Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست یک ضرورت است

امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست تمامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده کرده است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته که اگر حکومت سرپرست به رسمیت شناخته شود، به شکایت‌ها و گله‌های جامعه جهانی به خوبی رسیدگی خواهد شد.

آقای مجاهد گفت: «در آن صورت، امارت اسلامی افغانستان بیش‌تر متوجه مکلفیت‌های خود خواهد بود و بعضی شکوه و گله‌ها که در میان داریم و یا از طرف کشورها مطرح می‌شود به گونه خوب به او رسیدگی صورت خواهد گرفت چون یک جهت خود را مسوول می‌داند در قبال قوانین و اصول.»

او می‌افزاید که اگر شماری از کشورهای قدرتمند جهان مانع به رسمیت شناختن حکومت کنونی شوند؛ کشورهای دیگر نباید از آنان پیروی کنند.

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی جامعه ‌جهانی، حکومت سرپرست را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «اگر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود تعامل افغانستان با جهان افزایش پیدا می‌کند و این مسله باعث می‌شود که ثبات منطقه روند تصدی طی بکند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت فراگیر، مبارزه با هراس‌افگنی، به کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، زمینه را برای به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی فراهم می‌کند.

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «برای این‌که طالبان به رسمیت شناخته شود نخست باید به مردم مراجعه بکند اصول و قواعد سیاست و حکمرانی را مراعت بکند حقوق و آزادی‌های مردم را به رسمیت بشناسد.»

توریالی زاری، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «آن‌ها باید با جامعه جهانی به تفاهم برسند تا بتوانند همه مشکلات خود را با جامعه بین‌المللی از راه‌های دیپلزوماتیک حل کنند.»

در حالی‌که حکومت سرپرست از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است؛ اما شماری از کشورها مانند ترکیه، روسیه، ایران، پاکستان، جاپان، چین در افغانستان فعالیت دیپلوماتیک دارند.  

ا.ا: به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست یک ضرورت است

وزارت اقتصاد می‌گوید که به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی جامعه ‌جهانی، حکومت سرپرست را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست تمامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده کرده است.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته که اگر حکومت سرپرست به رسمیت شناخته شود، به شکایت‌ها و گله‌های جامعه جهانی به خوبی رسیدگی خواهد شد.

آقای مجاهد گفت: «در آن صورت، امارت اسلامی افغانستان بیش‌تر متوجه مکلفیت‌های خود خواهد بود و بعضی شکوه و گله‌ها که در میان داریم و یا از طرف کشورها مطرح می‌شود به گونه خوب به او رسیدگی صورت خواهد گرفت چون یک جهت خود را مسوول می‌داند در قبال قوانین و اصول.»

او می‌افزاید که اگر شماری از کشورهای قدرتمند جهان مانع به رسمیت شناختن حکومت کنونی شوند؛ کشورهای دیگر نباید از آنان پیروی کنند.

از سویی‌هم، وزارت اقتصاد می‌گوید که به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی جامعه ‌جهانی، حکومت سرپرست را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «اگر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود تعامل افغانستان با جهان افزایش پیدا می‌کند و این مسله باعث می‌شود که ثبات منطقه روند تصدی طی بکند.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت فراگیر، مبارزه با هراس‌افگنی، به کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، زمینه را برای به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی فراهم می‌کند.

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «برای این‌که طالبان به رسمیت شناخته شود نخست باید به مردم مراجعه بکند اصول و قواعد سیاست و حکمرانی را مراعت بکند حقوق و آزادی‌های مردم را به رسمیت بشناسد.»

توریالی زاری، یک آگاه دیگر، می‌گوید: «آن‌ها باید با جامعه جهانی به تفاهم برسند تا بتوانند همه مشکلات خود را با جامعه بین‌المللی از راه‌های دیپلزوماتیک حل کنند.»

در حالی‌که حکومت سرپرست از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است؛ اما شماری از کشورها مانند ترکیه، روسیه، ایران، پاکستان، جاپان، چین در افغانستان فعالیت دیپلوماتیک دارند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره