Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای توافق‌نامه ساده‌سازی روند اداری در سه نهاد دولتی

توافق‌نامه ساده‌سازی روند اداری، میان نهاد‌های اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌یی و وزارت تحصیلات عالی به امضا رسید.

اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که در کم‌تر از یک سال اخیر، بیش از ۳۰۰ روند کاری در وزارت‌های مختلف ساده‌سازی شده و شهروندان کشور می‌توانند به سادگی سندهای‌شان را در نهاد‌های دولتی طی مراحل کنند.

عبدالحنان عارف الله، رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت: «۳۰۴ پروسه را در وزارت‌های مختلف ساده کرده ایم در تمام ۱۰ و ۱۱ ماه.»

بربنیاد اطلاعات وزارت تحصیلات عالی، سند‌هایی که کارشان پیش از این در یک و نیم ماه به پایان می‌رسید، اکنون در کم‌تر از ده روز انجام می‌شود.

ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «وعده که ما در وقت‌های مختلف با مردم کرده‌ایم با استادان و دانش‌جویان کرده‌ایم که ما مشکلات شما را زود و به طریقه آسان حل می‌کنیم همین راه است که امروز ما با آن روبه‌رو استیم.»

از سویی هم، اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌یی از بهبود این روند اطمینان می‌دهد.

غلام حیدر شهامت، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «در ادارات ما می‌بینیم که یک برادر مسافر ما که از یک ولایت می‌آمد ده‌ها روز اینجا مسافر بود بخاطر این‌که پروسه بسیار طولانی بود دراز بود، اما او پروسه‌ها امروز کوتاه شده.»

بر بنیاد اطلاعات اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این اداره در دوازده سال جمهوریت، بیش از ۱۷۰ روند را ساده‌سازی کرده است.

امضای توافق‌نامه ساده‌سازی روند اداری در سه نهاد دولتی

بربنیاد اطلاعات وزارت تحصیلات عالی، سند‌هایی که کارشان پیش از این در یک و نیم ماه به پایان می‌رسید، اکنون در کم‌تر از ده روز انجام می‌شود.

تصویر بندانگشتی

توافق‌نامه ساده‌سازی روند اداری، میان نهاد‌های اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌یی و وزارت تحصیلات عالی به امضا رسید.

اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که در کم‌تر از یک سال اخیر، بیش از ۳۰۰ روند کاری در وزارت‌های مختلف ساده‌سازی شده و شهروندان کشور می‌توانند به سادگی سندهای‌شان را در نهاد‌های دولتی طی مراحل کنند.

عبدالحنان عارف الله، رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت: «۳۰۴ پروسه را در وزارت‌های مختلف ساده کرده ایم در تمام ۱۰ و ۱۱ ماه.»

بربنیاد اطلاعات وزارت تحصیلات عالی، سند‌هایی که کارشان پیش از این در یک و نیم ماه به پایان می‌رسید، اکنون در کم‌تر از ده روز انجام می‌شود.

ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «وعده که ما در وقت‌های مختلف با مردم کرده‌ایم با استادان و دانش‌جویان کرده‌ایم که ما مشکلات شما را زود و به طریقه آسان حل می‌کنیم همین راه است که امروز ما با آن روبه‌رو استیم.»

از سویی هم، اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌یی از بهبود این روند اطمینان می‌دهد.

غلام حیدر شهامت، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «در ادارات ما می‌بینیم که یک برادر مسافر ما که از یک ولایت می‌آمد ده‌ها روز اینجا مسافر بود بخاطر این‌که پروسه بسیار طولانی بود دراز بود، اما او پروسه‌ها امروز کوتاه شده.»

بر بنیاد اطلاعات اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این اداره در دوازده سال جمهوریت، بیش از ۱۷۰ روند را ساده‌سازی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره