Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

"اتحادیه اروپا از مقاومت مسلحانه در افغانستان پشتیبانی نمی‌کند"

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که این اتحادیه از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان پشتیبانی نمی‌کند.

آقای نیکلاسون که در یک نشست خبری حضور داشت، افزوده است که افغانستان سال‌ها خشونت را تجربه کرده و اکنون فرصت است تا این خشونت‌ها پایان یابند.

توماس نیکلاسون، اوضاع بشری را در افغانستان نگران کننده دانسته است.     
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت: «اتحادیه اروپا از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی‌کند. نه از لحاظ سیاسی و نه هم از کدام لحاظ دیگر. افغانستان سال‌ها خشونت را تجربه کرده و حالا هم فرصت است تا این خشونت‌ها پایان یابد.»

او در این نشست خبری افزود: «برای تامین این کار باید به همه افغانها فرصت داده شود تا برای پیشرفت افغانستان صدای خود را بلند کند.»
به باور توماس نیکلاسون، داعش نه تنها برای افغانستان؛ بل برای منطقه نیز خطر است.
او افزود: «اوضاع حقوق بشری در افغانستان خیلی نگران کننده باقی مانده است. در طول بازدید ما بحث‌های خود را در مورد حقوق بشر و در گام نخست در مورد حقوق زنان و دختران متمرکز کردیم که به آنان حق تحصیل حق کار و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی را می‌دهد.»

از سویی‌هم، بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که امارت اسلامی می‌کوشد تا تمامی مسایل بربنیاد ارزش‌های اسلامی تنظیم شوند. 

آقای کریمی، گفت: «این خواسته اکثریت قاطع مردم افغانستان است، پس بخش‌های بیرونی و یا هم جناهای بیرون باید در این راستا نگرانی نداشته باشند.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بخاطر شناخت امارت اسلامی، بخاطر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان امارت اسلامی باید انعطاف نشان دهد و جهان هم باید بخاطر بهبود وضعیت مردم افغانستان با امارت اسلامی تعامل کند.»

نماینده ویژه اتحادیه اروپا در این نشست خبری افزود که با مقام‌های حکومت سرپرست درباره ایجاد حکومت فراگیر گفت‌وگو کرده است. او تاکید کرد که گفت‌وگوهای میان افغانان باید در افغانستان شکل بگیرد.

"اتحادیه اروپا از مقاومت مسلحانه در افغانستان پشتیبانی نمی‌کند"

آقای نیکلاسون که در یک نشست خبری حضور داشت، افزوده است که افغانستان سال‌ها خشونت را تجربه کرده و اکنون فرصت است تا این خشونت‌ها پایان یابند.

Thumbnail

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که این اتحادیه از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان پشتیبانی نمی‌کند.

آقای نیکلاسون که در یک نشست خبری حضور داشت، افزوده است که افغانستان سال‌ها خشونت را تجربه کرده و اکنون فرصت است تا این خشونت‌ها پایان یابند.

توماس نیکلاسون، اوضاع بشری را در افغانستان نگران کننده دانسته است.     
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت: «اتحادیه اروپا از هیچ مقاومت مسلحانه در افغانستان حمایت نمی‌کند. نه از لحاظ سیاسی و نه هم از کدام لحاظ دیگر. افغانستان سال‌ها خشونت را تجربه کرده و حالا هم فرصت است تا این خشونت‌ها پایان یابد.»

او در این نشست خبری افزود: «برای تامین این کار باید به همه افغانها فرصت داده شود تا برای پیشرفت افغانستان صدای خود را بلند کند.»
به باور توماس نیکلاسون، داعش نه تنها برای افغانستان؛ بل برای منطقه نیز خطر است.
او افزود: «اوضاع حقوق بشری در افغانستان خیلی نگران کننده باقی مانده است. در طول بازدید ما بحث‌های خود را در مورد حقوق بشر و در گام نخست در مورد حقوق زنان و دختران متمرکز کردیم که به آنان حق تحصیل حق کار و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی را می‌دهد.»

از سویی‌هم، بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که امارت اسلامی می‌کوشد تا تمامی مسایل بربنیاد ارزش‌های اسلامی تنظیم شوند. 

آقای کریمی، گفت: «این خواسته اکثریت قاطع مردم افغانستان است، پس بخش‌های بیرونی و یا هم جناهای بیرون باید در این راستا نگرانی نداشته باشند.»

جنت فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «بخاطر شناخت امارت اسلامی، بخاطر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان امارت اسلامی باید انعطاف نشان دهد و جهان هم باید بخاطر بهبود وضعیت مردم افغانستان با امارت اسلامی تعامل کند.»

نماینده ویژه اتحادیه اروپا در این نشست خبری افزود که با مقام‌های حکومت سرپرست درباره ایجاد حکومت فراگیر گفت‌وگو کرده است. او تاکید کرد که گفت‌وگوهای میان افغانان باید در افغانستان شکل بگیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره