Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجران: ۲۷۰هزار تن در شش ماه از ایران برگشتند

وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که در شش ماه گذشته بیش از ۲۷۰هزار مهاجر افغان از ایران به کشور برگشته‌اند.

مسوولان در این وزارت می‌گویند که ۱۰۰هزار تن آنان سند قانونی نداشتند و برگشت داده شده‌اند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، گفت: «در این شش ماه گذشته نزدیک به ۲۷۰ هزار افغان به کشور خود برگشته و از میان آنان ۱۰۰ هزار نفر افغان‌هایی‌ست که به گونه اجباری از این کشور اخراج شده‌اند و اسناد قانونی نداشتند و افغانان دیگر به خواست خودشان برگشته‌اند.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان، روزانه از ۲ تا ۳ هزار تن از دروازه‌های اسلام‌قلعه و ملت به ایران رفت‌وآمد می‌کنند.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تویتی می‌گوید که به حمایت از مهاجران عودت کننده و بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان، متعهد است.

این نهاد گفته است: «بخش پناهندگان سازمان ملل متحد به حمایت از پناهندگان عودت کننده و افغان‌های بی‌جا شده داخلی متعهد است و به آنها کمک می‌کند تا زندگی خود را از نو بسازند و با اجتماع سازگار شوند.»

در همین حال، شماری از مهاجرانی که به کشور برگشته‌اند، می‌گویند که فقر و بی‌کاری در کشور از علت‌های مهاجرت آنان است. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که فرصت‌های کاری برای شهروند ایجاد فراهم کند.

الفت، باشنده ‌لغمان، گفت: «دو ماه پیش یک دفعه رفته بودم ترکیه، در مرز ترکیه پولیس‌های ایران ما را به تهران آوردند و از تهران پس به هرات ردمررز کردند.»

عبدالبصیر، یکی از باشندگان‌ کابل، می‌گوید: «از دولت می‌خواهیم که با ما همکاری کند. کاروبار نیست و مردم از مجبوری می‌روند.»

پیش از این سفارت ایران در افغانستان گفته است که بیش از ۶میلیون مهاجر افغانستان در ایران بسر می‌برند و نزدیک به دو میلیون تن آنان سند اقامت ندارند.   

وزارت مهاجران: ۲۷۰هزار تن در شش ماه از ایران برگشتند

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تویتی می‌گوید که به حمایت از مهاجران عودت کننده و بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان، متعهد است.

تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که در شش ماه گذشته بیش از ۲۷۰هزار مهاجر افغان از ایران به کشور برگشته‌اند.

مسوولان در این وزارت می‌گویند که ۱۰۰هزار تن آنان سند قانونی نداشتند و برگشت داده شده‌اند.

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان، گفت: «در این شش ماه گذشته نزدیک به ۲۷۰ هزار افغان به کشور خود برگشته و از میان آنان ۱۰۰ هزار نفر افغان‌هایی‌ست که به گونه اجباری از این کشور اخراج شده‌اند و اسناد قانونی نداشتند و افغانان دیگر به خواست خودشان برگشته‌اند.»

بربنیاد گفته‌های مسوولان، روزانه از ۲ تا ۳ هزار تن از دروازه‌های اسلام‌قلعه و ملت به ایران رفت‌وآمد می‌کنند.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تویتی می‌گوید که به حمایت از مهاجران عودت کننده و بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان، متعهد است.

این نهاد گفته است: «بخش پناهندگان سازمان ملل متحد به حمایت از پناهندگان عودت کننده و افغان‌های بی‌جا شده داخلی متعهد است و به آنها کمک می‌کند تا زندگی خود را از نو بسازند و با اجتماع سازگار شوند.»

در همین حال، شماری از مهاجرانی که به کشور برگشته‌اند، می‌گویند که فقر و بی‌کاری در کشور از علت‌های مهاجرت آنان است. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که فرصت‌های کاری برای شهروند ایجاد فراهم کند.

الفت، باشنده ‌لغمان، گفت: «دو ماه پیش یک دفعه رفته بودم ترکیه، در مرز ترکیه پولیس‌های ایران ما را به تهران آوردند و از تهران پس به هرات ردمررز کردند.»

عبدالبصیر، یکی از باشندگان‌ کابل، می‌گوید: «از دولت می‌خواهیم که با ما همکاری کند. کاروبار نیست و مردم از مجبوری می‌روند.»

پیش از این سفارت ایران در افغانستان گفته است که بیش از ۶میلیون مهاجر افغانستان در ایران بسر می‌برند و نزدیک به دو میلیون تن آنان سند اقامت ندارند.   

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره