Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: بیش از ۸۰هزار معتاد مواد مخدر را جمع کردیم

سخنگوی وزارت امور داخله امروز (سه‌شنبه) گفته است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، بیش از ۸۰هزار معتاد مواد مخدر در سراسر کشور گردآوری شده‌اند.

عبدالنافع تکور که با نمایندگان وزارت صحت عامه و شهرداری کابل در یک نشیت خبری حضور داشت، افزوده است که بیش از ۲۰هزار معتاد تنها از شهر کابل گردآوری و به مرکزهای درمان انتقال یافته‌اند.

گفته شده است که بانوان و کودکان نیز در میان این ۸۰ هزار معتاد قرار دارند.

عبدالنافع تکور گفت: «بعد از فتح تا اکنون معتادین جمع‌آوری شده از سراسر کشور، ۸۲هزار تن استند که ۲۶هزار و ۸۵۰ تن آنان از کابل جمع‌آوری شده‌اند.»

سخنگوی وزارت داخله افزوده است که در عملیات‌های ضد مواد مخدر، بیش از ۵هزار مظنون در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت و نزدیک به ۲۰۰ کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شدند.

درهمین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که ۶۰ مرکز ترک اعتیاد در تمامی کشور فعال استند و تا اکنون بیش از ۲۸هزار معتاد مواد مخدر، درمان شده‌اند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «وزارت صحت عامه بر اساس پلان و تعهداش از یک‌ونیم سال بدینسو در ۳۴ ولایت کشور مراکز درمان معتادین را فعال نگهداشته است. در برابر اعتیاد کنفرانس‌های آگهی عامه، نشست‌های محلی و برای مبارزه با مواد مخدر به گونه‌ی چاپی آگهی عامه انجام داده است.»

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، در این نشست گفت: «تمام خدمت گزاری را ما مدیون مردم خود هستیم و خواهش ما این است که در نگهداری این ساحات و همچنان در گسترش این ساحات با شاروالی کابل همکار باشند.»

به گفته‌ی شرافت زمان امرخیل، ده مرکز ترک اعتیاد برای درمان معتادان زن و کودک اختصاص یافته است.

بربنیاد اطلاعات که مقام‌های وزارت امور داخله ارایه کرده‌اند، این وزارت برنامه‌یی برای شناسایی و پاک‌سازی کشت‌زارهای کوکنار در روستاها عملی خواهد شد.  

ا.ا: بیش از ۸۰هزار معتاد مواد مخدر را جمع کردیم

درهمین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که ۶۰ مرکز ترک اعتیاد در تمامی کشور فعال استند و تا اکنون بیش از ۲۸هزار معتاد مواد مخدر، درمان شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سخنگوی وزارت امور داخله امروز (سه‌شنبه) گفته است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، بیش از ۸۰هزار معتاد مواد مخدر در سراسر کشور گردآوری شده‌اند.

عبدالنافع تکور که با نمایندگان وزارت صحت عامه و شهرداری کابل در یک نشیت خبری حضور داشت، افزوده است که بیش از ۲۰هزار معتاد تنها از شهر کابل گردآوری و به مرکزهای درمان انتقال یافته‌اند.

گفته شده است که بانوان و کودکان نیز در میان این ۸۰ هزار معتاد قرار دارند.

عبدالنافع تکور گفت: «بعد از فتح تا اکنون معتادین جمع‌آوری شده از سراسر کشور، ۸۲هزار تن استند که ۲۶هزار و ۸۵۰ تن آنان از کابل جمع‌آوری شده‌اند.»

سخنگوی وزارت داخله افزوده است که در عملیات‌های ضد مواد مخدر، بیش از ۵هزار مظنون در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازداشت و نزدیک به ۲۰۰ کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شدند.

درهمین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که ۶۰ مرکز ترک اعتیاد در تمامی کشور فعال استند و تا اکنون بیش از ۲۸هزار معتاد مواد مخدر، درمان شده‌اند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «وزارت صحت عامه بر اساس پلان و تعهداش از یک‌ونیم سال بدینسو در ۳۴ ولایت کشور مراکز درمان معتادین را فعال نگهداشته است. در برابر اعتیاد کنفرانس‌های آگهی عامه، نشست‌های محلی و برای مبارزه با مواد مخدر به گونه‌ی چاپی آگهی عامه انجام داده است.»

نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، در این نشست گفت: «تمام خدمت گزاری را ما مدیون مردم خود هستیم و خواهش ما این است که در نگهداری این ساحات و همچنان در گسترش این ساحات با شاروالی کابل همکار باشند.»

به گفته‌ی شرافت زمان امرخیل، ده مرکز ترک اعتیاد برای درمان معتادان زن و کودک اختصاص یافته است.

بربنیاد اطلاعات که مقام‌های وزارت امور داخله ارایه کرده‌اند، این وزارت برنامه‌یی برای شناسایی و پاک‌سازی کشت‌زارهای کوکنار در روستاها عملی خواهد شد.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره