Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراز و فرودهای سیاسی در برابر حکومت سرپرست در ۱۴۰۱

با آنکه حکومت سرپرست از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است؛ اما سطح تعامل سیاسی این حکومت در ۱۴۰۱ خورشیدی با کشورها و سازمان‌های جهانی افزایش چشم‌گیری داشته است.

در این سال، حکومت سرپرست توانست به چهار کشور نماینده سیاسی بفرستد.

امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی شرایط به رسمیت شناخته شدن را بدست آورده است؛ اما باور سازمان‌ها و کشورهای جهان به این مساله متفاوت است. کشورها، امارت اسلامی را به نقض قوانین بین‌المللی در زمینه‌های گوناگون متهم می‌کنند.

قونسلگری افغانستان در ترکیه، سفارت افغانستان در ایران و قونسلگری افغانستان در دبی امارات متحده عربی به دیپلومات‌های امارت اسلامی واگذار شدند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفته است: «وزارت خارجه تصمیم گرفت بدون این‌که در خدمات دیپلوماتیک شهروندان کشور در ایران کدام مشکل ایجاد نشود یک تیم دیپلومات‌های هفت نفری را امروز صبح به سفارت افغانستان در ایران فرستاد.»

اتحادیه اروپا، هند، امارات متحده عربی، روسیه، ازبیکستان، چین و پاکستان به فعالیت دیپلوماتیک خود در کابل ادامه داده‌اند اما عربستان سعودی در خط پای این کشورها گام نگذاشت و دیپلومات‌هایش را به پاکستان انتقال داد.

مارکس پوتزل معاون یوناما از کشورهای غربی خواست که به هدف نظارت از اوضاع افغانستان، سفارت‌های خود را در این کشور باز کنند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «من از او کشورها سپاس‌گزار هستم که در کابل نمایندگی‌های سیاسی شان بسته نکرده‌اند و فعال است و از کشورهای دیگر هم می‌خواهیم که به اطمینان کامل سفارت‌های شان را در کابل دوباره فعال کنند.»

چندین نشست جهانی نیز در این سال درباره‌ی افغانستان برگزار شد؛ اما امارت اسلامی حتا در یکی از این نشست‌ها، دعوت نشد. دیدگاه کابل همواره این بوده است که از هر نشستی که به سود مردم افغانستان باشد، پشتیبانی می‌کند.

سنگر امیرزاده، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «یگانه راهی که ما می‌توانیم براساس یک توافق جمعی منازعات بعدی را حل کنیم، گفت‌وگوها است و گفت‌وگوهای که او در سطح ملی گوش شود و حداقل به او امارت گوش فرا بدهد و حداقل بشنود که مردم چه می‌گویند؟ این راه حل است در غیر از این، فکر می‌کنم که به یکه تازی راه به جایی نمی‌رسد.»

رفت‌وآمد مقام‌های خارجی (کشورها و سازمان‌ها) از رویدادهای مهم سیاسی این سال بود.

یک هیات بلندپایه پاکستان به شمول رییس آی‌اس‌آی و وزیر دفاع در سوم حوت ۱۴۰۱ به کابل آمد. این هیات با معاون اقتصادی رياست الوزرا، وزیر دفاع و برخی از مقام‌های دیگر حکومت سرپرست گفت‌وگو کرد.

هیات پاکستانی در دیدار با مقام‌های امارت اسلامی در‌باره‌ی روابط دیپلوماتیک، مسایل امنیتی و مرزی و همچنان مسایل اقتصادی گفت‌وگو کردند.

مقام‌های بلندپایه‌ی سازمان ملل متحد همچنان به کابل آمد و با مقام‌های گوناگون امارت اسلامی دیدار گفت‌وگو کردند.

آمنه محمد و مارتین گریفیتس دو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه‌های جدی و دلو به افغانستان سفر کردند تا راه برای بازگشایی مکتب‌ها و آغاز کار بانوان باز شود؛ اما ظاهرن این سفرها نتیجه‌ی دلخواه در پی نداشت.

آمنه محمد برای دیدار با مولوی هبت‌الله به کندهار رفت تا مشکل بانوان در افغانستان را از نزدیک با وی شریک سازد؛ اما رهبر ی امارت اسلامی این دیدار را نپذیرفت.

به تازگی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیست‌وپنجم حوت ۱۴۰۱ پیش‌‌نویس دو قطع‌نامه را به تصویب رساند. تمدید ماموریت یوناما و ایجاد گروه‌‌ی ارزیابی برای ارایه پیشنهاد به جامعه جهانی در باره افغانستان در این دو قطع‌نامه ذکر شدند که با استقبال امارت اسلامی نیز روبه‌رو شد.

اما برخی از مسایل کلیدی به شمول مساله‌ی تدوین قانون اساسی، اعلام نشدن کابینه رسمی و پرچم از مسایلی بودند که سرنوشت شان تاکنون روشن نشده است.

فراز و فرودهای سیاسی در برابر حکومت سرپرست در ۱۴۰۱

امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی شرایط به رسمیت شناخته شدن را بدست آورده است؛ اما باور سازمان‌ها و کشورهای جهان به این مساله متفاوت است.

تصویر بندانگشتی

با آنکه حکومت سرپرست از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است؛ اما سطح تعامل سیاسی این حکومت در ۱۴۰۱ خورشیدی با کشورها و سازمان‌های جهانی افزایش چشم‌گیری داشته است.

در این سال، حکومت سرپرست توانست به چهار کشور نماینده سیاسی بفرستد.

امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی شرایط به رسمیت شناخته شدن را بدست آورده است؛ اما باور سازمان‌ها و کشورهای جهان به این مساله متفاوت است. کشورها، امارت اسلامی را به نقض قوانین بین‌المللی در زمینه‌های گوناگون متهم می‌کنند.

قونسلگری افغانستان در ترکیه، سفارت افغانستان در ایران و قونسلگری افغانستان در دبی امارات متحده عربی به دیپلومات‌های امارت اسلامی واگذار شدند.

حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، گفته است: «وزارت خارجه تصمیم گرفت بدون این‌که در خدمات دیپلوماتیک شهروندان کشور در ایران کدام مشکل ایجاد نشود یک تیم دیپلومات‌های هفت نفری را امروز صبح به سفارت افغانستان در ایران فرستاد.»

اتحادیه اروپا، هند، امارات متحده عربی، روسیه، ازبیکستان، چین و پاکستان به فعالیت دیپلوماتیک خود در کابل ادامه داده‌اند اما عربستان سعودی در خط پای این کشورها گام نگذاشت و دیپلومات‌هایش را به پاکستان انتقال داد.

مارکس پوتزل معاون یوناما از کشورهای غربی خواست که به هدف نظارت از اوضاع افغانستان، سفارت‌های خود را در این کشور باز کنند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «من از او کشورها سپاس‌گزار هستم که در کابل نمایندگی‌های سیاسی شان بسته نکرده‌اند و فعال است و از کشورهای دیگر هم می‌خواهیم که به اطمینان کامل سفارت‌های شان را در کابل دوباره فعال کنند.»

چندین نشست جهانی نیز در این سال درباره‌ی افغانستان برگزار شد؛ اما امارت اسلامی حتا در یکی از این نشست‌ها، دعوت نشد. دیدگاه کابل همواره این بوده است که از هر نشستی که به سود مردم افغانستان باشد، پشتیبانی می‌کند.

سنگر امیرزاده، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «یگانه راهی که ما می‌توانیم براساس یک توافق جمعی منازعات بعدی را حل کنیم، گفت‌وگوها است و گفت‌وگوهای که او در سطح ملی گوش شود و حداقل به او امارت گوش فرا بدهد و حداقل بشنود که مردم چه می‌گویند؟ این راه حل است در غیر از این، فکر می‌کنم که به یکه تازی راه به جایی نمی‌رسد.»

رفت‌وآمد مقام‌های خارجی (کشورها و سازمان‌ها) از رویدادهای مهم سیاسی این سال بود.

یک هیات بلندپایه پاکستان به شمول رییس آی‌اس‌آی و وزیر دفاع در سوم حوت ۱۴۰۱ به کابل آمد. این هیات با معاون اقتصادی رياست الوزرا، وزیر دفاع و برخی از مقام‌های دیگر حکومت سرپرست گفت‌وگو کرد.

هیات پاکستانی در دیدار با مقام‌های امارت اسلامی در‌باره‌ی روابط دیپلوماتیک، مسایل امنیتی و مرزی و همچنان مسایل اقتصادی گفت‌وگو کردند.

مقام‌های بلندپایه‌ی سازمان ملل متحد همچنان به کابل آمد و با مقام‌های گوناگون امارت اسلامی دیدار گفت‌وگو کردند.

آمنه محمد و مارتین گریفیتس دو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه‌های جدی و دلو به افغانستان سفر کردند تا راه برای بازگشایی مکتب‌ها و آغاز کار بانوان باز شود؛ اما ظاهرن این سفرها نتیجه‌ی دلخواه در پی نداشت.

آمنه محمد برای دیدار با مولوی هبت‌الله به کندهار رفت تا مشکل بانوان در افغانستان را از نزدیک با وی شریک سازد؛ اما رهبر ی امارت اسلامی این دیدار را نپذیرفت.

به تازگی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیست‌وپنجم حوت ۱۴۰۱ پیش‌‌نویس دو قطع‌نامه را به تصویب رساند. تمدید ماموریت یوناما و ایجاد گروه‌‌ی ارزیابی برای ارایه پیشنهاد به جامعه جهانی در باره افغانستان در این دو قطع‌نامه ذکر شدند که با استقبال امارت اسلامی نیز روبه‌رو شد.

اما برخی از مسایل کلیدی به شمول مساله‌ی تدوین قانون اساسی، اعلام نشدن کابینه رسمی و پرچم از مسایلی بودند که سرنوشت شان تاکنون روشن نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره