Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست امنیت جهانی؛ اوضاع افغانستان به بحث گرفته شد

در فرجامین روز "پنجمین نشست امنیت جهانی" در قطر درباره‌ی امنیت، حکومت‌داری و حقوق بشر گفت‌وگو شد.

حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه افغانستان، در این نشست گفته است که مردم باید در حکومت کنونی در افغانستان سهم داشته باشند و به زنان نیز اجازه فعالیت داده شود.

افزون بر آن، آقای کرزی گفته است که گفت‌وگوهای میان افغانان در اوضاع کنونی مهم است.

حکمت خلیل کرزی گفت: «اولتر از همه افغان‌ها باید گردهم جمع شوند و مفکوره‌های خود را باهم شریک کنند و نظریات شان را روی یک کاغذ بنویسند. بدون آن افغان‌های که آنان مسوول سقوط کشور بودند اما افغان‌های که هنوز هم مشروعیت دارند، باید با افغان‌ها گفت‌وگو کنند.»

معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه افزوده است که وضع محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان سبب ایجاد فاصله میان حکومت سرپرست و جامعه جهانی می‌شود.

او گفته است: «دو خواست بسیار اساسی؛ اول این‌که دختران باید به مکتب‌های شان برگردند. آن‌ها باید حق تصمیم‌گیری را داشته باشند. آن‌ها باید اجازه کار داشته باشند و آن‌ها باید بتوانند مسیر را برای زندگی خود شان مشخص کنند. دومی هم داشتن یک حکومت که از تمامی افغان‌ها نمایندگی کند.»

سید قریب الله سادات، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان جنگ خاتمه یافته است و یک حکومت با ثبات با پایه‌های وسیع مردمی باید باشد تا مردم در مجموع، نقش مردها و زنان و همه ملت افغانستان در آن نقش داشته باشند. یک چنین حکومتی می‌تواند که حمایت جامعه جهانی را بدست آورد.»

از سویی‌هم، فوزیه کوفی عضو پارلمان حکومت پیشین در این نشست گفته است که آن‌چه امروز در افغانستان در‌باره‌ی زنان اتفاق می‌افتد در هیچ کشور اسلامی همانند آن نیست.

خانم کوفی افزوده است: «آنچه امروز طالبان در افغانستان انجام می‌دهند هیچ کشور مسلمانی دیگر این اقدامات را به نام اسلام انجام نمی‌دهد.»

نشست سه روزه امنیت جهانی روز دوشنبه در قطر آغاز شد و امروز پایان یافت. 

نشست امنیت جهانی؛ اوضاع افغانستان به بحث گرفته شد

حکمت خلیل کرزی افزوده است که وضع محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان سبب ایجاد فاصله میان حکومت سرپرست و جامعه جهانی می‌شود.

تصویر بندانگشتی

در فرجامین روز "پنجمین نشست امنیت جهانی" در قطر درباره‌ی امنیت، حکومت‌داری و حقوق بشر گفت‌وگو شد.

حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه افغانستان، در این نشست گفته است که مردم باید در حکومت کنونی در افغانستان سهم داشته باشند و به زنان نیز اجازه فعالیت داده شود.

افزون بر آن، آقای کرزی گفته است که گفت‌وگوهای میان افغانان در اوضاع کنونی مهم است.

حکمت خلیل کرزی گفت: «اولتر از همه افغان‌ها باید گردهم جمع شوند و مفکوره‌های خود را باهم شریک کنند و نظریات شان را روی یک کاغذ بنویسند. بدون آن افغان‌های که آنان مسوول سقوط کشور بودند اما افغان‌های که هنوز هم مشروعیت دارند، باید با افغان‌ها گفت‌وگو کنند.»

معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه افزوده است که وضع محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان سبب ایجاد فاصله میان حکومت سرپرست و جامعه جهانی می‌شود.

او گفته است: «دو خواست بسیار اساسی؛ اول این‌که دختران باید به مکتب‌های شان برگردند. آن‌ها باید حق تصمیم‌گیری را داشته باشند. آن‌ها باید اجازه کار داشته باشند و آن‌ها باید بتوانند مسیر را برای زندگی خود شان مشخص کنند. دومی هم داشتن یک حکومت که از تمامی افغان‌ها نمایندگی کند.»

سید قریب الله سادات، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «در افغانستان جنگ خاتمه یافته است و یک حکومت با ثبات با پایه‌های وسیع مردمی باید باشد تا مردم در مجموع، نقش مردها و زنان و همه ملت افغانستان در آن نقش داشته باشند. یک چنین حکومتی می‌تواند که حمایت جامعه جهانی را بدست آورد.»

از سویی‌هم، فوزیه کوفی عضو پارلمان حکومت پیشین در این نشست گفته است که آن‌چه امروز در افغانستان در‌باره‌ی زنان اتفاق می‌افتد در هیچ کشور اسلامی همانند آن نیست.

خانم کوفی افزوده است: «آنچه امروز طالبان در افغانستان انجام می‌دهند هیچ کشور مسلمانی دیگر این اقدامات را به نام اسلام انجام نمی‌دهد.»

نشست سه روزه امنیت جهانی روز دوشنبه در قطر آغاز شد و امروز پایان یافت. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره