Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نشست نمایندگان ویژه کشور‌های همسایه و روسیه درباره‌ی افغانستان

نخستین نشست نمایندگان ویژه کشور‌های همسایه افغانستان امروز (سه‌شنبه) در پایتخت ازبیکستان آغاز شد.

وزارت خارجه ازبیکستان می‌گوید که در این نشست درباره‌ی اوضاع کنونی، برقراری صلح همیشه‌گی و تامین کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، گفت‌وگو شده است.

گفته شده است که نمایندگان ازبیکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان در این نشست اشتراک کردند؛ اما نماینده امارت اسلامی حضور نداشت.

وزارت خارجه ازبیکستان گفته است: «در این نشست، نمایندگان ازبیکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت کرده‌‌اند و درباره اوضاع کنونی افغانستان و همکاری آنان در برقراری صلح درازمدت در افغانستان گفت‌وگو می‌کنند.»

ولی فروزان، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «در همین رقابت‌های جهانی، افغانستان به حیث یک منطقه ستراتیژیک استفاده می‌شود و هر کدام این کشورها کوشش دارند که به نفع خود از افغانستان استفاده کنند.»

امارت اسلامی می‌گوید، از هر نشستی که به سود افغانستان تمام شود، استقبال می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «تمام نشست‌های که بخاطر مساعدت و همکاری دایر می‌شود و با مردم افغانستان در عرصه مسایل بشری و انسانی و همچنان در استحکام نظام و به تمام عرصه‌های که به نفع کشور ما باشد، یک گام نیک است.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که برگزاری چنین نشست‌ها در بهبود اوضاع کشور سودمند خواهند بود.

سید مقدم، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «نشست‌های منطقه‌یی درباره اوضاع افغانستان در شرایط کنونی بسیار بااهمیت است.»

نجیب الرحمان شمال، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «این کشورها خواستار این هستند که تعامل نزدیک‌تر و بیش‌تر با حکومت سرپرست فعلی داشته باشند تا بتوانند کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان بیش‌تر بسازند.»

در بیش از یک سال گذشته، بیش‌تر از ده نشست در کشورهای منطقه و جهان با محوریت افغانستان برگزار شده‌اند. 

نشست نمایندگان ویژه کشور‌های همسایه و روسیه درباره‌ی افغانستان

امارت اسلامی می‌گوید، از هر نشستی که به سود افغانستان تمام شود، استقبال می‌کند.

Thumbnail

نخستین نشست نمایندگان ویژه کشور‌های همسایه افغانستان امروز (سه‌شنبه) در پایتخت ازبیکستان آغاز شد.

وزارت خارجه ازبیکستان می‌گوید که در این نشست درباره‌ی اوضاع کنونی، برقراری صلح همیشه‌گی و تامین کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، گفت‌وگو شده است.

گفته شده است که نمایندگان ازبیکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان در این نشست اشتراک کردند؛ اما نماینده امارت اسلامی حضور نداشت.

وزارت خارجه ازبیکستان گفته است: «در این نشست، نمایندگان ازبیکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت کرده‌‌اند و درباره اوضاع کنونی افغانستان و همکاری آنان در برقراری صلح درازمدت در افغانستان گفت‌وگو می‌کنند.»

ولی فروزان، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «در همین رقابت‌های جهانی، افغانستان به حیث یک منطقه ستراتیژیک استفاده می‌شود و هر کدام این کشورها کوشش دارند که به نفع خود از افغانستان استفاده کنند.»

امارت اسلامی می‌گوید، از هر نشستی که به سود افغانستان تمام شود، استقبال می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، به طلوع‌نیوز گفت: «تمام نشست‌های که بخاطر مساعدت و همکاری دایر می‌شود و با مردم افغانستان در عرصه مسایل بشری و انسانی و همچنان در استحکام نظام و به تمام عرصه‌های که به نفع کشور ما باشد، یک گام نیک است.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که برگزاری چنین نشست‌ها در بهبود اوضاع کشور سودمند خواهند بود.

سید مقدم، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «نشست‌های منطقه‌یی درباره اوضاع افغانستان در شرایط کنونی بسیار بااهمیت است.»

نجیب الرحمان شمال، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «این کشورها خواستار این هستند که تعامل نزدیک‌تر و بیش‌تر با حکومت سرپرست فعلی داشته باشند تا بتوانند کمک‌های بشردوستانه را به مردم افغانستان بیش‌تر بسازند.»

در بیش از یک سال گذشته، بیش‌تر از ده نشست در کشورهای منطقه و جهان با محوریت افغانستان برگزار شده‌اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره