Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: کتاب‌های ضد اسلام و منافع ملی گردآوری می‌شوند

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که کتاب‌های که در تضاد با دین و منافع ملی کشور باشند، گردآوری می‌شوند.

به گفته‌ی آنان، تاکنون هزاران جلد از این گونه کتاب‌ها از سوی ناشران به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شده است. 

عبدالحق حماد، رییس نظارت بر نشرات و رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هنوز هم به صدها نوع کتاب‌ در بازار داریم که بر ضد اسلام نوشته شده بر ضد اصول اسلام نوشته شده یا بر افکار دیگر تبلیغ شده به سکولاریسم و دیگر قسمی کتاب‌های است سبب بداخلاقی جوانان می‌شود.» 

در همین حال، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان افغانستان می‌گوید که در بیست سال پسین، کتاب‌هایی با چنین محتوا یا وارد و یا هم در کشور به چاپ رسیده‌اند.

این اتحادیه می‌افزاید که تلاش خواهد شد تا از چاپ این گونه کتاب‌ها جلوگیری شود.

سید احمد سعید، رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان افغانستان، گفت: «کتاب‌های دست دوم که اگر در قسمت تنش‌های ملی و مشکلات‌ و جنجال‌های سیاسی که ملت را به یک بحران می‌برد همچون کتاب‌های که اگر چاپ شده باشد کوشش ما بر این است که دوباره هم‌چون کتاب‌ها چاپ نشوند.»

عنایت الله‌، ناشر، به طلوع‌نیوز گفت: «هرچه که از طریق اتحادیه ناشران و وزارت اطلاعات و فرهنگ اگر تصویب شود، هزار دفعه، ما آماده این هستیم که هم‌چون کار را بکنیم من خو اصلاً چنین کتاب‌ها را چاپ نکردیم. بعضی دوست‌های که چاپ کردند باید بر این تفاهم کنند به فال نیک بگیرند.» 

همزمان با این، برخی از جوانان از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند تا روی ترویج فرهنگ مطالعه در کشور توجه جدی کند. 

عبدالوهاب دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «فرهنگ مطالعه را باید در جامعه ترقی بدهند برای محصلین قسمی که شخصاً تنها در پوهنتون یک کتاب‌خانه است در منطقه کدام کتاب‌خانه نیست که من در آن‌جا مطالعه کنم و یا درس‌ها را ادامه بدهم.»

این در حالی‌ست که در دو سال پسین، فرهنگ مطالعه و بازار فروش کتاب در کشور به گونه کم‌پیشینه کم‌رنگ شده است.

مسوولان: کتاب‌های ضد اسلام و منافع ملی گردآوری می‌شوند

در همین حال، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان افغانستان می‌گوید که در بیست سال پسین، کتاب‌هایی با چنین محتوا یا وارد و یا هم در کشور به چاپ رسیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که کتاب‌های که در تضاد با دین و منافع ملی کشور باشند، گردآوری می‌شوند.

به گفته‌ی آنان، تاکنون هزاران جلد از این گونه کتاب‌ها از سوی ناشران به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شده است. 

عبدالحق حماد، رییس نظارت بر نشرات و رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «هنوز هم به صدها نوع کتاب‌ در بازار داریم که بر ضد اسلام نوشته شده بر ضد اصول اسلام نوشته شده یا بر افکار دیگر تبلیغ شده به سکولاریسم و دیگر قسمی کتاب‌های است سبب بداخلاقی جوانان می‌شود.» 

در همین حال، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان افغانستان می‌گوید که در بیست سال پسین، کتاب‌هایی با چنین محتوا یا وارد و یا هم در کشور به چاپ رسیده‌اند.

این اتحادیه می‌افزاید که تلاش خواهد شد تا از چاپ این گونه کتاب‌ها جلوگیری شود.

سید احمد سعید، رییس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان افغانستان، گفت: «کتاب‌های دست دوم که اگر در قسمت تنش‌های ملی و مشکلات‌ و جنجال‌های سیاسی که ملت را به یک بحران می‌برد همچون کتاب‌های که اگر چاپ شده باشد کوشش ما بر این است که دوباره هم‌چون کتاب‌ها چاپ نشوند.»

عنایت الله‌، ناشر، به طلوع‌نیوز گفت: «هرچه که از طریق اتحادیه ناشران و وزارت اطلاعات و فرهنگ اگر تصویب شود، هزار دفعه، ما آماده این هستیم که هم‌چون کار را بکنیم من خو اصلاً چنین کتاب‌ها را چاپ نکردیم. بعضی دوست‌های که چاپ کردند باید بر این تفاهم کنند به فال نیک بگیرند.» 

همزمان با این، برخی از جوانان از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهند تا روی ترویج فرهنگ مطالعه در کشور توجه جدی کند. 

عبدالوهاب دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «فرهنگ مطالعه را باید در جامعه ترقی بدهند برای محصلین قسمی که شخصاً تنها در پوهنتون یک کتاب‌خانه است در منطقه کدام کتاب‌خانه نیست که من در آن‌جا مطالعه کنم و یا درس‌ها را ادامه بدهم.»

این در حالی‌ست که در دو سال پسین، فرهنگ مطالعه و بازار فروش کتاب در کشور به گونه کم‌پیشینه کم‌رنگ شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره