Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از سرگیری روند توزیع قباله شرعی و نکاح خط

دادگاه عالی می‌گوید که امروز چهارشنبه روند توزیع قباله شرعی و نکاح خط از سرگرفته می‌شود.

مسوولان این دادگاه می‌افزایند که این روند در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ به گونه الکترونیکی آغاز می‌شود و در ولایت‌های دیگر به گونه عادی توزیع خواهد شد.

حزب الله ابراهیمی، رییس تدقیق و مطالعات دادگاه عالی، گفت: «ما فعلا در تمام ولایت‌ها قباله شرعی را توزیع کرده‌ایم صرف اجرات این است که در روز چهارشنبه هفته جاری ما تمام محاکم را اجازه می‌دهیم و هرفرد می‌تواند به دادگاه مربوطه‌اش مراجعه کند و در آن‌جا قباله شرعی خود را بدست بی‌آورد.»

مسوولان اطمینان می‌دهند که این روند به گونه شفاف اجراء می‌شود.

عبدالرحیم راشد، رییس نشرات و ارتباط خارجه دادگاه عالی، گفت: «ما دونوع قباله را توزیع می‌کنیم نوع اول این قباله‌ها در بعضی ولایت‌ها مانند کابل هرات بلخ ‌الکترونیکی است بخاطریکه اینجا ماشین‌های عصری و الکترونیکی موجود است.»

از سویی دیگر، شماری از شهروندان کشور بر شفافیت توزیع قباله‌ها تاکید می‌کنند.

نورالحدی، باشنده کابل، گفت: «خواهش ما از دادگاه عالی این است که باید در این بخش همه قباله که توزیع می‌شود الکترونیکی شود به این معنا که در این شفافیت بیاید.»

فواد، باشنده دیگر کابل، گفت: «به هرکس قباله توزیع شود که ذلت هرشخص یک چیز شفاف باشد که مردم اسناداش صحیح باشد.»

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، روند توزیع قباله شرعی در تمام ولایت‌ها متوقف شده بود.

دادگاه عالی می‌گوید که از این قباله‌ها کسانی بهره‌مند خواهند شد که شرایط آن را برآورده کرده باشند.

از سرگیری روند توزیع قباله شرعی و نکاح خط

از سویی دیگر، شماری از شهروندان کشور بر شفافیت توزیع قباله‌ها تاکید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

دادگاه عالی می‌گوید که امروز چهارشنبه روند توزیع قباله شرعی و نکاح خط از سرگرفته می‌شود.

مسوولان این دادگاه می‌افزایند که این روند در ولایت‌های کابل، هرات و بلخ به گونه الکترونیکی آغاز می‌شود و در ولایت‌های دیگر به گونه عادی توزیع خواهد شد.

حزب الله ابراهیمی، رییس تدقیق و مطالعات دادگاه عالی، گفت: «ما فعلا در تمام ولایت‌ها قباله شرعی را توزیع کرده‌ایم صرف اجرات این است که در روز چهارشنبه هفته جاری ما تمام محاکم را اجازه می‌دهیم و هرفرد می‌تواند به دادگاه مربوطه‌اش مراجعه کند و در آن‌جا قباله شرعی خود را بدست بی‌آورد.»

مسوولان اطمینان می‌دهند که این روند به گونه شفاف اجراء می‌شود.

عبدالرحیم راشد، رییس نشرات و ارتباط خارجه دادگاه عالی، گفت: «ما دونوع قباله را توزیع می‌کنیم نوع اول این قباله‌ها در بعضی ولایت‌ها مانند کابل هرات بلخ ‌الکترونیکی است بخاطریکه اینجا ماشین‌های عصری و الکترونیکی موجود است.»

از سویی دیگر، شماری از شهروندان کشور بر شفافیت توزیع قباله‌ها تاکید می‌کنند.

نورالحدی، باشنده کابل، گفت: «خواهش ما از دادگاه عالی این است که باید در این بخش همه قباله که توزیع می‌شود الکترونیکی شود به این معنا که در این شفافیت بیاید.»

فواد، باشنده دیگر کابل، گفت: «به هرکس قباله توزیع شود که ذلت هرشخص یک چیز شفاف باشد که مردم اسناداش صحیح باشد.»

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، روند توزیع قباله شرعی در تمام ولایت‌ها متوقف شده بود.

دادگاه عالی می‌گوید که از این قباله‌ها کسانی بهره‌مند خواهند شد که شرایط آن را برآورده کرده باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره