Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت نزدیک به ۴هزار تن به اتهام‏‌های گوناگون در سال گذشته در کابل

مسوولان در فرماندهی امنیه کابل روز چهارشنبه گفته‌اند که نزدیک به ۴هزار تن در یک سال گذشته در پیوند به جرم‌های گوناگون بازداشت شده‌اند.

مسوولان که درباره‌ی دستآوردهای یک سال گذشته‌ی این نهاد گزارش می‌دادند، همچنان گفته‌اند که بیش‌تر این افراد در پیوند به حمله‌های هراس‌افگنانه، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی و دزدی بازداشت شده‌اند.

بربنیاد آمارها، ۲۳۶ تن به اتهام قتل،۶۶ تن به اتهام حمله‌های هراس‌افگنی، ۹۰۱ تن به اتهام دزدی، ۱۸۳۶ تن به اتهام غصب دارایی‏‌ها، زورگویی، رشوت و منازعات خانوادگی و ۸۸۸ تن دیگر به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

مجموع بازداشت شدگان، ۳هزار ۹۲۷ تن گفته شده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «در یک سال گذشته در سطح کابل، ۱۵۶ قضیه قتل داشتیم که در پیوند به آن ۲۳۶ تن بازداشت شدند. به همین شکل در پیوند به دزدی اموال خانه و مبایل، ۵۵۳ رویداد داشتیم که ۹۰۱ تن بازداشت شدند.»

آقای زدران افزوده است که مقداری جنگ‌افزارهای سبک و سنگین و همچنان ده‌ها تُن مواد مخدر و مشروبات الکولی نیز به دست آمده است.

فرماندهی امنیه کابل خوش‌بین است که میزان جرم‌های جنایی در کابل کاهش یافته است.

عبدالصمد، آمر جنایی فرماندهی امنیه کابل، در نشست گزارش‌دهی گفت: «اسناد و سوابق گذشته با ما است. روزهای هم شده که پانزده موتر در یک روز تنها در یک حوزه گم شده و حالا ما روزهای زیادی داشتیم در کابل که حتی یک موتر گم نشده است.»

عبدالباری، عضو نیروهای ویژه امارت اسلامی، گفت: «آموزش‌های زیاد در بخش نظامی دیدیم که شکر به این نتیجه رسیدیم که برای مردم به گونه شبانه روزی خدمت کنیم.»

سخنگوی فرماندهی امنیه کابل از شهروندان کشور خواسته است که با نیروهای امنیتی شان همکار باشند. 

بازداشت نزدیک به ۴هزار تن به اتهام‏‌های گوناگون در سال گذشته در کابل

آقای زدران افزوده است که مقداری جنگ‌افزارهای سبک و سنگین و همچنان ده‌ها تُن مواد مخدر و مشروبات الکولی نیز به دست آمده است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در فرماندهی امنیه کابل روز چهارشنبه گفته‌اند که نزدیک به ۴هزار تن در یک سال گذشته در پیوند به جرم‌های گوناگون بازداشت شده‌اند.

مسوولان که درباره‌ی دستآوردهای یک سال گذشته‌ی این نهاد گزارش می‌دادند، همچنان گفته‌اند که بیش‌تر این افراد در پیوند به حمله‌های هراس‌افگنانه، قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی و دزدی بازداشت شده‌اند.

بربنیاد آمارها، ۲۳۶ تن به اتهام قتل،۶۶ تن به اتهام حمله‌های هراس‌افگنی، ۹۰۱ تن به اتهام دزدی، ۱۸۳۶ تن به اتهام غصب دارایی‏‌ها، زورگویی، رشوت و منازعات خانوادگی و ۸۸۸ تن دیگر به اتهام تولید و قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

مجموع بازداشت شدگان، ۳هزار ۹۲۷ تن گفته شده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «در یک سال گذشته در سطح کابل، ۱۵۶ قضیه قتل داشتیم که در پیوند به آن ۲۳۶ تن بازداشت شدند. به همین شکل در پیوند به دزدی اموال خانه و مبایل، ۵۵۳ رویداد داشتیم که ۹۰۱ تن بازداشت شدند.»

آقای زدران افزوده است که مقداری جنگ‌افزارهای سبک و سنگین و همچنان ده‌ها تُن مواد مخدر و مشروبات الکولی نیز به دست آمده است.

فرماندهی امنیه کابل خوش‌بین است که میزان جرم‌های جنایی در کابل کاهش یافته است.

عبدالصمد، آمر جنایی فرماندهی امنیه کابل، در نشست گزارش‌دهی گفت: «اسناد و سوابق گذشته با ما است. روزهای هم شده که پانزده موتر در یک روز تنها در یک حوزه گم شده و حالا ما روزهای زیادی داشتیم در کابل که حتی یک موتر گم نشده است.»

عبدالباری، عضو نیروهای ویژه امارت اسلامی، گفت: «آموزش‌های زیاد در بخش نظامی دیدیم که شکر به این نتیجه رسیدیم که برای مردم به گونه شبانه روزی خدمت کنیم.»

سخنگوی فرماندهی امنیه کابل از شهروندان کشور خواسته است که با نیروهای امنیتی شان همکار باشند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره