Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفر هیات امارت اسلامی به ایران

امارت اسلامی می‌گوید که یک هیات بلندپایه از حکومت سرپرست به رهبری شمس الدین شریعتی دادستان کل کشور به هدف بررسی اوضاع زندانیان افغانستان در ایران، به تهران رفته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که هم اکنون صدها شهروند کشور در زندان‌های آن کشور زندانی استند و امارت اسلامی می‌کوشد تا این زندانیان را آزاد سازد.

آقای مجاهد در این باره گفت: «امارت اسلامی افغانستان خواهان این است که افغان‌ها در هیچ کشوری زندانی باقی نمانند و هیاتی به رهبری لوی څارنوال کشور برای حل مشکلات به ایران سفر کرده است.»

در همین حال، مهاجران افغانستان در ایران از اوضاع شهروندان کشور در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرده، می‌گویند که نیاز است به آنان توجه صورت گیرد.

عطاالله خوگیانی، مهاجر افغان در ایران، به طلوع‌نیوز گفت: «بربنیاد اطلاعات، حدود شش صد افغان در ایران به اتهام پرونده‌های مختلف زندانی هستند و طبیعی است چون یک کشور خارجی باشد و دیگر هم زندانی باشند، بنابر این اینجا زندگی افغان‌ها خوب نیست.»

معین ستانکزی، یک مهاجر دیگر در ایران، می‌گوید: «بسیاری از افغان‌ها در زندان‌های ایران زندانی هستند، اما اکنون زندانی‌ها از بررسی‌های هیات افغان خیلی خرسند استند.»

از سوی دیگر، رییس دفتر حمایت از مهاجران افغانستان در ایران به این باور است که آن عده از شهروندان کشور که پس از تحولات در افغانستان به ایران رفته‌اند، اکنون با مشکلات زیادی روبه‌رو استند.

آصفه ستانکزی، رییس دفتر حمایت از مهاجران افغانستان در ایران، گفت: «پس از تحولات اخیر افغانستان، افغان‌ها به کشورهای زیادی مهاجرت کردند که در این میان تعدادی از آنها به ایران مهاجرت کردند و در حال حاضر با مشکلات مختلفی مواجه استند.»

پیش از این سفارت افغانستان در پاکستان گفته است که نزدیک به ۲هزار مهاجر افغان در ایران زندانی استند که برای آزادسازی آنان نیز تلاش‌ها جریان دارد.

سفر هیات امارت اسلامی به ایران

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که هم اکنون صدها شهروند کشور در زندان‌های آن کشور زندانی استند و امارت اسلامی می‌کوشد تا این زندانیان را آزاد سازد.

Thumbnail

امارت اسلامی می‌گوید که یک هیات بلندپایه از حکومت سرپرست به رهبری شمس الدین شریعتی دادستان کل کشور به هدف بررسی اوضاع زندانیان افغانستان در ایران، به تهران رفته است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که هم اکنون صدها شهروند کشور در زندان‌های آن کشور زندانی استند و امارت اسلامی می‌کوشد تا این زندانیان را آزاد سازد.

آقای مجاهد در این باره گفت: «امارت اسلامی افغانستان خواهان این است که افغان‌ها در هیچ کشوری زندانی باقی نمانند و هیاتی به رهبری لوی څارنوال کشور برای حل مشکلات به ایران سفر کرده است.»

در همین حال، مهاجران افغانستان در ایران از اوضاع شهروندان کشور در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرده، می‌گویند که نیاز است به آنان توجه صورت گیرد.

عطاالله خوگیانی، مهاجر افغان در ایران، به طلوع‌نیوز گفت: «بربنیاد اطلاعات، حدود شش صد افغان در ایران به اتهام پرونده‌های مختلف زندانی هستند و طبیعی است چون یک کشور خارجی باشد و دیگر هم زندانی باشند، بنابر این اینجا زندگی افغان‌ها خوب نیست.»

معین ستانکزی، یک مهاجر دیگر در ایران، می‌گوید: «بسیاری از افغان‌ها در زندان‌های ایران زندانی هستند، اما اکنون زندانی‌ها از بررسی‌های هیات افغان خیلی خرسند استند.»

از سوی دیگر، رییس دفتر حمایت از مهاجران افغانستان در ایران به این باور است که آن عده از شهروندان کشور که پس از تحولات در افغانستان به ایران رفته‌اند، اکنون با مشکلات زیادی روبه‌رو استند.

آصفه ستانکزی، رییس دفتر حمایت از مهاجران افغانستان در ایران، گفت: «پس از تحولات اخیر افغانستان، افغان‌ها به کشورهای زیادی مهاجرت کردند که در این میان تعدادی از آنها به ایران مهاجرت کردند و در حال حاضر با مشکلات مختلفی مواجه استند.»

پیش از این سفارت افغانستان در پاکستان گفته است که نزدیک به ۲هزار مهاجر افغان در ایران زندانی استند که برای آزادسازی آنان نیز تلاش‌ها جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره