Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

قونسل افغانستان در کراچی: ۶۵۰ شهروند کشور در زندان‌های پاکستان استند

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی از اسلام‌آباد می‌خواهد تا مهاجران افغانستان را که در زندان‌های پاکستان بسر می‌برند، آزاد سازد.

این دیپلومات امارت اسلامی می‌گوید که اکنون بیش از ۶۵۰ تن از مهاجران کشور در پاکستان زندانی هستند.

بر بنیاد اطلاعات قونسلگری افغانستان در شهر کراچی، دو صد شهروند افغانستان روز گذشته از زندان‌های کراچی و سند آزاد و به افغانستان منتقل شده‌اند.

عبدالجبار تخاری در این باره گفت: «حالا هم ۶۵۰ نفر از ما در زندان‌ها باقی ماندند. زنان و کودکان نیز شامل آنان است و بیماران هم در میان آنان است. خواهش ما از حکومت پاکستان این است که آن‌ها باید به زودی آزاد شوند و به کشور برگردند.»

از سویی‌هم، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان می‌گوید که همه روزه نزدیک به ۲هزار شهروند افغانستان از ایران وارد کشور می‌شوند. بیش‌تر آنان برگشت داده می‌شوند.

مقام‌های وزارت مهاجران و عودت کنندگان می‌گویند که مقام‌های ایرانی تعهد کرده‌اند که با مهاجران افغانستان رفتار خوب خواهند کرد.

عبدالرحمن راشد، معین وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، گفت: «مهاجرینی که سند ندارند، روزانه تقریبا دو هزار، کمتر و یا بیش‌تر رد (ردمرز) می‌شوند. در بین این‌ها سندداران هم استند که داوطلبانه میایند.»

برخی از فعالان حقوق پناهندگان می‌گویند که پاکستان و ایران باید رفتار خود را نسبت به پناهجویان افغان تغییر دهند و از اخراج و بازداشت غیرقانونی انان دست بکشند.

آصفه ستانکزی، فعال حقوق پناهندگان گفت: «بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی این حق انسانی و بشری یک مهاجر و یا پناهنده است که همرایش برخورد شایسته انسانی صورت بگیرد و البته قبل از اخراج اجباری، کشور مقصد باید پرونده شخص مورد نظر را بررسی کند.»

پاکستان و ایران میزبان نزدیک به هشت میلیون شهروند کشور هستند و هرازگاهی گزارش‌هایی از بدرفتاری با مهاجران افغانستان از سوی نظامیان دو کشور پخش می‌شوند.

قونسل افغانستان در کراچی: ۶۵۰ شهروند کشور در زندان‌های پاکستان استند

وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان می‌گوید که همه روزه نزدیک به ۲هزار شهروند افغانستان از ایران وارد کشور می‌شوند. بیش‌تر آنان برگشت داده می‌شوند.

Thumbnail

عبدالجبار تخاری، قونسل افغانستان در شهر کراچی از اسلام‌آباد می‌خواهد تا مهاجران افغانستان را که در زندان‌های پاکستان بسر می‌برند، آزاد سازد.

این دیپلومات امارت اسلامی می‌گوید که اکنون بیش از ۶۵۰ تن از مهاجران کشور در پاکستان زندانی هستند.

بر بنیاد اطلاعات قونسلگری افغانستان در شهر کراچی، دو صد شهروند افغانستان روز گذشته از زندان‌های کراچی و سند آزاد و به افغانستان منتقل شده‌اند.

عبدالجبار تخاری در این باره گفت: «حالا هم ۶۵۰ نفر از ما در زندان‌ها باقی ماندند. زنان و کودکان نیز شامل آنان است و بیماران هم در میان آنان است. خواهش ما از حکومت پاکستان این است که آن‌ها باید به زودی آزاد شوند و به کشور برگردند.»

از سویی‌هم، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان می‌گوید که همه روزه نزدیک به ۲هزار شهروند افغانستان از ایران وارد کشور می‌شوند. بیش‌تر آنان برگشت داده می‌شوند.

مقام‌های وزارت مهاجران و عودت کنندگان می‌گویند که مقام‌های ایرانی تعهد کرده‌اند که با مهاجران افغانستان رفتار خوب خواهند کرد.

عبدالرحمن راشد، معین وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، گفت: «مهاجرینی که سند ندارند، روزانه تقریبا دو هزار، کمتر و یا بیش‌تر رد (ردمرز) می‌شوند. در بین این‌ها سندداران هم استند که داوطلبانه میایند.»

برخی از فعالان حقوق پناهندگان می‌گویند که پاکستان و ایران باید رفتار خود را نسبت به پناهجویان افغان تغییر دهند و از اخراج و بازداشت غیرقانونی انان دست بکشند.

آصفه ستانکزی، فعال حقوق پناهندگان گفت: «بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی این حق انسانی و بشری یک مهاجر و یا پناهنده است که همرایش برخورد شایسته انسانی صورت بگیرد و البته قبل از اخراج اجباری، کشور مقصد باید پرونده شخص مورد نظر را بررسی کند.»

پاکستان و ایران میزبان نزدیک به هشت میلیون شهروند کشور هستند و هرازگاهی گزارش‌هایی از بدرفتاری با مهاجران افغانستان از سوی نظامیان دو کشور پخش می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره