Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آرامگاه پیر هرات؛ مقصد مهم گردشگری

آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در گازرگاه  هرات به مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی مبدل شده است.

مسوولان در این ولایت می‌گویند که روزانه بیش‌تر از یک هزار تن به شمول زنان از این بازمانده تاریخی دیدن می‌کنند.

محمد نوید نزهت، مسوول فرهنگی مجموعه گازرگاه هرات، گفت: «مردم خود افغانستان از سی و چهار ولایت ما شاهد زائران زیادی استیم.»

در کنار آرامگاه پیر هرات، کاشی‌های زیبا و رنگارنگ بر دیوارهای کهن این بازمانده تاریخی، توجه گردشگران را جلب کرده است.

غلام سخی، باشنده بادغیس، گفت: « دو هفته یا سه هفته همین‌طور یک گشتی برابر می‌شود و می‌آییم. بسیار به ما جای افتخار است، آرزو داریم که خواجه صاحب را ببینیم، این بزرگواران و شهدا را ببینیم، یک دعا بخوانیم و برگردیم.»

معین، باشنده دیگر هرات، گفت: «ما امروز آمدیم به زیارت خواجه صاحب انصار چون یک مکان دیدنی و تاریخی است.»

به گفته مسوولان در سال‌های پسین بخشی از کاشی‌های این بازمانده تاریخی به علت رویدادهای طبیعی آسیب دیده و فروریخته اند.

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که به هدف جذب گردشگران بیش‌تر، در زمینه زیباسازی و مرمت‌کاری آرامگاه خواجه عبدالله انصاری تلاش می‌ورزند.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «برنامه خوبی برای آرامگاه و مقبره حضرت خواجه انصار "رح" پیر هرات می‌داشته باشیم تا سبب جلب بیشتر گردشگرها و توریستان داخلی و خارجی شود.»

آرامگاه خواجه عبدالله انصاری یکی از ده‌ها بازمانده تاریخی شهر هرات است که همواره میزبان گردشگردان داخلی و خارجی است.

در نزدیک به یک و نیم سال پسین، به خاطر بهبود اوضاع امنیتی در کشور، شمار گردشگردان داخلی در هرات افزایش یافته است.

آرامگاه پیر هرات؛ مقصد مهم گردشگری

مسوولان در این ولایت می‌گویند که روزانه بیش‌تر از یک هزار تن به شمول زنان از این بازمانده تاریخی دیدن می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در گازرگاه  هرات به مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی مبدل شده است.

مسوولان در این ولایت می‌گویند که روزانه بیش‌تر از یک هزار تن به شمول زنان از این بازمانده تاریخی دیدن می‌کنند.

محمد نوید نزهت، مسوول فرهنگی مجموعه گازرگاه هرات، گفت: «مردم خود افغانستان از سی و چهار ولایت ما شاهد زائران زیادی استیم.»

در کنار آرامگاه پیر هرات، کاشی‌های زیبا و رنگارنگ بر دیوارهای کهن این بازمانده تاریخی، توجه گردشگران را جلب کرده است.

غلام سخی، باشنده بادغیس، گفت: « دو هفته یا سه هفته همین‌طور یک گشتی برابر می‌شود و می‌آییم. بسیار به ما جای افتخار است، آرزو داریم که خواجه صاحب را ببینیم، این بزرگواران و شهدا را ببینیم، یک دعا بخوانیم و برگردیم.»

معین، باشنده دیگر هرات، گفت: «ما امروز آمدیم به زیارت خواجه صاحب انصار چون یک مکان دیدنی و تاریخی است.»

به گفته مسوولان در سال‌های پسین بخشی از کاشی‌های این بازمانده تاریخی به علت رویدادهای طبیعی آسیب دیده و فروریخته اند.

در همین حال، مقام‌های محلی هرات می‌گویند که به هدف جذب گردشگران بیش‌تر، در زمینه زیباسازی و مرمت‌کاری آرامگاه خواجه عبدالله انصاری تلاش می‌ورزند.

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفت: «برنامه خوبی برای آرامگاه و مقبره حضرت خواجه انصار "رح" پیر هرات می‌داشته باشیم تا سبب جلب بیشتر گردشگرها و توریستان داخلی و خارجی شود.»

آرامگاه خواجه عبدالله انصاری یکی از ده‌ها بازمانده تاریخی شهر هرات است که همواره میزبان گردشگردان داخلی و خارجی است.

در نزدیک به یک و نیم سال پسین، به خاطر بهبود اوضاع امنیتی در کشور، شمار گردشگردان داخلی در هرات افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره