Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیل‌زاد: توافق‌نامه دوحه هنوزهم "فرصت" است که باید استفاده شود

زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، بر ادامه گفت‌وگو‌ها میان امارت اسلامی و امریکا در زمینه چگونگی تطبیق توافق‌‌نامه دوحه تاکید ورزیده است.

در سومین سالروز امضای توافق‌نامه دوحه، آقای خلیل‌زاد می‌گوید که مشکلی در ماهیت توافق‌نامه دوحه وجود ندارد و چالش‌های کنونی به علت تطبیق نشدن کامل این توافق‌نامه است.

او توافق‌نامه دوحه را یک فرصت خوب برای افغانستان عنوان می‌کند و از دو طرف می‌خواهد که از این فرصت کار بگیرند.

زلمی خلیل‌زاد به طلوع‌نیوز گفت: «مشکل در توافق‌نامه نیست. مشکل در عملی شدن توافق‌نامه است. مشکل در این است که چطور کلان‌های افغانستان از یک چانسی که موافقت‌نامه داشت، که باید به اساس گفتمان و مذاکره مشکلات سیاسی حل شود؛ استفاده نشده.»

این دیپلومات پیشین امریکایی، پیکار با داعش را بخش مهم توافق‌نامه امریکا با امارت اسلامی می‌داند و می‌گوید که این  مساله می‌تواند دنیا را با حکومت سرپرست نزدیک بسازد.

زلمی خلیل‌زاد افزود: «من طرفدار این استم که طالب و امریکا با هم بنشینند، در دوحه یا جای دیگر و سر این‌که چه عملی نشده و چه شود که عملی شود، هر دو طرف نگرانی‌های خود را بگویند. طالب هم می‌گوید که بعضی قسمت‌های توافق‌نامه دوحه عملی نشده. پس چرا دو طرف ننشینند تا راه حل را برای این مشکل پیدا کنند.»

ولی فروزان، آگاه روبط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «در موافقت‌نامه دوحه، هدف اصلی‌اش خروج امریکا بود بدون تلفات و هدف اصلی طالب‌ها به قدرت رسیدن بود بعد از خارج شدن امریکایی‌ها.»

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر امریکا به توافق‌نامه دوحه پابند می‌بود امروز افغانستان و امریکا هردویش به این وضعیت نمی‌بودند.»

این در حالی‌ست که بازرس ویژه امریکا در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که توافق‌نامه دوحه، زمینه را برای فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان فراهم کرده است.  

خلیل‌زاد: توافق‌نامه دوحه هنوزهم "فرصت" است که باید استفاده شود

او توافق‌نامه دوحه را یک فرصت خوب برای افغانستان عنوان می‌کند و از دو طرف می‌خواهد که از این فرصت کار بگیرند.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، بر ادامه گفت‌وگو‌ها میان امارت اسلامی و امریکا در زمینه چگونگی تطبیق توافق‌‌نامه دوحه تاکید ورزیده است.

در سومین سالروز امضای توافق‌نامه دوحه، آقای خلیل‌زاد می‌گوید که مشکلی در ماهیت توافق‌نامه دوحه وجود ندارد و چالش‌های کنونی به علت تطبیق نشدن کامل این توافق‌نامه است.

او توافق‌نامه دوحه را یک فرصت خوب برای افغانستان عنوان می‌کند و از دو طرف می‌خواهد که از این فرصت کار بگیرند.

زلمی خلیل‌زاد به طلوع‌نیوز گفت: «مشکل در توافق‌نامه نیست. مشکل در عملی شدن توافق‌نامه است. مشکل در این است که چطور کلان‌های افغانستان از یک چانسی که موافقت‌نامه داشت، که باید به اساس گفتمان و مذاکره مشکلات سیاسی حل شود؛ استفاده نشده.»

این دیپلومات پیشین امریکایی، پیکار با داعش را بخش مهم توافق‌نامه امریکا با امارت اسلامی می‌داند و می‌گوید که این  مساله می‌تواند دنیا را با حکومت سرپرست نزدیک بسازد.

زلمی خلیل‌زاد افزود: «من طرفدار این استم که طالب و امریکا با هم بنشینند، در دوحه یا جای دیگر و سر این‌که چه عملی نشده و چه شود که عملی شود، هر دو طرف نگرانی‌های خود را بگویند. طالب هم می‌گوید که بعضی قسمت‌های توافق‌نامه دوحه عملی نشده. پس چرا دو طرف ننشینند تا راه حل را برای این مشکل پیدا کنند.»

ولی فروزان، آگاه روبط بین‌الملل، به طلوع‌نیوز گفت: «در موافقت‌نامه دوحه، هدف اصلی‌اش خروج امریکا بود بدون تلفات و هدف اصلی طالب‌ها به قدرت رسیدن بود بعد از خارج شدن امریکایی‌ها.»

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر امریکا به توافق‌نامه دوحه پابند می‌بود امروز افغانستان و امریکا هردویش به این وضعیت نمی‌بودند.»

این در حالی‌ست که بازرس ویژه امریکا در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که توافق‌نامه دوحه، زمینه را برای فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان فراهم کرده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره