Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرد شدن بازار طلا فروشی در کابل

شماری از زرگران می‌گویند که بازار فروش طلا در شهر کابل سرد شده است.

آنان می‌افزایند که به علت مشکلات اقتصادی، بیش‌تر مردم توان خرید طلا را ندارند.

فردوس، زرگر، گفت: «فروشات ما نسبت به سابق کم‌تر شده. فعلا از فروش کرده خرید ما زیاد است.»

محمد ادریس، زرگر دیگر، گفت: «مردم وضعیت اقتصاداش خراب است کلا می‌فروشند آن‌قدر خرید نیست.»

همزمان با این، اتحادیه زرگران در شهر کابل می‌گوید که فروش طلا شصت درصد کاهش یافته است.

محمد ذاکر، عضو اتحادیه زرگران کابل، گفت: «شما قبول کنید که ۵۰ یا شاید هم ۶۰ فیصد کساد شده و روبه رکود است بخاطری‌که اکثرا همشهری‌های ما و شما وطن را رها کردند و رفتند.»

در همین حال، برخی از پایتخت نشینان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر به فروش طلا‌های‌ شان استند.

عبدالبصیر، باشنده کابل، گفت: « شرایط اقتصادی فعلا نا مناسب است. مشکلات زیاد شدهو مردم کم و بیش دارایی شان را می‌فروشند.»

در حال حاضر یک گرام طلای ۷۵۰ مصری ۴۴۰۰ افغانی به فروش می‌رسد و بیش‌تر طلا‌ها در بازارهای کابل از امارت متحده عرب وارد کشور می‌شود.

سرد شدن بازار طلا فروشی در کابل

در همین حال، برخی از پایتخت نشینان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر به فروش طلا‌های‌ شان استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از زرگران می‌گویند که بازار فروش طلا در شهر کابل سرد شده است.

آنان می‌افزایند که به علت مشکلات اقتصادی، بیش‌تر مردم توان خرید طلا را ندارند.

فردوس، زرگر، گفت: «فروشات ما نسبت به سابق کم‌تر شده. فعلا از فروش کرده خرید ما زیاد است.»

محمد ادریس، زرگر دیگر، گفت: «مردم وضعیت اقتصاداش خراب است کلا می‌فروشند آن‌قدر خرید نیست.»

همزمان با این، اتحادیه زرگران در شهر کابل می‌گوید که فروش طلا شصت درصد کاهش یافته است.

محمد ذاکر، عضو اتحادیه زرگران کابل، گفت: «شما قبول کنید که ۵۰ یا شاید هم ۶۰ فیصد کساد شده و روبه رکود است بخاطری‌که اکثرا همشهری‌های ما و شما وطن را رها کردند و رفتند.»

در همین حال، برخی از پایتخت نشینان می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی ناگزیر به فروش طلا‌های‌ شان استند.

عبدالبصیر، باشنده کابل، گفت: « شرایط اقتصادی فعلا نا مناسب است. مشکلات زیاد شدهو مردم کم و بیش دارایی شان را می‌فروشند.»

در حال حاضر یک گرام طلای ۷۵۰ مصری ۴۴۰۰ افغانی به فروش می‌رسد و بیش‌تر طلا‌ها در بازارهای کابل از امارت متحده عرب وارد کشور می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره