Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهبر ا.ا: دشمن در تلاش تخریب اذهان مردم است

رهبر امارت اسلامی در دیدار با شماری از عالمان دین، والیان و دیگر مقام‌های نظامی می‌گوید که دشمن در میدان نظامی شکست خورده، اما در میدان تبلیغ تلاش دارد تا مردم به نظام اسلامی بی‌باور شوند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که مولوی هبت الله در این دیدار تأکید کرده است که مسوولان و ملت باید در برابر توطئه‌ها و اهداف دشمن بیدار باشند.

آقای مجاهد گفت: «دشمنان کشور از مشکلات نظام صحبت و نظام اسلامی کنونی را تخریب می‌کنند، که این همه تبلیغاتی است که دشمنان کشور انجام می‌دهد.»

از سویی دیگر، شماری از آگاهان به این باور استند که مسوولان امارت اسلامی باید این توصیه‌ها را جدی بگیرند.

عزیز معارج آگاه مسایل سیاسی، گفت: «توصیه‌های رهبری امارت اسلامی مبنی بر اینکه کار باید به اهل کار سپرده شود و مسوولان اعمال خود اصلاح کنند و از روابط در استخدام کارمندان خوداری کنند.»

مسوولان و علمای این ولایت‌ها در این دیدار، مشکلات‌شان را با رهبر امارت اسلامی در میان گذاشته‌اند.

رهبر ا.ا: دشمن در تلاش تخریب اذهان مردم است

از سویی دیگر، شماری از آگاهان به این باور استند که مسوولان امارت اسلامی باید این توصیه‌ها را جدی بگیرند.

تصویر بندانگشتی

رهبر امارت اسلامی در دیدار با شماری از عالمان دین، والیان و دیگر مقام‌های نظامی می‌گوید که دشمن در میدان نظامی شکست خورده، اما در میدان تبلیغ تلاش دارد تا مردم به نظام اسلامی بی‌باور شوند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که مولوی هبت الله در این دیدار تأکید کرده است که مسوولان و ملت باید در برابر توطئه‌ها و اهداف دشمن بیدار باشند.

آقای مجاهد گفت: «دشمنان کشور از مشکلات نظام صحبت و نظام اسلامی کنونی را تخریب می‌کنند، که این همه تبلیغاتی است که دشمنان کشور انجام می‌دهد.»

از سویی دیگر، شماری از آگاهان به این باور استند که مسوولان امارت اسلامی باید این توصیه‌ها را جدی بگیرند.

عزیز معارج آگاه مسایل سیاسی، گفت: «توصیه‌های رهبری امارت اسلامی مبنی بر اینکه کار باید به اهل کار سپرده شود و مسوولان اعمال خود اصلاح کنند و از روابط در استخدام کارمندان خوداری کنند.»

مسوولان و علمای این ولایت‌ها در این دیدار، مشکلات‌شان را با رهبر امارت اسلامی در میان گذاشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره