Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع: از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نیروی ارتش مجهز داریم

وزارت دفاع با ابراز خرسندی از افزایش نیروهای ارتش، می‌گوید که شمار این نیروها تا حدود ۱۵۰هزار تن رسیده است.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، می‌گوید که نیروهای ارتش پیشین کشور نیز در این ساختار جا داده شده‌اند.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت دفاع، این نیروها از امکانات مکمل نظامی برخوردار استند و تنخواه شان نیز در زمان معین پرداخت می‌شود.

عنایت الله خوارزمی گفت: «ما تا فعلا از یک لک تا یک لک‌وپنجاه هزار تن اردوی مجهز و آماده باش داریم که تامین امنیت می‌کنند. سرحدات خود را حفظ می‌کنند. کندک‌های ما را حفظ می‌کنند. نیروهای سرحدی ما فعال می‌باشند.»

ثمر سادات، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «از همه پرسونل اداره‌های دولتی به شمول ملکی و نظامی باید این‌ها استفاده می‌کردند و در حکومت این‌ها را سهم می‌داند و در ساخت‌وساز افغانستان و در صلح و ثبات افغانستان این‌ها تلاش می‌کردند.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که حکومت سرپرست برای ادامه و اکمال این ارتش نیاز به پشتیبانی کشورهای دیگر دارد.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «تا این‌که کشورهای خارجی تعهدات محرم داشته باشد که بخاطر تامین اردوی این‌ها کمک کند در غیر آن در حالت فعلی طالبان توانایی این را ندارند.»

محمد زلمی افغان‌یار، یکی دیگر از آگاهان مسایل نظامی، می‌گوید: «نزدیک به دو سال است که طالب‌ها حکومت را به دست دارند یک تانکی یک توپی یا طیاره یی از کدام کشور وارد کردیم یا قرارداد داریم و در پهلوی این تعلیم و تربیه مسلکی که یک چیز بسیار اساسی است که متاسفانه ما نداریم.»

سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی می‌افزاید که در ساختار نیروهای این وزارت، سربازان ارتش پیشین نیز حضور دارند؛ اما سرنوشت بسیاری نیروهای ارتش حکومت پیشین چه خواهد شد؟

شمار نیروهای امنیتی و دفاعی در حکومت پیشین به ۳۵۰ هزار می‌رسید که در ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی از هم پاشید.

وزارت دفاع: از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نیروی ارتش مجهز داریم

شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که حکومت سرپرست برای ادامه و اکمال این ارتش نیاز به پشتیبانی کشورهای دیگر دارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع با ابراز خرسندی از افزایش نیروهای ارتش، می‌گوید که شمار این نیروها تا حدود ۱۵۰هزار تن رسیده است.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، می‌گوید که نیروهای ارتش پیشین کشور نیز در این ساختار جا داده شده‌اند.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت دفاع، این نیروها از امکانات مکمل نظامی برخوردار استند و تنخواه شان نیز در زمان معین پرداخت می‌شود.

عنایت الله خوارزمی گفت: «ما تا فعلا از یک لک تا یک لک‌وپنجاه هزار تن اردوی مجهز و آماده باش داریم که تامین امنیت می‌کنند. سرحدات خود را حفظ می‌کنند. کندک‌های ما را حفظ می‌کنند. نیروهای سرحدی ما فعال می‌باشند.»

ثمر سادات، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «از همه پرسونل اداره‌های دولتی به شمول ملکی و نظامی باید این‌ها استفاده می‌کردند و در حکومت این‌ها را سهم می‌داند و در ساخت‌وساز افغانستان و در صلح و ثبات افغانستان این‌ها تلاش می‌کردند.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل نظامی به این باور استند که حکومت سرپرست برای ادامه و اکمال این ارتش نیاز به پشتیبانی کشورهای دیگر دارد.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «تا این‌که کشورهای خارجی تعهدات محرم داشته باشد که بخاطر تامین اردوی این‌ها کمک کند در غیر آن در حالت فعلی طالبان توانایی این را ندارند.»

محمد زلمی افغان‌یار، یکی دیگر از آگاهان مسایل نظامی، می‌گوید: «نزدیک به دو سال است که طالب‌ها حکومت را به دست دارند یک تانکی یک توپی یا طیاره یی از کدام کشور وارد کردیم یا قرارداد داریم و در پهلوی این تعلیم و تربیه مسلکی که یک چیز بسیار اساسی است که متاسفانه ما نداریم.»

سخنگوی وزارت دفاع امارت اسلامی می‌افزاید که در ساختار نیروهای این وزارت، سربازان ارتش پیشین نیز حضور دارند؛ اما سرنوشت بسیاری نیروهای ارتش حکومت پیشین چه خواهد شد؟

شمار نیروهای امنیتی و دفاعی در حکومت پیشین به ۳۵۰ هزار می‌رسید که در ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی از هم پاشید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره