Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ واشنگتن بر عملی شدن تعهد‌های امارت اسلامی

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، گفته است که پاکستان و امریکا در عملی شدن تعهد‌های امارت اسلامی منافع مشترک دارند.

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در یک نشست خبری افزوده است که باید اطمینان به دست آید که گروه‌های هراس‌افگن مانند داعش، تحریک طالبان پاکستان و القاعده توانایی تهدید ثبات منطقه‌ای را ندارند.

ند پرایس گفته است: «ایالات متحده و پاکستان منافع مشترکی دارند تا این اطمینان به دست آید که طالبان به تعهدات شان عمل کنند و چنان که شما یادآوری کردید‌، گروه‌های هراس‌افگن مانند داعش، تحریک طالبان پاکستان و القاعده که امکان دارد در افغانستان فعال باشند، دیگر توانایی تهدید ثبات منطقه‌ای را نداشته باشند.»

شماری از آگاهان سیاسی به این باور استند که ایالات متحده امریکا درباره از میان برداشتن چالش‌ها میان کابل و واشگنتن باید با حکومت سرپرست افغانستان در تماس شود.

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی‌، به طلوع‌نیوز گفت: «امریکا به دید پاکستان به افغانستان نگاه می‌کند و پاکستان با آن دو رویی می‌کند. بهتر این خواهد بود که امریکایی‌ها به گونه مستقیم به حکومت افغانستان مراجعه کنند تا مشکلات را با آنها حل کنند.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «امریکا نباید از این‌ها نگرانی داشته باشد چون خود امریکا عامل تقویت این گروهاست نگرانی امریکا بی‌جاست و بیهوده است و بسیار سیاسی است.»

اما امارت اسلامی نگرانی‌ها از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان را بی‌جا می‌داند و می‌گوید که تاکنون جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا بر تعهداش عمل نکرده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «در طول نزدیک به هجده ماه گذشته به هیچ کشوری آسیب نرسیده و همچنان فعلا کشور به گونه خوب مدیریت می‌شود و یک چیزی که مانده این است که تحریم‌ها پابرجا است مسوولیت‌ها و مکلفیت‌های جامعه بین‌المللی و کشورهای مختلف بیرونی تاهنوز گام‌های ملموس در این راستا برداشته نشده است.»

استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها، بیرون شدن نام مقام‌های امارت اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به شمول حقوق بانوان از مهم‌ترین موارد توافق‌نامه دوحه شمرده می‌شوند؛ اما در ۱۸ ماه گذشته امریکا و امارت اسلامی یک دیگر را به نقض توافق‌نامه دوحه متهم کرده‌اند.

خواست‌ واشنگتن بر عملی شدن تعهد‌های امارت اسلامی

امارت اسلامی نگرانی‌ها از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان را بی‌جا می‌داند و می‌گوید که تاکنون جامعه جهانی به ویژه امریکا بر تعهداش عمل نکرده است.

تصویر بندانگشتی

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، گفته است که پاکستان و امریکا در عملی شدن تعهد‌های امارت اسلامی منافع مشترک دارند.

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در یک نشست خبری افزوده است که باید اطمینان به دست آید که گروه‌های هراس‌افگن مانند داعش، تحریک طالبان پاکستان و القاعده توانایی تهدید ثبات منطقه‌ای را ندارند.

ند پرایس گفته است: «ایالات متحده و پاکستان منافع مشترکی دارند تا این اطمینان به دست آید که طالبان به تعهدات شان عمل کنند و چنان که شما یادآوری کردید‌، گروه‌های هراس‌افگن مانند داعش، تحریک طالبان پاکستان و القاعده که امکان دارد در افغانستان فعال باشند، دیگر توانایی تهدید ثبات منطقه‌ای را نداشته باشند.»

شماری از آگاهان سیاسی به این باور استند که ایالات متحده امریکا درباره از میان برداشتن چالش‌ها میان کابل و واشگنتن باید با حکومت سرپرست افغانستان در تماس شود.

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی‌، به طلوع‌نیوز گفت: «امریکا به دید پاکستان به افغانستان نگاه می‌کند و پاکستان با آن دو رویی می‌کند. بهتر این خواهد بود که امریکایی‌ها به گونه مستقیم به حکومت افغانستان مراجعه کنند تا مشکلات را با آنها حل کنند.»

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «امریکا نباید از این‌ها نگرانی داشته باشد چون خود امریکا عامل تقویت این گروهاست نگرانی امریکا بی‌جاست و بیهوده است و بسیار سیاسی است.»

اما امارت اسلامی نگرانی‌ها از تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان را بی‌جا می‌داند و می‌گوید که تاکنون جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا بر تعهداش عمل نکرده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «در طول نزدیک به هجده ماه گذشته به هیچ کشوری آسیب نرسیده و همچنان فعلا کشور به گونه خوب مدیریت می‌شود و یک چیزی که مانده این است که تحریم‌ها پابرجا است مسوولیت‌ها و مکلفیت‌های جامعه بین‌المللی و کشورهای مختلف بیرونی تاهنوز گام‌های ملموس در این راستا برداشته نشده است.»

استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها، بیرون شدن نام مقام‌های امارت اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به شمول حقوق بانوان از مهم‌ترین موارد توافق‌نامه دوحه شمرده می‌شوند؛ اما در ۱۸ ماه گذشته امریکا و امارت اسلامی یک دیگر را به نقض توافق‌نامه دوحه متهم کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره