Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مراسم‌های ویژه برای بزرگ‌داشت از "سال نو" در کابل

شماری از باشندگان کابل نخستین روز سال نو هجری خورشیدی را با بر افراشتن جهنده در منطقه‌ی شهدای صالحین شهر کابل، جشن گرفتند.

آنان در این مراسم از امارت اسلامی می‌خواهند که به حقوق زنان و مردان به گونه مساویانه توجه کند و در سال تازه فرصت‌های کاری را به شهروندان کشور فراهم بسازد.

عبدالمنان، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «امیدواریم ما هم بتوانیم سال نوی ‌پر از صلح، صفا، صمیمیت و ‌نیز سال بنده‌گی خوب داشته باشیم.»

احمد فهیم، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت: «مراسم جهنده ‌بالای سخی‌ جان‌ است که همه ساله طبق معمول در زیارت‌ مزار شریف هم برافراشته ‌می‌شود و در‌ کارته سخی جان هم و در پنجه‌ی شاه هم‌ همه ساله برافراشته ‌می‌شود.»

شمار دیگر از باشندگان کابل به امید داشتن سال مملو‌ از خوشی و پیش‌رفت، نخستین روز امسال را با گشت‌وگذار در مکان‌های تفریحی و دید و بازدید با دوستان، جشن گرفتند.

پارک‌های پایتخت نیز ‌جمع‌وجوش متفاوت داشت.

آرین، ‌‌باشنده دیگر، می‌گوید: «ما آرزو داریم امسال یک سال خوش باشد و اقتصاد مردم خوب‌ شود و مکتب‌ها به روی ‌دختران باز‌ شود.»

فهیم که با سه کودک‌اش به یکی از پارک‌های تفریحی کابل برای تجلیل از نوروز آمده است، می‌گوید که تنها مردان و پسران در پارک‌ها و محلات تفریحی حضور دارند.

فهیم به طلوع‌نیوز گفت: «تفاوت زیاد است. سال‌های قبلی این ممنوعیت‌ها نبود، یگانه ویژگی امسال امنیت است.»

امارت اسلامی سال‌پار رخصتی نخستین روز سال نو هجری خورشیدی را لغو و تجلیل از نوروز را منع کرد. با وجود این، نوروز سال گذشته با شور و هیجان زیادتری در پایتخت و ولایت‌ها تجلیل شد.  

مراسم‌های ویژه برای بزرگ‌داشت از "سال نو" در کابل

شمار دیگر از باشندگان کابل به امید داشتن سال مملو‌ از خوشی و پیش‌رفت، نخستین روز امسال را با گشت‌وگذار در مکان‌های تفریحی، جشن گرفتند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل نخستین روز سال نو هجری خورشیدی را با بر افراشتن جهنده در منطقه‌ی شهدای صالحین شهر کابل، جشن گرفتند.

آنان در این مراسم از امارت اسلامی می‌خواهند که به حقوق زنان و مردان به گونه مساویانه توجه کند و در سال تازه فرصت‌های کاری را به شهروندان کشور فراهم بسازد.

عبدالمنان، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «امیدواریم ما هم بتوانیم سال نوی ‌پر از صلح، صفا، صمیمیت و ‌نیز سال بنده‌گی خوب داشته باشیم.»

احمد فهیم، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت: «مراسم جهنده ‌بالای سخی‌ جان‌ است که همه ساله طبق معمول در زیارت‌ مزار شریف هم برافراشته ‌می‌شود و در‌ کارته سخی جان هم و در پنجه‌ی شاه هم‌ همه ساله برافراشته ‌می‌شود.»

شمار دیگر از باشندگان کابل به امید داشتن سال مملو‌ از خوشی و پیش‌رفت، نخستین روز امسال را با گشت‌وگذار در مکان‌های تفریحی و دید و بازدید با دوستان، جشن گرفتند.

پارک‌های پایتخت نیز ‌جمع‌وجوش متفاوت داشت.

آرین، ‌‌باشنده دیگر، می‌گوید: «ما آرزو داریم امسال یک سال خوش باشد و اقتصاد مردم خوب‌ شود و مکتب‌ها به روی ‌دختران باز‌ شود.»

فهیم که با سه کودک‌اش به یکی از پارک‌های تفریحی کابل برای تجلیل از نوروز آمده است، می‌گوید که تنها مردان و پسران در پارک‌ها و محلات تفریحی حضور دارند.

فهیم به طلوع‌نیوز گفت: «تفاوت زیاد است. سال‌های قبلی این ممنوعیت‌ها نبود، یگانه ویژگی امسال امنیت است.»

امارت اسلامی سال‌پار رخصتی نخستین روز سال نو هجری خورشیدی را لغو و تجلیل از نوروز را منع کرد. با وجود این، نوروز سال گذشته با شور و هیجان زیادتری در پایتخت و ولایت‌ها تجلیل شد.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره