Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گوترش: زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان حذف شده‌اند

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست سالانه‌ی کمیسیون اوضاع زنان می‌گوید که زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان حذف شده‌اند.

آقای گوترش تاکید می‌کند که سازمان ملل متحد مساله رعایت حقوق زنان و دختران را در این کشور دنبال می‌کند و برای این‌که زنان و دختران افغانستان به حقوق شان دست پیدا کنند، از هیچ تلاشی دست نخواهد کشید.

انتونیو گوترش گفته است: «نشست کمیسیون وضعیت زنان از مهم‌ترین رویدادهای سالانه در سازمان ملل است و در زمانی‌که حقوق زنان در سراسر جهان با سوء استفاده، تجاوز و تهدید روبه‌رو می‌شود، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. پیشرفتی که در چندین دهه در این زمینه به دست آمده‌اند در برابر چشمان ما از میان می‌روند. در افغانستان، زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شده‌اند.»

همزمان با این، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از اوضاع حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است.

رینا امیری در نشستی که در باره اوضاع زنان در نیویارک برگزار شده بود، گفت: «پیامی که من همواره می‌گیرم و در هر نشستی که من با طالبان و جامعه جهانی داشتم همواره بحث زنان افغان روی میز بوده است و ما باید مدافع حقوق زنان افغان باشیم.»

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در نشست کمیسیون اوضاع زنان، ممنوعیت دختران را از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار در تضاد با ارزش‌های اسلامی و قوانین حقوق بشری دانسته است.

نصیر احمد فایق گفته است: «تداوم این سیاست‌ها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی را در افغانستان بدتر خواهد ساخت و تلاش‌های مردم افغانستان را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و متکی به خودشان، صلح و شگوفایی با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.»

مریم معروف آروین، فعال حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «جمع حاکم در افغانستان به صداهای مردم افغانستان لبیک بگویند و حداقل در راستای تامین حقوق آموزش دختران افغانستان کوشا باشند تا این که مانع ایجاد بکنند.»

اما امارت اسلامی، نگرانی‌های کشورها را در باره بانوان در افغانستان بیجا می‌داند و می‌گوید که حکومت سرپرست حقوق تمامی شهروندان کشور را تامین کرده است.

بلال کریمی، معاون سنخگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی منحیث یک نظام اسلامی و مسوول، تمام حقوق اتباع کشور خود را تامین می‌نماید و مطابق باورها و معتقدات و ارزش‌های اسلامی خود گام‌ بر می‌ دارد پس در این راستا باید هیچ جناحی نگرانی نداشته باشد.»

این در حالی‌ست که بیش از ۵۳۰ روز می‌شود که دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. در کنار این، سرنوشت ادامه‌ی تحصیل دانشجویان دختر نیز تاکنون روشن نشده است.

گوترش: زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان حذف شده‌اند

امارت اسلامی، نگرانی‌های کشورها را در باره بانوان در افغانستان بیجا می‌داند و می‌گوید که حکومت سرپرست حقوق تمامی شهروندان را تامین کرده است.

تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست سالانه‌ی کمیسیون اوضاع زنان می‌گوید که زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان حذف شده‌اند.

آقای گوترش تاکید می‌کند که سازمان ملل متحد مساله رعایت حقوق زنان و دختران را در این کشور دنبال می‌کند و برای این‌که زنان و دختران افغانستان به حقوق شان دست پیدا کنند، از هیچ تلاشی دست نخواهد کشید.

انتونیو گوترش گفته است: «نشست کمیسیون وضعیت زنان از مهم‌ترین رویدادهای سالانه در سازمان ملل است و در زمانی‌که حقوق زنان در سراسر جهان با سوء استفاده، تجاوز و تهدید روبه‌رو می‌شود، اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. پیشرفتی که در چندین دهه در این زمینه به دست آمده‌اند در برابر چشمان ما از میان می‌روند. در افغانستان، زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شده‌اند.»

همزمان با این، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از اوضاع حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است.

رینا امیری در نشستی که در باره اوضاع زنان در نیویارک برگزار شده بود، گفت: «پیامی که من همواره می‌گیرم و در هر نشستی که من با طالبان و جامعه جهانی داشتم همواره بحث زنان افغان روی میز بوده است و ما باید مدافع حقوق زنان افغان باشیم.»

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در نشست کمیسیون اوضاع زنان، ممنوعیت دختران را از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار در تضاد با ارزش‌های اسلامی و قوانین حقوق بشری دانسته است.

نصیر احمد فایق گفته است: «تداوم این سیاست‌ها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی را در افغانستان بدتر خواهد ساخت و تلاش‌های مردم افغانستان را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و متکی به خودشان، صلح و شگوفایی با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.»

مریم معروف آروین، فعال حقوق بانوان، به طلوع‌نیوز گفت: «جمع حاکم در افغانستان به صداهای مردم افغانستان لبیک بگویند و حداقل در راستای تامین حقوق آموزش دختران افغانستان کوشا باشند تا این که مانع ایجاد بکنند.»

اما امارت اسلامی، نگرانی‌های کشورها را در باره بانوان در افغانستان بیجا می‌داند و می‌گوید که حکومت سرپرست حقوق تمامی شهروندان کشور را تامین کرده است.

بلال کریمی، معاون سنخگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی منحیث یک نظام اسلامی و مسوول، تمام حقوق اتباع کشور خود را تامین می‌نماید و مطابق باورها و معتقدات و ارزش‌های اسلامی خود گام‌ بر می‌ دارد پس در این راستا باید هیچ جناحی نگرانی نداشته باشد.»

این در حالی‌ست که بیش از ۵۳۰ روز می‌شود که دختران اجازه رفتن به مکتب را ندارند. در کنار این، سرنوشت ادامه‌ی تحصیل دانشجویان دختر نیز تاکنون روشن نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره