Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان نجات کودکان: شمار زیادی از زنان و کودکان افغان با فقر روبه‌رو استند

سازمان نجات کودکان در گزارشی گفته است که شمار زیادی از زنان و کودکان در افغانستان با فقر و گرسنگی روبه‌رو اند.

به گفته این نهاد، بیشتر زنان که سرپرستی خانواده‌های شان را به عهده دارند، به کمک‌های بشری دست‌رسی ندارند.

سازمان نجات نجات کودکان بار دیگر از ممنوعیت کار بانوان ابراز نگرانی کرده و گفته است که به همین علت ۵۰درصد کار این نهاد متوقف شده است.

دیوید رایت، مدیر ارشد عملیاتی سازمان نجات کودکان، گفته است: «ممنوعیت کار زنان تنها باعث تشدید نیازهای زنان و کودکان می‌شود ما از آغاز این ممنوعیت، گفته بودیم که زنان برای فراهم‌سازی کمک‌ها ضروری اند و بدون حضور آنان میلیون‌ها زن و کودک از کمک‌های نجات‌دهنده زندگی محروم خواهند شد.»

زهرا حسینی که نزدیک به بیست سال در نهادهای گوناگون کار کرده، پس از اعمال محدودیت امارت اسلامی بر کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی، کارش را از دست داده است و با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو است.

زهرا حسینی به طلوع‌نیوز گفت: «در خانه ما حال کسی وظیفه ندارد چون برادران ما جدا استند و واقعاً زیادتر مسوولیت فامیل به دوش خودم بود.»

در همین حال، برنامه جهانی خوراک می‌گوید که این نهاد به کمک‌هایش برای افراد نیازمند در سال ۲۰۲۳ در افغانستان نیز ادامه خواهد داد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان، گفت: «دبلیو اف پی به کمک‌های خود در ماه دسامبر سال گذشته و در ماه جنوری امسال یا ۲۰۲۳ ادامه داد و به کمک‌های خود برای مردم افغانستان از جمله خانم‌ها و یا هم دختران و پسران این‌ها مستفید شده‌اند.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه که کمک‌های خارجی به صورت بسیار بد توزیع شده است. راهکار فوق‌العاده بد را این‌ها تعقیب کردند، راهکار کهنه‌یی که هیچگاه آن به مقصد نمی رسد و اکثریت آن حیف و میل می‌شود.»

این در حالی‌ست که در ماه‌های پسین، نهادهای گونه گون امدادرسان در افغانستان از افزایش فقر ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند بیش از ۲۸ میلیون تن جمعیت افغانستان با فقر روبه‌رو استد.

سازمان نجات کودکان: شمار زیادی از زنان و کودکان افغان با فقر روبه‌رو استند

سازمان نجات نجات کودکان بار دیگر از ممنوعیت کار بانوان ابراز نگرانی کرده و گفته است که به همین علت ۵۰درصد کار این نهاد متوقف شده است.

تصویر بندانگشتی

سازمان نجات کودکان در گزارشی گفته است که شمار زیادی از زنان و کودکان در افغانستان با فقر و گرسنگی روبه‌رو اند.

به گفته این نهاد، بیشتر زنان که سرپرستی خانواده‌های شان را به عهده دارند، به کمک‌های بشری دست‌رسی ندارند.

سازمان نجات نجات کودکان بار دیگر از ممنوعیت کار بانوان ابراز نگرانی کرده و گفته است که به همین علت ۵۰درصد کار این نهاد متوقف شده است.

دیوید رایت، مدیر ارشد عملیاتی سازمان نجات کودکان، گفته است: «ممنوعیت کار زنان تنها باعث تشدید نیازهای زنان و کودکان می‌شود ما از آغاز این ممنوعیت، گفته بودیم که زنان برای فراهم‌سازی کمک‌ها ضروری اند و بدون حضور آنان میلیون‌ها زن و کودک از کمک‌های نجات‌دهنده زندگی محروم خواهند شد.»

زهرا حسینی که نزدیک به بیست سال در نهادهای گوناگون کار کرده، پس از اعمال محدودیت امارت اسلامی بر کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی، کارش را از دست داده است و با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو است.

زهرا حسینی به طلوع‌نیوز گفت: «در خانه ما حال کسی وظیفه ندارد چون برادران ما جدا استند و واقعاً زیادتر مسوولیت فامیل به دوش خودم بود.»

در همین حال، برنامه جهانی خوراک می‌گوید که این نهاد به کمک‌هایش برای افراد نیازمند در سال ۲۰۲۳ در افغانستان نیز ادامه خواهد داد.

وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی خوراک در افغانستان، گفت: «دبلیو اف پی به کمک‌های خود در ماه دسامبر سال گذشته و در ماه جنوری امسال یا ۲۰۲۳ ادامه داد و به کمک‌های خود برای مردم افغانستان از جمله خانم‌ها و یا هم دختران و پسران این‌ها مستفید شده‌اند.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه که کمک‌های خارجی به صورت بسیار بد توزیع شده است. راهکار فوق‌العاده بد را این‌ها تعقیب کردند، راهکار کهنه‌یی که هیچگاه آن به مقصد نمی رسد و اکثریت آن حیف و میل می‌شود.»

این در حالی‌ست که در ماه‌های پسین، نهادهای گونه گون امدادرسان در افغانستان از افزایش فقر ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند بیش از ۲۸ میلیون تن جمعیت افغانستان با فقر روبه‌رو استد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره