Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جاده‌های خالی مزارشریف در نخستین روز سال

شماری از باشندگان شهر مزارشریف که همه ساله در نخستین روزهای‌ سال‌نو میزبان مهمانان از سراسر کشور بودند، از کم‌رنگ شدن حضور شهروندان کشور در این ولایت سخن می‌گویند.

بزرگ‌ترین تجلیل از سال‌نو و نوروز در افغانستان، همه ساله در شهر مزارشریف انجام می‌شد.

محمد داوود، باشنده‌ی کابل که به مزارشریف رفته است، گفت: «تفاوتی که وجود دارد، سابق حتی در چهارباغ که فعلاً همین حالا استیم کسی را به بسیار مشکل می‌ماند که بیاید. موزیک بود. قطعه تشریفات بود. جهنده مولا بالا می‌شد.»

شماری از هوتل‌داران در شهر مزارشریف می‌گویند که در سال‌های گذشته مجبور بودند تا از مهمانان شان در جاده‌ها پذیرایی کنند؛ اما ام‌سال میزبان هیچ مهمان نیستند.

اجمل یوسفی، مسوول یکی از هوتل‌ها در شهر مزارشریف، به طلوع‌نیوز گفت: «مردم‌ها از دوردست می‌آمدند. اصلاً در این هوتل جای نبود که بنشینند. حتی دوستان خودم که می‌آمدند، بیرون به نوبت ایستاد می‌شدند و نان می‌دادیم.»

یارمحمد، مسوول یک رستورانت در شهر مزارشریف، می‌گوید: «از کابل هر سال این اپارتمان پُر می‌شد. مردم می‌آمدند. نسبت به هر سال امسال خیلی کم است.»

در همین‌حال، شماری از شهروندان کشور که برای تجلیل از سال‌نو به شهر مزارشریف سفر کرده‌اند، علت‌ کم‌رنگ شدن مهمانان بیرونی را مشکلات اقتصادی می‌دانند.

غلام دستگیر، باشنده ولایت پروان، در این باره گفت: «بی پیسه‌گی است. بی کاری و بی روزگاری است. مردم اینقدر رفت‌ورو ندارند.»

داوود، باشنده ولایت لغمان که به مزارشریف رفته است، گفت: «امسال اگر ببینید مردم خیلی کم به روضه شریف آمده‌اند. به نظر من علت اصلی آن این است که وضعیت اقتصادی مردم خیلی خراب است.»

این درحالی‌ست که در سال‌های گذشته با بلند کردن جهنده در آرام‌گاه منصوب به حضرت علی، از نوروز تجلیل می‌شد.

آتش‌بازی در شب نخست سال، سیل‌وساز، پای‌کوبی و راه‌اندازی کنسرت‌ها با حضور هنرمندان از داخل و بیرون از کشور، از برنامه کلان برای تجلیل از نوروز بودند.

جاده‌های خالی مزارشریف در نخستین روز سال

این درحالی‌ست که در سال‌های گذشته با بلند کردن جهنده در آرام‌گاه منصوب به حضرت علی، از نوروز تجلیل می‌شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان شهر مزارشریف که همه ساله در نخستین روزهای‌ سال‌نو میزبان مهمانان از سراسر کشور بودند، از کم‌رنگ شدن حضور شهروندان کشور در این ولایت سخن می‌گویند.

بزرگ‌ترین تجلیل از سال‌نو و نوروز در افغانستان، همه ساله در شهر مزارشریف انجام می‌شد.

محمد داوود، باشنده‌ی کابل که به مزارشریف رفته است، گفت: «تفاوتی که وجود دارد، سابق حتی در چهارباغ که فعلاً همین حالا استیم کسی را به بسیار مشکل می‌ماند که بیاید. موزیک بود. قطعه تشریفات بود. جهنده مولا بالا می‌شد.»

شماری از هوتل‌داران در شهر مزارشریف می‌گویند که در سال‌های گذشته مجبور بودند تا از مهمانان شان در جاده‌ها پذیرایی کنند؛ اما ام‌سال میزبان هیچ مهمان نیستند.

اجمل یوسفی، مسوول یکی از هوتل‌ها در شهر مزارشریف، به طلوع‌نیوز گفت: «مردم‌ها از دوردست می‌آمدند. اصلاً در این هوتل جای نبود که بنشینند. حتی دوستان خودم که می‌آمدند، بیرون به نوبت ایستاد می‌شدند و نان می‌دادیم.»

یارمحمد، مسوول یک رستورانت در شهر مزارشریف، می‌گوید: «از کابل هر سال این اپارتمان پُر می‌شد. مردم می‌آمدند. نسبت به هر سال امسال خیلی کم است.»

در همین‌حال، شماری از شهروندان کشور که برای تجلیل از سال‌نو به شهر مزارشریف سفر کرده‌اند، علت‌ کم‌رنگ شدن مهمانان بیرونی را مشکلات اقتصادی می‌دانند.

غلام دستگیر، باشنده ولایت پروان، در این باره گفت: «بی پیسه‌گی است. بی کاری و بی روزگاری است. مردم اینقدر رفت‌ورو ندارند.»

داوود، باشنده ولایت لغمان که به مزارشریف رفته است، گفت: «امسال اگر ببینید مردم خیلی کم به روضه شریف آمده‌اند. به نظر من علت اصلی آن این است که وضعیت اقتصادی مردم خیلی خراب است.»

این درحالی‌ست که در سال‌های گذشته با بلند کردن جهنده در آرام‌گاه منصوب به حضرت علی، از نوروز تجلیل می‌شد.

آتش‌بازی در شب نخست سال، سیل‌وساز، پای‌کوبی و راه‌اندازی کنسرت‌ها با حضور هنرمندان از داخل و بیرون از کشور، از برنامه کلان برای تجلیل از نوروز بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره