Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع: روند آموزش‏دهی به نیروهای ویژه ادامه دارد

رییس ستاد ارتش امارت اسلامی می‌گوید که تلاش‌ها برای آموزش نیروهای ویژه کشور در وزارت دفاع ادامه دارند.

این مقام امنیتی حکومت سرپرست می‌افزاید که اگر این فرصت وجود نداشته باشد، نیروهای ویژه به کشورهای دیگر هم برای آموزش دیدن فرستاده خواهند شد.

فصیح‏الدین فطرت این سخنان را در مراسم فراغت ۴۵۰ سرباز قول اردوی منصوری در ولایت خوست مطرح کرد.

او همچنین گفت: «تا حدی که توان داشته باشیم، به همان حد اعظمی که نیروهای ما در داخل خود افغانستان با همان روحیه افغانی تعلیم و تربیت ببیند. در صورتی که لازم بود، از توان ما بالا بود، این که در داخل تعلیمات ببینند، باز بخاطر تعلیم به کشورهای دیگری هم می‌فرستیم.»

در عین حال ذبیح‌الله آموزگار نیروهای نظامی میگوید: «سه ماه آموزش نظامی بود. آموزش‌های عقیدتی و نیز نظامی بود. از هر لحاظ، اگر از لحاظ سلاح بوده، انجینری یا بخش استحکام بود.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور نظامی می‌گویند که به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی کشورها، سبب جلوگیری از آموزش این نیروها، در بیرون از کشور شده است.

اسدالله ندیم آگاه امور نظامی میگوید: «در شرایطی که طالبان قرار دارند یعنی بدون به رسمیت شناخته شدن، هیچ کشوری حاضر نه خواهد که برای آنان و اردوی طالبان افسران مسلکی تربیه کنند.»

صادقی خان شینواری یکی دیگر از آگاهان امور نظامی هم گفت: «در شرایط فعلی فرستادن منسوبین نظامیان هوایی افغانستان به کشورهای خارجی برای آموزش مسلکی تا به رسمیت شناخته شدن نظام کنونی، تا اندازه‌ی ناممکن خواهد بود.»

با این حال، به گفته مسوولان وزارت دفاع افغانستان، کار برای ساختن یک ارتش نیرومند در این کشور ادامه دارد.

به باور آگاهان امور نظامی و امینتی، افغانستان برای غلبه بر چالش‌های امنیتی هم به نیروهای آموزش دیده نیاز دارد و هم به امکانات مدرن و عصری نظامی.

وزارت دفاع: روند آموزش‏دهی به نیروهای ویژه ادامه دارد

به باور آگاهان امور نظامی و امینتی، افغانستان برای غلبه بر چالش‌های امنیتی هم به نیروهای آموزش دیده نیاز دارد و هم به امکانات مدرن و عصری نظامی.

تصویر بندانگشتی

رییس ستاد ارتش امارت اسلامی می‌گوید که تلاش‌ها برای آموزش نیروهای ویژه کشور در وزارت دفاع ادامه دارند.

این مقام امنیتی حکومت سرپرست می‌افزاید که اگر این فرصت وجود نداشته باشد، نیروهای ویژه به کشورهای دیگر هم برای آموزش دیدن فرستاده خواهند شد.

فصیح‏الدین فطرت این سخنان را در مراسم فراغت ۴۵۰ سرباز قول اردوی منصوری در ولایت خوست مطرح کرد.

او همچنین گفت: «تا حدی که توان داشته باشیم، به همان حد اعظمی که نیروهای ما در داخل خود افغانستان با همان روحیه افغانی تعلیم و تربیت ببیند. در صورتی که لازم بود، از توان ما بالا بود، این که در داخل تعلیمات ببینند، باز بخاطر تعلیم به کشورهای دیگری هم می‌فرستیم.»

در عین حال ذبیح‌الله آموزگار نیروهای نظامی میگوید: «سه ماه آموزش نظامی بود. آموزش‌های عقیدتی و نیز نظامی بود. از هر لحاظ، اگر از لحاظ سلاح بوده، انجینری یا بخش استحکام بود.»

در همین حال، شماری از آگاهان امور نظامی می‌گویند که به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی کشورها، سبب جلوگیری از آموزش این نیروها، در بیرون از کشور شده است.

اسدالله ندیم آگاه امور نظامی میگوید: «در شرایطی که طالبان قرار دارند یعنی بدون به رسمیت شناخته شدن، هیچ کشوری حاضر نه خواهد که برای آنان و اردوی طالبان افسران مسلکی تربیه کنند.»

صادقی خان شینواری یکی دیگر از آگاهان امور نظامی هم گفت: «در شرایط فعلی فرستادن منسوبین نظامیان هوایی افغانستان به کشورهای خارجی برای آموزش مسلکی تا به رسمیت شناخته شدن نظام کنونی، تا اندازه‌ی ناممکن خواهد بود.»

با این حال، به گفته مسوولان وزارت دفاع افغانستان، کار برای ساختن یک ارتش نیرومند در این کشور ادامه دارد.

به باور آگاهان امور نظامی و امینتی، افغانستان برای غلبه بر چالش‌های امنیتی هم به نیروهای آموزش دیده نیاز دارد و هم به امکانات مدرن و عصری نظامی.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره