Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واژگون شدن کشتی پناهجویان در دریای ایتالیا

خبرگزاری انسا گزارش داده است که ۶۰ پناهجو که بسیاری آنان شهروندان افغانستان، پاکستان و ایران استند، در پی واژگون شدن یک کشتی چوبی در دریای ایتالیا جان باخته‌اند.

این رسانه ایتالیایی می‌گوید که این کشتی حامل ۲۵۰ پناهجو بود که پس از برخورد با صخره در دریای کروتون ایتالیا واژگون شده است.

پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد یک قاچاق‌بر انسان را بازداشت کرده است و سه قاچاق‌بر دیگر که همه "ترک" اند، متواری استند.

گائتانو لومباردو، معاون پلیس شهر کروتون در ایتالیا، در این باره گفته است: «نیروهای گزمه که به محل رویداد رسیدند یک قایق چوبی به طول تقریبا ۳۰ متر را دیدند که به طور کامل واژگون شده و تعداد زیادی از مهاجران در آب غرق شده‌اند بلافاصله این نیروها تلاش کردند تا جان افراد را نجات دهند و متاسفانه چندین جسد را نیز پیدا کردند.»

سفارت آلمان برای افغانستان در صفحه توییترش، مهاجرت غیرقانونی را وحشتناک و کشنده دانسته و گفته است که پیشگیری آن از راه احترام به آزادی‌های مدنی و حقوق بشری امکان پذیر است.

سفارت آلمان در این باره نوشته است: «پس از فاجعه بلغارستان که در آن ۱۸ مهاجر غیرقانونی افغان در شرایط وحشتناکی جان باختند، فاجعه انسانی دیگری در ایتالیا رخ داد و یک قایقی که افغان‌ها در آن بودند و توسط قاچاق‌بران جنایتکار انسان اداره می‌شد واژگون شده است. مهاجرت غیرقانونی، خطرهای وحشتناک و بیش‌تر وقت کشنده‌ی در قبال دارد. باید با همه ابزارهای ممکن با ریشه‌ی این دلایل مبارزه کرد که با ایجاد جامعه باز و عادلانه و احترام به آزادی‌های بنیادی مدنی و حقوق بشری امکان‌پذیر است.»

شماری از شهروندان کشور، علت اصلی مهاجرت به کشورهای همسایه و اروپایی را بی‌کاری در کشور می‌خوانند.

خیرمحمد، مهاجر برگشت داده شده، گفت: «خانواده‌ام کم اقتصاد شدند می‌خواستم بروم ایران چیزی پیدا کنم از همان خاطر برآمدم از خانه.»

فرهاد، پناهجو، گفت: «مردم در بی‌سرنوشتی زندگی می‌کنند.خودم سند لیسانس دارم.  در اینجا بسیار ناچار شدم. زندگی و وضعیت بسیار سخت شده. حالا مجبورم بروم طرف ایران.»

برخی از آگاهان امور مهاجران از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار را به شهروندان کشور فراهم سازد.

آفتاب احمد خان احمدزی، آگاه امور مهاجرن، گفته است: «بسیاری از شرکت‌ها در کشور بسته شد. بسیاری فابریکات بسته استند. ما در کشور مشکلات زیاد داریم. این مشکلات سبب شده که جوانان به خارج سفر کنند.»

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «امارت اسلامی افغانستان باید شرایط تعلیم، تحصیل و کار را مهیا بسازد تا آنها ترک وطن نکنند و دیده می‌شود که در بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی افغان‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو استند.»

بربنیاد آمارهای وزارت داخله ایتالیا، نزدیک به ۱۵۰هزار پناهجو در سال ۲۰۲۲ به سواحل ایتالیا رسیدند و شماری از کشتی‌های حامل پناهجویان غرق نیز شده‌اند.

خبرگزاری اسوشیدپرس نیز گزارش داده است که در این رویداد ۶۰ پناهجو جان باخته‌اند، ۸۰ تن جان سالم بدر برده‌اند و ۲۰ تن دیگر آنان به بیمارستان انتقال یافته‌اند. 

واژگون شدن کشتی پناهجویان در دریای ایتالیا

سفارت آلمان برای افغانستان در تویتی مهاجرت غیرقانونی را وحشتناک و کشنده دانسته و گفته است که پیشگیری آن از راه احترام به آزادی‌های مدنی امکان‌پذیر است.

تصویر بندانگشتی

خبرگزاری انسا گزارش داده است که ۶۰ پناهجو که بسیاری آنان شهروندان افغانستان، پاکستان و ایران استند، در پی واژگون شدن یک کشتی چوبی در دریای ایتالیا جان باخته‌اند.

این رسانه ایتالیایی می‌گوید که این کشتی حامل ۲۵۰ پناهجو بود که پس از برخورد با صخره در دریای کروتون ایتالیا واژگون شده است.

پلیس ایتالیا در پیوند به این رویداد یک قاچاق‌بر انسان را بازداشت کرده است و سه قاچاق‌بر دیگر که همه "ترک" اند، متواری استند.

گائتانو لومباردو، معاون پلیس شهر کروتون در ایتالیا، در این باره گفته است: «نیروهای گزمه که به محل رویداد رسیدند یک قایق چوبی به طول تقریبا ۳۰ متر را دیدند که به طور کامل واژگون شده و تعداد زیادی از مهاجران در آب غرق شده‌اند بلافاصله این نیروها تلاش کردند تا جان افراد را نجات دهند و متاسفانه چندین جسد را نیز پیدا کردند.»

سفارت آلمان برای افغانستان در صفحه توییترش، مهاجرت غیرقانونی را وحشتناک و کشنده دانسته و گفته است که پیشگیری آن از راه احترام به آزادی‌های مدنی و حقوق بشری امکان پذیر است.

سفارت آلمان در این باره نوشته است: «پس از فاجعه بلغارستان که در آن ۱۸ مهاجر غیرقانونی افغان در شرایط وحشتناکی جان باختند، فاجعه انسانی دیگری در ایتالیا رخ داد و یک قایقی که افغان‌ها در آن بودند و توسط قاچاق‌بران جنایتکار انسان اداره می‌شد واژگون شده است. مهاجرت غیرقانونی، خطرهای وحشتناک و بیش‌تر وقت کشنده‌ی در قبال دارد. باید با همه ابزارهای ممکن با ریشه‌ی این دلایل مبارزه کرد که با ایجاد جامعه باز و عادلانه و احترام به آزادی‌های بنیادی مدنی و حقوق بشری امکان‌پذیر است.»

شماری از شهروندان کشور، علت اصلی مهاجرت به کشورهای همسایه و اروپایی را بی‌کاری در کشور می‌خوانند.

خیرمحمد، مهاجر برگشت داده شده، گفت: «خانواده‌ام کم اقتصاد شدند می‌خواستم بروم ایران چیزی پیدا کنم از همان خاطر برآمدم از خانه.»

فرهاد، پناهجو، گفت: «مردم در بی‌سرنوشتی زندگی می‌کنند.خودم سند لیسانس دارم.  در اینجا بسیار ناچار شدم. زندگی و وضعیت بسیار سخت شده. حالا مجبورم بروم طرف ایران.»

برخی از آگاهان امور مهاجران از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار را به شهروندان کشور فراهم سازد.

آفتاب احمد خان احمدزی، آگاه امور مهاجرن، گفته است: «بسیاری از شرکت‌ها در کشور بسته شد. بسیاری فابریکات بسته استند. ما در کشور مشکلات زیاد داریم. این مشکلات سبب شده که جوانان به خارج سفر کنند.»

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «امارت اسلامی افغانستان باید شرایط تعلیم، تحصیل و کار را مهیا بسازد تا آنها ترک وطن نکنند و دیده می‌شود که در بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی افغان‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو استند.»

بربنیاد آمارهای وزارت داخله ایتالیا، نزدیک به ۱۵۰هزار پناهجو در سال ۲۰۲۲ به سواحل ایتالیا رسیدند و شماری از کشتی‌های حامل پناهجویان غرق نیز شده‌اند.

خبرگزاری اسوشیدپرس نیز گزارش داده است که در این رویداد ۶۰ پناهجو جان باخته‌اند، ۸۰ تن جان سالم بدر برده‌اند و ۲۰ تن دیگر آنان به بیمارستان انتقال یافته‌اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره