Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رد ادعای "انحصار شدن" حکومت از سوی سرپرست وزارت مخابرات

نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ادعاها درباره انحصار حکومت را رد کرده و می‌گوید که نزدیک به ۸۰۰هزار تن در حکومت سرپرست کار می‌کنند.

نجیب الله حقانی که در همایش "دینی - علمی برای استادان دانشگاه‌های خصوصی" سخن می‌زد، می‌گوید که کارمندان حکومت پیشین نیز و در این میان این ۸۰۰هزار تن، استند.

نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گفت: «اگر به وضعیت کنونی در این حکومت نگاه کنیم شماری آن را به طرف انحصار، شماری هم به سوی ضعیف بودن و شماری دیگر نیز به یک سمت نسبت می‌دهند اما ما نزدیک به ۸۰۰هزار تن را در تشکیل حکومت داریم.»

این مقام‌ امارت اسلامی، فاصله میان دانشگاه و مدرسه را یکی از علت‌های بحران کنونی در کشور می‌داند و خواهان برداشته شدن این فاصله است.

از سویی‌هم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی به این باور است که در نظام کنونی دیکتاتوری وجود ندارد و همه می‌توانند حق شان را بازخواست کنند.

ندا محمد ندیم که در این نشست حضور داشت، اطمینان داد که هیچ چیزی بر مردم تحمیل نمی‌شود.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «در نظام ما دیکتاتوری و خودسری وجود ندارد و این‌طور نیست که همه چیز به زور تحمیل می‌شود هر فرد مسلمان می‌تواند از حق خود دفاع کند اگر با فرمانده، وزیر و یا والی نیز ربط داشته باشد.»

آقای ندیم از مقام‌های حکومت پیشین خواست که به افغانستان برگردند.

ندا محمد ندیم در این باره گفت: «به وطن خود بیایید و در کنار افغان‌ها با افتخار در کنار مردم خود زندگی کنید سرزمین و خانه شما همه‌اش محفوظ است.»

عبدالرشید اقبال، رییس دانشگاه پولی تخنیک کابل، گفت: «این سمینار تاثیرات خوبی برای وحدت بین مراکز اکادمیک و مردم دارد و این گونه سیمینارها باید ادامه یابد.»

مقام‌های حکومت سرپرست در این همایش دینی - علمی گفته‌اند که امارت اسلامی به توسعه کشور متعهد است و برگزاری چنین همایش‌ها فاصله میان دانشگاه و مدرسه را از میان خواهد برداشت.

رد ادعای "انحصار شدن" حکومت از سوی سرپرست وزارت مخابرات

از سویی‌هم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی به این باور است که در نظام کنونی دیکتاتوری وجود ندارد و همه می‌توانند حق شان را بازخواست کنند.

تصویر بندانگشتی

نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ادعاها درباره انحصار حکومت را رد کرده و می‌گوید که نزدیک به ۸۰۰هزار تن در حکومت سرپرست کار می‌کنند.

نجیب الله حقانی که در همایش "دینی - علمی برای استادان دانشگاه‌های خصوصی" سخن می‌زد، می‌گوید که کارمندان حکومت پیشین نیز و در این میان این ۸۰۰هزار تن، استند.

نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، گفت: «اگر به وضعیت کنونی در این حکومت نگاه کنیم شماری آن را به طرف انحصار، شماری هم به سوی ضعیف بودن و شماری دیگر نیز به یک سمت نسبت می‌دهند اما ما نزدیک به ۸۰۰هزار تن را در تشکیل حکومت داریم.»

این مقام‌ امارت اسلامی، فاصله میان دانشگاه و مدرسه را یکی از علت‌های بحران کنونی در کشور می‌داند و خواهان برداشته شدن این فاصله است.

از سویی‌هم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی به این باور است که در نظام کنونی دیکتاتوری وجود ندارد و همه می‌توانند حق شان را بازخواست کنند.

ندا محمد ندیم که در این نشست حضور داشت، اطمینان داد که هیچ چیزی بر مردم تحمیل نمی‌شود.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: «در نظام ما دیکتاتوری و خودسری وجود ندارد و این‌طور نیست که همه چیز به زور تحمیل می‌شود هر فرد مسلمان می‌تواند از حق خود دفاع کند اگر با فرمانده، وزیر و یا والی نیز ربط داشته باشد.»

آقای ندیم از مقام‌های حکومت پیشین خواست که به افغانستان برگردند.

ندا محمد ندیم در این باره گفت: «به وطن خود بیایید و در کنار افغان‌ها با افتخار در کنار مردم خود زندگی کنید سرزمین و خانه شما همه‌اش محفوظ است.»

عبدالرشید اقبال، رییس دانشگاه پولی تخنیک کابل، گفت: «این سمینار تاثیرات خوبی برای وحدت بین مراکز اکادمیک و مردم دارد و این گونه سیمینارها باید ادامه یابد.»

مقام‌های حکومت سرپرست در این همایش دینی - علمی گفته‌اند که امارت اسلامی به توسعه کشور متعهد است و برگزاری چنین همایش‌ها فاصله میان دانشگاه و مدرسه را از میان خواهد برداشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره