Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حامد کرزی: مکتب‌ها باز و زمینه کار برای زنان فراهم شود

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، در دیدار با رییس‌جمهور پیشین کشور درباره‌ی بازگشایی مکتب‌های دختران و بازگشت زنان و دختران به کار در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

حامد کرزی در صفحه تویترش نوشته است که در این دیدار افزون بر مسایل دیگر، بر بازگشایی مکتب‌های دختران و اجازه کار بانوان تاکید شده است.

اما ذبیح الله، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که بانوان در برخی از موارد به ویژه در بخش صحت اجازه فعالیت دارند.

ذبیح الله مجاهد در این باره گفت: «درباره کار زنان گفته می‌توانیم که امارت اسلامی در بخش‌های که ضرور است برای آنان اجازه کار داده است. مثلن در بخش صحت، معارف، تحصیلات عالی، در بخش زنان در پولیس و در زندان‌های زنانه و در بخش پاسپورت.»

از سویی‌هم، شماری از دختران دانش‌آموز و دانشجو در آستانه سال تعلیمی نو از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه و همچنان دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.

حلیمه، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست من ‌از امارت اسلامی این است که در‌وازه‌های مکاتب، دانشگاه‌ها و ‌مراکز آموزشی را باز ‌کند تا ‌دختران ‌یک‌ آینده روشنی داشته باشند.»

صدف، دانش‌آموز، می‌گوید: «حکومت باید دروازه‌های مکاتب و ‌دانشگاه‌ها را به روی دختران باز ‌کند چون هیچ ‌دلیلی ‌شرعی ‌برای‌ منع تعطیل‌ دختران وجود ندارد.»

همزمان با این، حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل، می‌گوید که با همتای قطری‌اش و رییس صندوق توسعه آن کشور درباره آموزش دانش‌آموزان افغانستان در ایران به توافق‌های خوبی دست یافته‌اند.

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، می‌گوید: «تداوم این وضعیت می‌تواند برای‌ حاکمان فعلی در افغانستان در سطح داخلی سبب اختلافات درونی و دو ‌دسته‌گی شود و در سطح خارجی این وضعیت روابط این کشور را با جامعه جهانی بیش‌تر از پیش خدشه‌دار ‌ساخته.»

بیش از ۵۰۰ روز از محروم شدن دختران از رفتن به مکتب‌ها می‌گذرد؛ اما هنوز امارت اسلامی چراغ سبز برای بازگشایی مکتب‌ها نشان نداده است.  

حامد کرزی: مکتب‌ها باز و زمینه کار برای زنان فراهم شود

اما ذبیح الله، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که بانوان در برخی از موارد به ویژه در بخش صحت اجازه فعالیت دارند.

تصویر بندانگشتی

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، در دیدار با رییس‌جمهور پیشین کشور درباره‌ی بازگشایی مکتب‌های دختران و بازگشت زنان و دختران به کار در افغانستان گفت‌وگو کرده است.

حامد کرزی در صفحه تویترش نوشته است که در این دیدار افزون بر مسایل دیگر، بر بازگشایی مکتب‌های دختران و اجازه کار بانوان تاکید شده است.

اما ذبیح الله، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که بانوان در برخی از موارد به ویژه در بخش صحت اجازه فعالیت دارند.

ذبیح الله مجاهد در این باره گفت: «درباره کار زنان گفته می‌توانیم که امارت اسلامی در بخش‌های که ضرور است برای آنان اجازه کار داده است. مثلن در بخش صحت، معارف، تحصیلات عالی، در بخش زنان در پولیس و در زندان‌های زنانه و در بخش پاسپورت.»

از سویی‌هم، شماری از دختران دانش‌آموز و دانشجو در آستانه سال تعلیمی نو از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه مکتب‌های متوسطه و لیسه و همچنان دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند.

حلیمه، دانشجو، به طلوع‌نیوز گفت: «خواست من ‌از امارت اسلامی این است که در‌وازه‌های مکاتب، دانشگاه‌ها و ‌مراکز آموزشی را باز ‌کند تا ‌دختران ‌یک‌ آینده روشنی داشته باشند.»

صدف، دانش‌آموز، می‌گوید: «حکومت باید دروازه‌های مکاتب و ‌دانشگاه‌ها را به روی دختران باز ‌کند چون هیچ ‌دلیلی ‌شرعی ‌برای‌ منع تعطیل‌ دختران وجود ندارد.»

همزمان با این، حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل، می‌گوید که با همتای قطری‌اش و رییس صندوق توسعه آن کشور درباره آموزش دانش‌آموزان افغانستان در ایران به توافق‌های خوبی دست یافته‌اند.

حکمت الله میرزاده، استاد دانشگاه، می‌گوید: «تداوم این وضعیت می‌تواند برای‌ حاکمان فعلی در افغانستان در سطح داخلی سبب اختلافات درونی و دو ‌دسته‌گی شود و در سطح خارجی این وضعیت روابط این کشور را با جامعه جهانی بیش‌تر از پیش خدشه‌دار ‌ساخته.»

بیش از ۵۰۰ روز از محروم شدن دختران از رفتن به مکتب‌ها می‌گذرد؛ اما هنوز امارت اسلامی چراغ سبز برای بازگشایی مکتب‌ها نشان نداده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره