Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

چهار استوپه‌ در ننگرهار با خطر فروریختن روبه‌رو اند

چهار استوپه‌ی دوره بودایی در ننگرهار با خطر فرو ریختن روبه‌رو استند.

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار می‌گویند که پیشینه‌ی این استوپه‌ها به پیش از اسلام، به دوره بودایی می‌رسد و در گذشته به علت رویدادهای طبیعی و کاوش‌های خودسرانه، زیان دیده اند.

سیدامرالله امید، آمر فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفت: «اگر بازسازی شود، این فایده‌اش خواهد بود که گردشگران به این‌جا رو خواهند آورد. پیروان بودیزم خواهند آمد و از یادگارهای گذشته، تاریخی و عقیدتی دیدار خواهند کرد.»

نور محمد حنیف، رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفت: «در آینده این استوپه‌ها را طوری خواهیم ساخت، چگونه که در گذشته ساخته شده بودند، تا گردشگران داخلی و خارجی که اینجا می‌آیند، از آن لذت ببرند.»

از سوی دیگر، باشندگان محل می‌گویند که شمار این استوپه‌ها نزدیک به ۴۰ بود، اما بیشتر این اثرها به گونه کامل نابود شده اند و تنها نشانه‌هایی از آن‌ها به جا مانده اند.

 شکرالله، باشنده ولسوالی سرخ رود-ننگرهار گفت: «سی و هشت یا سی و نه تپه که از زمان کودکی ما است و ما آن را حساب کرده ایم.»

عبدالغفار، باشنده ولسوالی سرخ رود-ننگرهار گفت: «این استوپه نیز مانند آبده تاریخی دیگر بود، چون‌که این به گونه کامل فروریخته است، اگر به استوپه نیمه فروریخته دیگر توجه نشود، بر سرنوشت استوپه‌ی دیگر دچار و خراب خواهد شد.»

باشندگان محل می‌گویند که در جریان جنگ‌های پسین، کاوش‌های خودسرانه در اینجا انجام شده اند.

آنان می‌افزایند که اگر این بازمانده‌ها  مرمت و بازسازی شوند، شمار گردشگران در این جا افزایش خواهند یافت.

برات ملاخیل، باشنده ولسوالی سرخ رود گفت: «مردم آمده بودند، کندن کاری کردند، آن را از بالا سوراخ کرد، چُقری را که فعلن می‌بینید، پایان رفتند، مثل گندم چیزی بود اما چیزی دیگری به دست نیاوردند.»

شاه زمان، باشنده دیگر ولسوالی سرخ رود گفت: «این باید بازسازی شود تا به بیکارهای این روستا کار پیدا خواهد شد، مزدوری پیدا خواهد شد. به دولت نیز مفید خواهد بود، چون به گونه‌ی موزیم ساخته شود.»

استوپه‌ها در ننگرهار به گونه مشابه طراحی و ساخته شده اند، در ساخت آن از گِل و سنگ کار گرفته شده است و بلندی آن‌ها تا شش متر می‌رسد. 

این استوپه‌ها در نزدیک تپه‌ی سبزآباد ساخته شده اند، چهار سال پیش هنگام کندن کاری در این تپه، چندین اثر تاریخی از دوره‌ بودایی بدست آمده اند.

چهار استوپه‌ در ننگرهار با خطر فروریختن روبه‌رو اند

از سوی دیگر، باشندگان محل می‌گویند که شمار این استوپه‌ها نزدیک به ۴۰ بود، اما بیشتر این اثرها به گونه کامل نابود شده اند و تنها نشانه‌هایی از آن‌ها به جا مانده اند.

تصویر بندانگشتی

چهار استوپه‌ی دوره بودایی در ننگرهار با خطر فرو ریختن روبه‌رو استند.

مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار می‌گویند که پیشینه‌ی این استوپه‌ها به پیش از اسلام، به دوره بودایی می‌رسد و در گذشته به علت رویدادهای طبیعی و کاوش‌های خودسرانه، زیان دیده اند.

سیدامرالله امید، آمر فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفت: «اگر بازسازی شود، این فایده‌اش خواهد بود که گردشگران به این‌جا رو خواهند آورد. پیروان بودیزم خواهند آمد و از یادگارهای گذشته، تاریخی و عقیدتی دیدار خواهند کرد.»

نور محمد حنیف، رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار گفت: «در آینده این استوپه‌ها را طوری خواهیم ساخت، چگونه که در گذشته ساخته شده بودند، تا گردشگران داخلی و خارجی که اینجا می‌آیند، از آن لذت ببرند.»

از سوی دیگر، باشندگان محل می‌گویند که شمار این استوپه‌ها نزدیک به ۴۰ بود، اما بیشتر این اثرها به گونه کامل نابود شده اند و تنها نشانه‌هایی از آن‌ها به جا مانده اند.

 شکرالله، باشنده ولسوالی سرخ رود-ننگرهار گفت: «سی و هشت یا سی و نه تپه که از زمان کودکی ما است و ما آن را حساب کرده ایم.»

عبدالغفار، باشنده ولسوالی سرخ رود-ننگرهار گفت: «این استوپه نیز مانند آبده تاریخی دیگر بود، چون‌که این به گونه کامل فروریخته است، اگر به استوپه نیمه فروریخته دیگر توجه نشود، بر سرنوشت استوپه‌ی دیگر دچار و خراب خواهد شد.»

باشندگان محل می‌گویند که در جریان جنگ‌های پسین، کاوش‌های خودسرانه در اینجا انجام شده اند.

آنان می‌افزایند که اگر این بازمانده‌ها  مرمت و بازسازی شوند، شمار گردشگران در این جا افزایش خواهند یافت.

برات ملاخیل، باشنده ولسوالی سرخ رود گفت: «مردم آمده بودند، کندن کاری کردند، آن را از بالا سوراخ کرد، چُقری را که فعلن می‌بینید، پایان رفتند، مثل گندم چیزی بود اما چیزی دیگری به دست نیاوردند.»

شاه زمان، باشنده دیگر ولسوالی سرخ رود گفت: «این باید بازسازی شود تا به بیکارهای این روستا کار پیدا خواهد شد، مزدوری پیدا خواهد شد. به دولت نیز مفید خواهد بود، چون به گونه‌ی موزیم ساخته شود.»

استوپه‌ها در ننگرهار به گونه مشابه طراحی و ساخته شده اند، در ساخت آن از گِل و سنگ کار گرفته شده است و بلندی آن‌ها تا شش متر می‌رسد. 

این استوپه‌ها در نزدیک تپه‌ی سبزآباد ساخته شده اند، چهار سال پیش هنگام کندن کاری در این تپه، چندین اثر تاریخی از دوره‌ بودایی بدست آمده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره