Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: رهبری شبکه القاعده به سیف العدل رسیده است

کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی ادعا کرده است که پس از کشته شدن ایمن الظواهری در کابل، رهبری شبکه القاعده به سیف العدل رسیده است.

روزنامه واشنگتن ایگزماینر به نقل از کمیته کارشناسان سازمان ملل گفته است که رهبر تازه گروه القاعده در ایران بسر می‌برد.

کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند: «سیف العدل رهبر جدید القاعده تحت حمایت ایران است  و القاعده ترجیح داد تا با اعتراف نکردن به مرگ الظواهری این موضوع را تشدید نکند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که این گزارش‌ها دور از حقیقت است و اتهاماتی است که در بیست سال گذشته نیز بالای امارت اسلامی وارد شده اند.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، گفت: «متاسفانه این اتهاماتی است که در طول بیست سال بالای ما انجام شده است اما با شرایط فعلی افغانستان مطابقت ندارد.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «در مورد ایمن الظواهری باید بگویم که او قضیه مربوط به افغانستان نمی‌شود و ادعا های هم در مورد ایمن الظواهری شده بود، نتیجه از طرف کمیته که گماشته شده بود تاحال بدست نیامده و اینکه بعدها آن‌ها چه تصمیم می‌گیرند مربوط به افغان‌ها نمی‌شود.»

آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گوناگون دارند.

نجیب الرحمان شمال، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امارت اسلامی افغانستان در صدد به رسمیت شناختن حکومت سرپرست شان هستند و به این خاطر ادعای امریکا را مبنی بر اینکه الظواهری در کابل کشته شده، تایید کرده نمی‌تواند.»

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «یک پروژه یا درامه بیش نیست اگر واقعا الظواهری در افغانستان کشته شده باشد باید امریکایی‌ها جمع طالبان باید جسد اش به مطبوعات نشان بدهند و ثابت می‌کرد که واقعا الظواهری است.»

پیش از این ایالات متحده امریکا ادعا کرده است که ایمن الظواهری در یک حمله هوایی این کشور در کابل کشته شده است؛ اما در این باره هیچ ویدیویی را پخش نکرده است.
 
کابل همواره تاکید کرده است که هیچ سندی که نشان دهنده کشته شدن الظواهری در کابل باشد، وجود ندارد.

سازمان ملل: رهبری شبکه القاعده به سیف العدل رسیده است

امارت اسلامی می‌گوید که این گزارش‌ها دور از حقیقت است و اتهاماتی است که در بیست سال گذشته نیز بالای امارت اسلامی وارد شده اند.

تصویر بندانگشتی

کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی ادعا کرده است که پس از کشته شدن ایمن الظواهری در کابل، رهبری شبکه القاعده به سیف العدل رسیده است.

روزنامه واشنگتن ایگزماینر به نقل از کمیته کارشناسان سازمان ملل گفته است که رهبر تازه گروه القاعده در ایران بسر می‌برد.

کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند: «سیف العدل رهبر جدید القاعده تحت حمایت ایران است  و القاعده ترجیح داد تا با اعتراف نکردن به مرگ الظواهری این موضوع را تشدید نکند.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که این گزارش‌ها دور از حقیقت است و اتهاماتی است که در بیست سال گذشته نیز بالای امارت اسلامی وارد شده اند.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، گفت: «متاسفانه این اتهاماتی است که در طول بیست سال بالای ما انجام شده است اما با شرایط فعلی افغانستان مطابقت ندارد.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «در مورد ایمن الظواهری باید بگویم که او قضیه مربوط به افغانستان نمی‌شود و ادعا های هم در مورد ایمن الظواهری شده بود، نتیجه از طرف کمیته که گماشته شده بود تاحال بدست نیامده و اینکه بعدها آن‌ها چه تصمیم می‌گیرند مربوط به افغان‌ها نمی‌شود.»

آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گوناگون دارند.

نجیب الرحمان شمال، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «امارت اسلامی افغانستان در صدد به رسمیت شناختن حکومت سرپرست شان هستند و به این خاطر ادعای امریکا را مبنی بر اینکه الظواهری در کابل کشته شده، تایید کرده نمی‌تواند.»

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «یک پروژه یا درامه بیش نیست اگر واقعا الظواهری در افغانستان کشته شده باشد باید امریکایی‌ها جمع طالبان باید جسد اش به مطبوعات نشان بدهند و ثابت می‌کرد که واقعا الظواهری است.»

پیش از این ایالات متحده امریکا ادعا کرده است که ایمن الظواهری در یک حمله هوایی این کشور در کابل کشته شده است؛ اما در این باره هیچ ویدیویی را پخش نکرده است.
 
کابل همواره تاکید کرده است که هیچ سندی که نشان دهنده کشته شدن الظواهری در کابل باشد، وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره