Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی: گروه داعش در افغانستان سرکوب شده است

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی به سخنان جنرال امریکایی درباره این‌که منافع ایالات متحده امریکا پس از شش ماه از خاک افغانستان تهدید خواهد شد، واکنش نشان داده است.

آقای متقی می‌گوید که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده است و در افغانستان حضور ندارد و برخی از اعضای این گروه که با نیروهای امارت اسلامی درگیر می‌شوند، از بیرون کشور می‌آیند.

سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در این باره گفت: «در افغانستان داعش نیست، در افغانستان گروه‌های مخالفی وجود ندارد، اگر اینجا حمله اتفاقی بیفتد از خارج وارد می‌شود، پس برای ما نشانه خوبی است که افغان‌ها بین خودشان مشکلی ندارند.»

آقای متقی افزود: «الحمدالله در همه مرزها هیچ تهدیدی از سوی ما برای کسی نیست که کسی بتواند روی آن حساب کند. چنین چیزی وجود ندارد و امنیت نسبت به ۲۰ سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است، اگر کسی چنین حرفی می‌گوید یا بی خبر است یا کدام مقصدی دارد.»

از سوی دیگر، شماری از آگاهان مسایل نظامی می‌گویند که برای مبارزه با گروه داعش، باید یک اجماع منطقه‌یی و فرا منطقه‌یی ایجاد شود.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «اکنون داعش برای ثبات افغانستان یک خطر است، اما برای مبارزه با این گروه، باید یک اجماع منطقه‌یی و فرا منطقه‌یی به میان بیاید.»

پیش از این، مایکل کوریلا فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده امریکا گفته است که شاخه‌ی خراسان گروه داعش تا شش ماه آینده توان انجام حمله بر منافع ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی را خواهد یافت.

امیرخان متقی: گروه داعش در افغانستان سرکوب شده است

آقای متقی می‌گوید که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده است و در افغانستان حضور ندارد و برخی از اعضای این گروه که با نیروهای امارت اسلامی درگیر می‌شوند، از بیرون کشور می‌آیند.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی به سخنان جنرال امریکایی درباره این‌که منافع ایالات متحده امریکا پس از شش ماه از خاک افغانستان تهدید خواهد شد، واکنش نشان داده است.

آقای متقی می‌گوید که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده است و در افغانستان حضور ندارد و برخی از اعضای این گروه که با نیروهای امارت اسلامی درگیر می‌شوند، از بیرون کشور می‌آیند.

سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در این باره گفت: «در افغانستان داعش نیست، در افغانستان گروه‌های مخالفی وجود ندارد، اگر اینجا حمله اتفاقی بیفتد از خارج وارد می‌شود، پس برای ما نشانه خوبی است که افغان‌ها بین خودشان مشکلی ندارند.»

آقای متقی افزود: «الحمدالله در همه مرزها هیچ تهدیدی از سوی ما برای کسی نیست که کسی بتواند روی آن حساب کند. چنین چیزی وجود ندارد و امنیت نسبت به ۲۰ سال گذشته بهبود چشمگیری داشته است، اگر کسی چنین حرفی می‌گوید یا بی خبر است یا کدام مقصدی دارد.»

از سوی دیگر، شماری از آگاهان مسایل نظامی می‌گویند که برای مبارزه با گروه داعش، باید یک اجماع منطقه‌یی و فرا منطقه‌یی ایجاد شود.

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی گفت: «اکنون داعش برای ثبات افغانستان یک خطر است، اما برای مبارزه با این گروه، باید یک اجماع منطقه‌یی و فرا منطقه‌یی به میان بیاید.»

پیش از این، مایکل کوریلا فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده امریکا گفته است که شاخه‌ی خراسان گروه داعش تا شش ماه آینده توان انجام حمله بر منافع ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی را خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره