای هم‌وطنان شان در بیرون از افغانستان فراهم می‌سازند، امیدبخش است.

رینا امیری‌ در صفحه تویترش نوشته است که در سفر به دوحه با معاون وزیر خارجه قطر و مسوولان یک بنیاد آموزشی درباره ایجاد فرصت‌های آموزشی برای بانوان و پسران در داخل و بیرون از افغانستان، گفت‌وگو کرده است.

خانم امیری گفته است: «هیچ چیزی برایم بیش‌تر از تعامل با افغان‌های که فرصت‌های آموزشی و کاری را بر هم‌وطنان شان در کشور و جوامع مهاجر توسعه می‌د‌هند، امیدبخش نیست.»

از سوی دیگر، شماری از دانشجویان دختر از امارت اسلامی می‌خواهند که دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.

حسینه معتصم از دانشجویان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل است. او که پس از بسته شدن دانشگاه‌ها نگران آینده‌اش است، می‌گوید: «مکاتب، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به روی تمام دختران بسته شد که این یک سرنوشت نامعلوم برای دختران است. معلوم نیست که آینده آن‌ها چه می‌شود این‌ها نیمی قشر یک جامعه را نادیده گرفتند.»

شماری از استادان دانشگاه‌ و دانشجویان می‌گویند که حکومت سرپرست باید به تعلیق دانشگاه‌ها به روی دختران، پایان دهد.

فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، گفت: «بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران افغانستان نه تنها یک مشکل داخلی را حل بکند بلکه برای یک رابطه خوب با کشورهای جهان و جامعه جهانی یک قدم مثبت بگذارد.»

عافطه معتصم، دانشجو، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که دانشگاه را به روی دختران باز کند این حق ما است اسلام برای زنان حق داده که تحصیل کنند.»

پیش از این، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در سمینار دینی و علمی برای استادان دانشگاه‌های مرکزی بر تقویت نهادهای تعلیمی تاکید کرده است.

آقای حنفی  گفته است: «ما اگر دعوا می‌کنیم که وطن خود را این می‌کنیم و آن می‌کنیم، همه خواب و خیال است، اول دستگاه‌های تعلیمی خود را ما و شما هم از نگاه کوالتی (کیفیت) و هم از نگاه کمیت تقویت نکنیم و اپدیت نسازیم در آن صورت هیچگاه نمی‌توانیم.»

نزدیک به دو ماه پیش، آموزش بانوان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کشور از سوی حکومت سرپرست به حالت تعلیق درآمد و در آخرین تصمیم، امارت اسلامی حضور دانش‌آموختگان دختر را در آزمون نهایی پزشکی به تاخیر انداخت.

امیری در دوحه درباره آموزش و کار شهروندان کشور گفت‌وگو کرد

معاون اداری ریاست الوزرا در سمینار دینی و علمی برای استادان دانشگاه‌های مرکزی بر تقویت نهادهای تعلیمی تاکید کرده است.

تصویر بندانگشتی

نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان می‌گوید که تعامل با افغان‌هایی که فرصت‌های آموزشی و کاری را برای هم‌وطنان شان در بیرون از افغانستان فراهم می‌سازند، امیدبخش است.

رینا امیری‌ در صفحه تویترش نوشته است که در سفر به دوحه با معاون وزیر خارجه قطر و مسوولان یک بنیاد آموزشی درباره ایجاد فرصت‌های آموزشی برای بانوان و پسران در داخل و بیرون از افغانستان، گفت‌وگو کرده است.

خانم امیری گفته است: «هیچ چیزی برایم بیش‌تر از تعامل با افغان‌های که فرصت‌های آموزشی و کاری را بر هم‌وطنان شان در کشور و جوامع مهاجر توسعه می‌د‌هند، امیدبخش نیست.»

از سوی دیگر، شماری از دانشجویان دختر از امارت اسلامی می‌خواهند که دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.

حسینه معتصم از دانشجویان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل است. او که پس از بسته شدن دانشگاه‌ها نگران آینده‌اش است، می‌گوید: «مکاتب، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به روی تمام دختران بسته شد که این یک سرنوشت نامعلوم برای دختران است. معلوم نیست که آینده آن‌ها چه می‌شود این‌ها نیمی قشر یک جامعه را نادیده گرفتند.»

شماری از استادان دانشگاه‌ و دانشجویان می‌گویند که حکومت سرپرست باید به تعلیق دانشگاه‌ها به روی دختران، پایان دهد.

فضل هادی وزین، استاد دانشگاه، گفت: «بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران افغانستان نه تنها یک مشکل داخلی را حل بکند بلکه برای یک رابطه خوب با کشورهای جهان و جامعه جهانی یک قدم مثبت بگذارد.»

عافطه معتصم، دانشجو، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی این است که دانشگاه را به روی دختران باز کند این حق ما است اسلام برای زنان حق داده که تحصیل کنند.»

پیش از این، عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرا در سمینار دینی و علمی برای استادان دانشگاه‌های مرکزی بر تقویت نهادهای تعلیمی تاکید کرده است.

آقای حنفی  گفته است: «ما اگر دعوا می‌کنیم که وطن خود را این می‌کنیم و آن می‌کنیم، همه خواب و خیال است، اول دستگاه‌های تعلیمی خود را ما و شما هم از نگاه کوالتی (کیفیت) و هم از نگاه کمیت تقویت نکنیم و اپدیت نسازیم در آن صورت هیچگاه نمی‌توانیم.»

نزدیک به دو ماه پیش، آموزش بانوان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کشور از سوی حکومت سرپرست به حالت تعلیق درآمد و در آخرین تصمیم، امارت اسلامی حضور دانش‌آموختگان دختر را در آزمون نهایی پزشکی به تاخیر انداخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره