Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت تجارت: کنسرسیوم سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود

وزارت صنعت و تجارت از ایجاد یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری با اشتراک بازرگانان افغانستان، روسیه، پاکستان و ایران خبر می‌دهد.

این وزارت می‌گوید که در این کنسرسیوم، نزدیک به یک میلیارد دالر در پروژه‌های انرژی، معادن، تونل دوم سالنگ، شاه‌راه کابل - هرات و آوردن آب سالنگ به کابل، سرمایه‌گذاری خواهد شد.

به گفته‌ی مسوولان در این وزارت، نمایندگان این کنسرسیوم ار روسیه، ایران و پاکستان به هدف آغاز کار عملی پروژه‌های زیربنایی، به زودی وارد کشور خواهند شد.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید: «پیشنهادی که به تاجران افغان کردیم چهار موضوع است یکی تونل سالنگ است که در حدود هشت کیلومتر ما باید یک تونل جدید ایجاد کنیم انتقال یک مقدار آب آشامیدنی از دریای پنجشیر به کابل است سرک کابل-قندهار-هرات است و پروژه انتقال برق است.»

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید: «سرمایه ابتدایی این کنسرسیوم حدود یک ملیارد دالر می‌باشد و به زودی نمایندگان شرکت‌های متذکره آمده و کارشان را آغاز می‌کنند.»

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در گفت‌وگو با رویترز گفته است که ۱۴ بازرگان افغان در این کنسرسیوم نقش دارند.

با این وجود، برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که افغانستان در حال حاضر نیازمند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی است. آگاهان بر مدیریت درست این کنسرسیوم تاکید می‌کنند.

سیرقریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «چنین کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری واقعن می‌تواند که بالای خودکفایی اقتصاد افغانستان موثریت مثبت داشته باشد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اگر ما بتوانیم مدیریت درست این کار را انجام بدهیم و به خصوص در قسمت معادن، در قسمت جاده‌ها و در قسمت برق و غیره، می‌توانیم یک نوع حرکت اقتصادی خوبی را سازماندهی کنیم. درغیر صورت این موضوع روی وعده‌ها باقی خواهد ماند و در اثر یک مدیریت ضعیف حتی امکان برخورد هم ایجاد خواهد شد.»

از سوی دیگر، یک کارشناس آب، رساندن آب پنجشیر به کابل را پروژه مهم و عملی می‌داند.

انجنیر حمیدالله یلانی، کارشناس مسایل آب، گفت: «انتقال آب صحی آشامیدنی از پنجشیر به شهر کابل از طریق کنسرسیومی که ایجاد شده یک اقدام نیک و خجسته می‌باشد و تطبیق آن هم عملی است. بخاطری‌که از منابع داخلی است و مشکلی را هم ایجاد نمی‌کند. ارزش این پروژه بر اساس تخمینی که قبلن شده بود بیش از ۱۰۰ میلیون دالر بوده که ارزش معنوی آن به میلیاردها دالر برابری می‌کند.»

پیش از این، معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا دستور داده است که پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به زون‌های اقتصادی در کشور مبدل شوند.  

وزارت تجارت: کنسرسیوم سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود

برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که افغانستان در حال حاضر نیازمند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی است. آگاهان بر مدیریت درست این کنسرسیوم تاکید می‌کنند.

Thumbnail

وزارت صنعت و تجارت از ایجاد یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری با اشتراک بازرگانان افغانستان، روسیه، پاکستان و ایران خبر می‌دهد.

این وزارت می‌گوید که در این کنسرسیوم، نزدیک به یک میلیارد دالر در پروژه‌های انرژی، معادن، تونل دوم سالنگ، شاه‌راه کابل - هرات و آوردن آب سالنگ به کابل، سرمایه‌گذاری خواهد شد.

به گفته‌ی مسوولان در این وزارت، نمایندگان این کنسرسیوم ار روسیه، ایران و پاکستان به هدف آغاز کار عملی پروژه‌های زیربنایی، به زودی وارد کشور خواهند شد.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید: «پیشنهادی که به تاجران افغان کردیم چهار موضوع است یکی تونل سالنگ است که در حدود هشت کیلومتر ما باید یک تونل جدید ایجاد کنیم انتقال یک مقدار آب آشامیدنی از دریای پنجشیر به کابل است سرک کابل-قندهار-هرات است و پروژه انتقال برق است.»

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید: «سرمایه ابتدایی این کنسرسیوم حدود یک ملیارد دالر می‌باشد و به زودی نمایندگان شرکت‌های متذکره آمده و کارشان را آغاز می‌کنند.»

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در گفت‌وگو با رویترز گفته است که ۱۴ بازرگان افغان در این کنسرسیوم نقش دارند.

با این وجود، برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که افغانستان در حال حاضر نیازمند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی است. آگاهان بر مدیریت درست این کنسرسیوم تاکید می‌کنند.

سیرقریشی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «چنین کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری واقعن می‌تواند که بالای خودکفایی اقتصاد افغانستان موثریت مثبت داشته باشد.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «اگر ما بتوانیم مدیریت درست این کار را انجام بدهیم و به خصوص در قسمت معادن، در قسمت جاده‌ها و در قسمت برق و غیره، می‌توانیم یک نوع حرکت اقتصادی خوبی را سازماندهی کنیم. درغیر صورت این موضوع روی وعده‌ها باقی خواهد ماند و در اثر یک مدیریت ضعیف حتی امکان برخورد هم ایجاد خواهد شد.»

از سوی دیگر، یک کارشناس آب، رساندن آب پنجشیر به کابل را پروژه مهم و عملی می‌داند.

انجنیر حمیدالله یلانی، کارشناس مسایل آب، گفت: «انتقال آب صحی آشامیدنی از پنجشیر به شهر کابل از طریق کنسرسیومی که ایجاد شده یک اقدام نیک و خجسته می‌باشد و تطبیق آن هم عملی است. بخاطری‌که از منابع داخلی است و مشکلی را هم ایجاد نمی‌کند. ارزش این پروژه بر اساس تخمینی که قبلن شده بود بیش از ۱۰۰ میلیون دالر بوده که ارزش معنوی آن به میلیاردها دالر برابری می‌کند.»

پیش از این، معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا دستور داده است که پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به زون‌های اقتصادی در کشور مبدل شوند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره