Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش سیگر از فروپاشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی گفته است که فساد یکی از علت‌های مهم فروپاشی ارتش حکومت پیشین است.

سیگر در این گزارش تازه افزوده است که در جریان بیست سال پسین، بیش از ۹۰ میلیارد دالر هزینه نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین شده است.

در بخشی از گزارش آمده است: «فساد، توانایی‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را از بین برد و مشروعیت و کارایی آن را تضعیف کرد. فساد، سیاست‌های آموزش، تدارکات و تسلیحات ایالات متحده و هدف اعلام شده آن را برای ایجاد یک ارتش خودپایدار افغان تضعیف کرد.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، در این باره گفت: «فساد گسترده مالی و اداری در قطعات و جزوتام‌ها، سیاسی بودن نیروهای دفاعی و امنیتی و ارتباط با حلقات و سیاسون باعث فروپاشی نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین گردید.»

در این گزارش، از خروج شتابان نیروهای خارجی از افغانستان نیز انتقاد شده است.

در بخشی دیگر گزارش آمده است: «ایالات متحده پرسونل نظامی و غیرنظامی را برای آموزش، مشاوره و راهنمایی سربازان، پولیس و مقام‌های وزارتی افغان مستقر کرد. ایالات متحده بیش از ۶۰۰ هزار سلاح، ۳۰۰ هواپیما و ۸۰ هزار وسیله نقلیه، تجهیزات ارتباطی و سایر مواد پیش‌رفته مانند عینک دید در شب و سیستم‌های بایومتریک را در اختیار نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان قرار داد. هدف، ایجاد یک نیرویی بود که مستقل، خودپایدار و قادر به دفاع در برابر تهدیدات داخلی و خارجی باشد.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «خروج بی‌هنگام امریکا از افغانستان و دیگر منافع امریکا در افغانستان تامین نمی‌شد آنها تصمیم گرفتند که از افغانستان بیرون شوند دوم بحث فساد گسترده در حکومت جمهوریت.»

ایالات متحده امریکا پیش از این گفته است که سازوبرگ‌های نظامی به ارزش هفت ملیارد دالر پس از خروج نیروهای امریکایی، در افغانستان جا مانده‌اند.

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش همچنان گماشتن افراد را از بعد قومی در ارتش پیشین و تغییرات دوامدار را از سوی اشرف غنی از علت دیگر فروپاشی ارتش حکومت پیشین گفته است.

محمد حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نداشتن انگیزه و روحیه برای دفاع از جمهوریت، فساد اداری، فساد اخلاقی، جزایر قدرت، تقسیم قدرت به اساس سهم، غصب، مافیا این را از اسباب مهم شمرده می‌توانیم.»

افغانستان پیش از سقوط نظام جمهوری نیروهای امنیتی و دفاعی ۳۵۲ هزار نفری داشت؛ اما این نیروها از هم پاشید و با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، تلاش‌ها برای ایجاد نیروهای تازه از صفر آغاز شده‌اند.  

گزارش سیگر از فروپاشی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان

سیگر در این گزارش افزوده است که در جریان بیست سال پسین، بیش از ۹۰ میلیارد دالر هزینه نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین شده است.

تصویر بندانگشتی

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی گفته است که فساد یکی از علت‌های مهم فروپاشی ارتش حکومت پیشین است.

سیگر در این گزارش تازه افزوده است که در جریان بیست سال پسین، بیش از ۹۰ میلیارد دالر هزینه نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین شده است.

در بخشی از گزارش آمده است: «فساد، توانایی‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را از بین برد و مشروعیت و کارایی آن را تضعیف کرد. فساد، سیاست‌های آموزش، تدارکات و تسلیحات ایالات متحده و هدف اعلام شده آن را برای ایجاد یک ارتش خودپایدار افغان تضعیف کرد.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی، در این باره گفت: «فساد گسترده مالی و اداری در قطعات و جزوتام‌ها، سیاسی بودن نیروهای دفاعی و امنیتی و ارتباط با حلقات و سیاسون باعث فروپاشی نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین گردید.»

در این گزارش، از خروج شتابان نیروهای خارجی از افغانستان نیز انتقاد شده است.

در بخشی دیگر گزارش آمده است: «ایالات متحده پرسونل نظامی و غیرنظامی را برای آموزش، مشاوره و راهنمایی سربازان، پولیس و مقام‌های وزارتی افغان مستقر کرد. ایالات متحده بیش از ۶۰۰ هزار سلاح، ۳۰۰ هواپیما و ۸۰ هزار وسیله نقلیه، تجهیزات ارتباطی و سایر مواد پیش‌رفته مانند عینک دید در شب و سیستم‌های بایومتریک را در اختیار نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان قرار داد. هدف، ایجاد یک نیرویی بود که مستقل، خودپایدار و قادر به دفاع در برابر تهدیدات داخلی و خارجی باشد.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «خروج بی‌هنگام امریکا از افغانستان و دیگر منافع امریکا در افغانستان تامین نمی‌شد آنها تصمیم گرفتند که از افغانستان بیرون شوند دوم بحث فساد گسترده در حکومت جمهوریت.»

ایالات متحده امریکا پیش از این گفته است که سازوبرگ‌های نظامی به ارزش هفت ملیارد دالر پس از خروج نیروهای امریکایی، در افغانستان جا مانده‌اند.

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش همچنان گماشتن افراد را از بعد قومی در ارتش پیشین و تغییرات دوامدار را از سوی اشرف غنی از علت دیگر فروپاشی ارتش حکومت پیشین گفته است.

محمد حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نداشتن انگیزه و روحیه برای دفاع از جمهوریت، فساد اداری، فساد اخلاقی، جزایر قدرت، تقسیم قدرت به اساس سهم، غصب، مافیا این را از اسباب مهم شمرده می‌توانیم.»

افغانستان پیش از سقوط نظام جمهوری نیروهای امنیتی و دفاعی ۳۵۲ هزار نفری داشت؛ اما این نیروها از هم پاشید و با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، تلاش‌ها برای ایجاد نیروهای تازه از صفر آغاز شده‌اند.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره