Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ماموریت یوناما از سوی شورای امنیت سازمان ملل تمدید شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز (پنج‌شنبه، ۲۵ حوت) با صدور یک قطع‌نامه،‌ ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را برای یک‌سال دیگر تمدید کرد.

قطع‌نامه تمدید ماموریت یوناما از سوی نمایندگی‌های امارات متحده عربی و جاپان به گونه مشترک تهیه و به شورای امنیت ارایه شده بود.

لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل، تمدید ماموریت یوناما را در شرایط کنونی افغانستان مهم خوانده است.

خانم نسیبه گفته است: «با توجه به نگرانی درباره‌ی اوضاع در افغانستان، شورای امنیت امروز دو قطع‌نامه تصویب کرد که اولی ماموریت یوناما را برای ۱۲ ماه دیگر در این کشور تمدید می‌کند. سازمان ملل در شرایطی که شهروندان افغانستان با چالش‌های سخت روبه‌رو استند، پیام واضح و متحد دارد، افغانستان و زنان و دختران این کشور تنها گذاشته نخواهند شد.

در قطع‌نامه دومی از انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده است تا تیم ارزیابی برای افغانستان ایجاد کند. قرار است تیم ارزیابی به جامعه جهانی توصیه‌هایی برای رویکرد متحد در برابر افغانستان، داشته باشد.

در همین حال، کیمیهیرو ایشیکان نماینده دایمی جاپان در سازمان ملل در این نشست از محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است.

او افزوده است که بحران‌های بشری، اقتصادی و محدودیت‌ها اثرهای ویرانگر بر مردم این کشور داشته است.

رابرت وود، معاون نمایندهٔ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، نقش یوناما را برای رسیدگی به اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان و مشارکت گستردهٔ آنان در همه بخش‌ها و تامین صلح و ثبات در افغانستان با اهمیت خوانده است.

ماموریت یوناما از سوی شورای امنیت سازمان ملل تمدید شد

در قطع‌نامه دومی از انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده است تا تیم ارزیابی برای افغانستان ایجاد کند.

Thumbnail

شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز (پنج‌شنبه، ۲۵ حوت) با صدور یک قطع‌نامه،‌ ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را برای یک‌سال دیگر تمدید کرد.

قطع‌نامه تمدید ماموریت یوناما از سوی نمایندگی‌های امارات متحده عربی و جاپان به گونه مشترک تهیه و به شورای امنیت ارایه شده بود.

لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل، تمدید ماموریت یوناما را در شرایط کنونی افغانستان مهم خوانده است.

خانم نسیبه گفته است: «با توجه به نگرانی درباره‌ی اوضاع در افغانستان، شورای امنیت امروز دو قطع‌نامه تصویب کرد که اولی ماموریت یوناما را برای ۱۲ ماه دیگر در این کشور تمدید می‌کند. سازمان ملل در شرایطی که شهروندان افغانستان با چالش‌های سخت روبه‌رو استند، پیام واضح و متحد دارد، افغانستان و زنان و دختران این کشور تنها گذاشته نخواهند شد.

در قطع‌نامه دومی از انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده است تا تیم ارزیابی برای افغانستان ایجاد کند. قرار است تیم ارزیابی به جامعه جهانی توصیه‌هایی برای رویکرد متحد در برابر افغانستان، داشته باشد.

در همین حال، کیمیهیرو ایشیکان نماینده دایمی جاپان در سازمان ملل در این نشست از محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است.

او افزوده است که بحران‌های بشری، اقتصادی و محدودیت‌ها اثرهای ویرانگر بر مردم این کشور داشته است.

رابرت وود، معاون نمایندهٔ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، نقش یوناما را برای رسیدگی به اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان و مشارکت گستردهٔ آنان در همه بخش‌ها و تامین صلح و ثبات در افغانستان با اهمیت خوانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره