Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر: جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن ا.ا گام بردارد

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا در دیدار با معاون سیاسی یوناما از جامعه جهانی خواسته است که برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی گام بردارد.

این مقام بلندپایه‌ی امارت اسلامی گفته است که حکومت سرپرست خواهان روابط خوب و فعال با تمامی کشورها و نهاد‌های بین‌المللی است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «گپ مهم همین است که مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود و حقوق مردم افغانستان که از این ناحیه غصب می‌شود و زیر پا می‌شود، باید داده شود.»

از سویی‌‌هم، مارکس پوتزل معاون سیاسی یوناما در این دیدار از ادامه همکاری‌های سازمان ملل متحد با مردم افغانستان اطمینان داده است.

غلام حسن فایق، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «تمدید فعالیت کاری یوناما در افغانستان در جهت تداوم روابط دیپلوماتیک افغانستان با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی یک گام مثبت است و از جهات مختلف می‌تواند بر وضعیت کنونی افغانستان موثر واقع شود.»

نثار احمد شیرزی، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «هرگاه امنیت در افغانستان به شکل اساسی و اصولی وجود داشته باشد و تمام مردم افغانستان در قدرت سیاسی سهیم باشند، کشورها هم کوشش می‌کنند که روابط دیپلوماتیک با افغانستان داشته باشد.»

معاون سیاسی ریاست الوزرا در یدار با مارکس پوتزل تاکید کرده است که امارت اسلامی مخالف آموزش دختران و زنان نیست.

مولوی عبدالکبیر: جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن ا.ا گام بردارد

معاون سیاسی ریاست الوزرا در یدار با مارکس پوتزل تاکید کرده است که امارت اسلامی مخالف آموزش دختران و زنان نیست.

تصویر بندانگشتی

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا در دیدار با معاون سیاسی یوناما از جامعه جهانی خواسته است که برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی گام بردارد.

این مقام بلندپایه‌ی امارت اسلامی گفته است که حکومت سرپرست خواهان روابط خوب و فعال با تمامی کشورها و نهاد‌های بین‌المللی است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «گپ مهم همین است که مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود و حقوق مردم افغانستان که از این ناحیه غصب می‌شود و زیر پا می‌شود، باید داده شود.»

از سویی‌‌هم، مارکس پوتزل معاون سیاسی یوناما در این دیدار از ادامه همکاری‌های سازمان ملل متحد با مردم افغانستان اطمینان داده است.

غلام حسن فایق، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «تمدید فعالیت کاری یوناما در افغانستان در جهت تداوم روابط دیپلوماتیک افغانستان با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی یک گام مثبت است و از جهات مختلف می‌تواند بر وضعیت کنونی افغانستان موثر واقع شود.»

نثار احمد شیرزی، آگاه مسایل نظامی، می‌گوید: «هرگاه امنیت در افغانستان به شکل اساسی و اصولی وجود داشته باشد و تمام مردم افغانستان در قدرت سیاسی سهیم باشند، کشورها هم کوشش می‌کنند که روابط دیپلوماتیک با افغانستان داشته باشد.»

معاون سیاسی ریاست الوزرا در یدار با مارکس پوتزل تاکید کرده است که امارت اسلامی مخالف آموزش دختران و زنان نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره