Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست مکرر دختران برای باز شدن مکتب‌ها در سال نو

در حالی‌که سال تازه آموزشی در کشور امروز (چهارشنبه) با نواختن زنگ مکتب در لیسه‌ی امانی شهر کابل آغاز شد؛ اما دختران دانش‌آموز از این‌که مکتب‌های شان در سال نو خورشیدی باز نشده است، سخت نگران هستند.

آنان می‌گویند که باز نشدن مکتب‌ها به روی دختران در سال نو خلاف انتظار بود و ادامه‌ی این محدودیت آنان را بیش‌تر اندوهگین ساخته است.

زینب، ‌دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «دو سال است که در بی‌سرنوشتی بسر می‌بریم و منتظر این استیم که مکاتب به روی ما باز شود تا بتوانیم مثل پسران به درس‌های ما ادامه بدهیم.»

صدف، یکی دیگر از دانش‌آموزان، به طلوع‌نیوز گفت: «‌با آغاز شدن سال جدید تعلیمی، بازهم ما ناامید استیم و خواهان بازشدن مکاتب ما استیم. گفته بودند که روی طرحی کار می‌کنیم اما این طرح هیچ نهایی نمی‌شود.»

شماری از شهروندان کشور نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به محرومیت دختران از آموزش نقطه پایان بگذارد.

ایوب داد، باشنده خوست، چنین می‌گوید: «خواست جامعه جهانی و افغان‌ها همین است که باید زمینه آموزش برای زنان و مردان فراهم شود.»

فعالان حقوق زن اما می‌گویند که حکومت سرپرست به وعده‌هایش مبنی بر بازگشایی زودهنگام مکتب‌های دخترانه عمل نکرده است.

استادان دانشگاه به این باور استند که محرومیت دختران از آموزش، نظام آموزشی ابتدایی و عالی را با چالش‌های بیش‌تر روبه‌رو خواهد کرد.

مصطفی مدثر، استاد دانشگاه، در این باره گفت: «در قرن بیست‌ویکم به استثنای افغانستان، هیچ کشور دیگر را سراغ نداریم که دخترانش از حق آموزش محروم باشد.»

امارت اسلامی تاکید می‌کند که مخالف آموزش دختران نیست و رای‌زنی‌ها درباره‌ی میکانیزم بازگشایی مکتب‌های دختران ادامه دارند.

خواست مکرر دختران برای باز شدن مکتب‌ها در سال نو

استادان دانشگاه به این باور استند که محرومیت دختران از آموزش، نظام آموزشی ابتدایی و عالی را با چالش‌های بیش‌تر روبه‌رو خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که سال تازه آموزشی در کشور امروز (چهارشنبه) با نواختن زنگ مکتب در لیسه‌ی امانی شهر کابل آغاز شد؛ اما دختران دانش‌آموز از این‌که مکتب‌های شان در سال نو خورشیدی باز نشده است، سخت نگران هستند.

آنان می‌گویند که باز نشدن مکتب‌ها به روی دختران در سال نو خلاف انتظار بود و ادامه‌ی این محدودیت آنان را بیش‌تر اندوهگین ساخته است.

زینب، ‌دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «دو سال است که در بی‌سرنوشتی بسر می‌بریم و منتظر این استیم که مکاتب به روی ما باز شود تا بتوانیم مثل پسران به درس‌های ما ادامه بدهیم.»

صدف، یکی دیگر از دانش‌آموزان، به طلوع‌نیوز گفت: «‌با آغاز شدن سال جدید تعلیمی، بازهم ما ناامید استیم و خواهان بازشدن مکاتب ما استیم. گفته بودند که روی طرحی کار می‌کنیم اما این طرح هیچ نهایی نمی‌شود.»

شماری از شهروندان کشور نیز از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به محرومیت دختران از آموزش نقطه پایان بگذارد.

ایوب داد، باشنده خوست، چنین می‌گوید: «خواست جامعه جهانی و افغان‌ها همین است که باید زمینه آموزش برای زنان و مردان فراهم شود.»

فعالان حقوق زن اما می‌گویند که حکومت سرپرست به وعده‌هایش مبنی بر بازگشایی زودهنگام مکتب‌های دخترانه عمل نکرده است.

استادان دانشگاه به این باور استند که محرومیت دختران از آموزش، نظام آموزشی ابتدایی و عالی را با چالش‌های بیش‌تر روبه‌رو خواهد کرد.

مصطفی مدثر، استاد دانشگاه، در این باره گفت: «در قرن بیست‌ویکم به استثنای افغانستان، هیچ کشور دیگر را سراغ نداریم که دخترانش از حق آموزش محروم باشد.»

امارت اسلامی تاکید می‌کند که مخالف آموزش دختران نیست و رای‌زنی‌ها درباره‌ی میکانیزم بازگشایی مکتب‌های دختران ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره