Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال امارت اسلامی از تمدید ماموریت یوناما

حکومت سرپرست از تمدید ماموریت نمایندگی سازمان ملل متحد در کشور ستایش می‌کند و این اقدام را به سود افغانستان می‌داند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که فعالیت نمایندگی سازمان ملل متحد در کشور در زمینه تقویت روابط دیپلوماتیک افغانستان با جهان، سودمند است.

آقای مجاهد در این باره گفت: «تمدید ماموریت یوناما در افغانستان گام خوبی است چون هر چقدر که سازمان ملل متحد یا کشور ها با افغانستان از راه‌های دیپلوماتیک روابط خود را حفظ می‌کنند یا گسترش می‌دهند به نفع جهت‌ها است و افغانستان هم نفع می‌برد وسازمان‌ها و جهان هم؛ چون افهام و تفهیم به وجود میاید»

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد  روز پنج‌شنبه با پانزده رای موافق، ماموریت یوناما را تمدید کرد.

اعضای این شورا روز گذشته دو قطع‌نامه تصویب کردند. تمدید ماموریت یوناما تا یک سال آینده در افغانستان و ایجاد تیم نظارتی برای ارایه توصیه به جامعه جهانی به هدف یک رویکرد واحد درباره‌ی افغانستان از فیصله‌هی نشست روز گذشته بودند.

در این نشست، نمایندگان شماری از کشور از جمله امریکا، چین و بریتانیا بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید ورزیدند. آنان آموزش زنان و دختران و ثبات را در افغانستان مهم خواندند.

رابرت وود، نماینده ایالات متحده امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است: «ایالات متحده از یوناما و ماموریت آن حمایت کامل می‌کند و ما افتخار حمایت از تمدید یک ساله ماموریت یوناما را داریم. کار حیاتی یوناما برای صلح و ثبات که همه‌ی ما بر آن توافق داریم، برای افغانستان و جهان خیلی مهم است. با تمدید ماموریت یوناما، سازمان ملل این فرصت را خواهد داشت تا کار خود را برای بازگرداندن توانایی افغان‌ها برای استفاده از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و اعضای جوامع اقلیت‌ها، ادامه دهد.»

نماینده چین در این نشست گفته است: «جامعه جهانی باید یک جا کار کند تا آن کشور را در راستای دستیابی به صلح، ثبات، پیش‌رفت و رفاه کمک کند. هم‌چنان باید به زودترین فرصت مردم افغانستان برای غلبه به چالش‌های کنونی حمایت شوند تا یک آینده بهتر ایجاد شود.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است: «امیدوار هستیم که در ماه‌های آینده شاهد پیش‌رفت‌های دوامدار و متوازن در تمام ابعاد ماموریت ملل متحد به ویژه در سه عرصه ذیل باشیم؛ گفتمان سیاسی که منجر به آغاز یک روند سیاسی معنی‌دار جهت ایجاد ساختار فراگیر و مشروع شود. رسیدگی به وضعیت ناگوار حقوق بشر به ویژه زنان و دخترتان و رسیدگی به نیازهای بشری مردم ما.»

آنا اوستیوانا، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته است: «ما باور داریم که حمایت قاطع شورای امنیت در مورد ماموریت سازمان ملل به مردم افغانستان پیام تعهد جامعه جهانی را در رابطه به دستیابی به صلح و ثبات، در این کشوری که از سال‌ها رنج کشیده، خواهد رساند.»

طارق فرهادری، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «در افغانستان مردم ناراضی استند که تصامیم راجع به بسته ماندن مکاتب دختران مثلا توسط یک جمع کمی اشخاص گرفته می‌شود و یوناما باید نقش خود را بازی کند که یک گفتمان ملی در این باره به راه بیافتد.»

ماموریت یوناما تا هفدهم مارچ سال ۲۰۲۴ میلادی در افغانستان تمدید شده است.

استقبال امارت اسلامی از تمدید ماموریت یوناما

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که فعالیت نمایندگی سازمان ملل متحد در کشور در زمینه تقویت روابط دیپلوماتیک افغانستان با جهان، سودمند است.

Thumbnail

حکومت سرپرست از تمدید ماموریت نمایندگی سازمان ملل متحد در کشور ستایش می‌کند و این اقدام را به سود افغانستان می‌داند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که فعالیت نمایندگی سازمان ملل متحد در کشور در زمینه تقویت روابط دیپلوماتیک افغانستان با جهان، سودمند است.

آقای مجاهد در این باره گفت: «تمدید ماموریت یوناما در افغانستان گام خوبی است چون هر چقدر که سازمان ملل متحد یا کشور ها با افغانستان از راه‌های دیپلوماتیک روابط خود را حفظ می‌کنند یا گسترش می‌دهند به نفع جهت‌ها است و افغانستان هم نفع می‌برد وسازمان‌ها و جهان هم؛ چون افهام و تفهیم به وجود میاید»

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد  روز پنج‌شنبه با پانزده رای موافق، ماموریت یوناما را تمدید کرد.

اعضای این شورا روز گذشته دو قطع‌نامه تصویب کردند. تمدید ماموریت یوناما تا یک سال آینده در افغانستان و ایجاد تیم نظارتی برای ارایه توصیه به جامعه جهانی به هدف یک رویکرد واحد درباره‌ی افغانستان از فیصله‌هی نشست روز گذشته بودند.

در این نشست، نمایندگان شماری از کشور از جمله امریکا، چین و بریتانیا بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید ورزیدند. آنان آموزش زنان و دختران و ثبات را در افغانستان مهم خواندند.

رابرت وود، نماینده ایالات متحده امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است: «ایالات متحده از یوناما و ماموریت آن حمایت کامل می‌کند و ما افتخار حمایت از تمدید یک ساله ماموریت یوناما را داریم. کار حیاتی یوناما برای صلح و ثبات که همه‌ی ما بر آن توافق داریم، برای افغانستان و جهان خیلی مهم است. با تمدید ماموریت یوناما، سازمان ملل این فرصت را خواهد داشت تا کار خود را برای بازگرداندن توانایی افغان‌ها برای استفاده از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و اعضای جوامع اقلیت‌ها، ادامه دهد.»

نماینده چین در این نشست گفته است: «جامعه جهانی باید یک جا کار کند تا آن کشور را در راستای دستیابی به صلح، ثبات، پیش‌رفت و رفاه کمک کند. هم‌چنان باید به زودترین فرصت مردم افغانستان برای غلبه به چالش‌های کنونی حمایت شوند تا یک آینده بهتر ایجاد شود.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است: «امیدوار هستیم که در ماه‌های آینده شاهد پیش‌رفت‌های دوامدار و متوازن در تمام ابعاد ماموریت ملل متحد به ویژه در سه عرصه ذیل باشیم؛ گفتمان سیاسی که منجر به آغاز یک روند سیاسی معنی‌دار جهت ایجاد ساختار فراگیر و مشروع شود. رسیدگی به وضعیت ناگوار حقوق بشر به ویژه زنان و دخترتان و رسیدگی به نیازهای بشری مردم ما.»

آنا اوستیوانا، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته است: «ما باور داریم که حمایت قاطع شورای امنیت در مورد ماموریت سازمان ملل به مردم افغانستان پیام تعهد جامعه جهانی را در رابطه به دستیابی به صلح و ثبات، در این کشوری که از سال‌ها رنج کشیده، خواهد رساند.»

طارق فرهادری، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «در افغانستان مردم ناراضی استند که تصامیم راجع به بسته ماندن مکاتب دختران مثلا توسط یک جمع کمی اشخاص گرفته می‌شود و یوناما باید نقش خود را بازی کند که یک گفتمان ملی در این باره به راه بیافتد.»

ماموریت یوناما تا هفدهم مارچ سال ۲۰۲۴ میلادی در افغانستان تمدید شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره