Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عوامل معرفی نشدن کابینه رسمی از سوی امارت اسلامی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که ایجاد نشدن شورا، نبود قوانین و برخی مسایل مرتبط به حکومت‌داری از عوامل مهم معرفی نشدن کابینه رسمی است.

در حالی‌که نزدیک به نزده ماه است که وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند؛ اما سخنگوی امارت اسلامی به تازگی  از دور ساختن مشکل سرپرستی سخن می‌زند.

ذبيح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «هنوز مشکلاتی وجود دارد مثلاً بحث به رسمیت شناختن باقی مانده است. برخی نهادها باید تأسیس شوند. تشکیل شورا و وضع قوانین، آن قسمت‌ها باید تکمیل شود. وقتی کامل شدند، پس ان‌شالله کار سرپرستی هم خواهد شد.»

آقای مجاهد اطمینان داده است که وزرای کابینه کنونی از صلاحیت کامل برخوردار استند و هیچ مانعی در پیش‌برد کارها وجود ندارد.

سیدجواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «ادامه کار کابینه سرپرست به معنای سلیقه محوری محض و بی‌توجهی به اصول سیاسیت، عدم در نظر گرفتن قواعد حکومت‌داری و عدم توجه به مطالبات اساسی مردم است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که کابینه رسمی برای پیش‌برد کار در وزارت‌ها نقش مهم دارد.

فیض الله جلیلی، آگاه مسایل سیاسی، گفته است: «دوره حکومت‌های سرپرست نباید از سه ماه زیاد باشد زیرا این گونه دولت‌ها در دنیا سه ماه بیش‌تر نگذشته‌اند.  اگر حکومت دایمی وجود نداشته باشد، وزرای موقت حتی نمی‌توانند در وزارت‌خانه‌های خود مقرری کنند.»

سید اکبراغا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «طالبان نیز اقدامات احتیاطی را انجام می‌دهند. آن‌ها می‌گویند زمانی‌که افغانستان رسما به رسمیت شناخته شود پس حکومت را از موقت بر می‌دارند.»

این در حالی‌ست که در دوره اول حکومت ۵ ساله امارت اسلامی در افغانستان، تمامی کارهای حکومت را کابینه سرپرست پیش برده بود.

عوامل معرفی نشدن کابینه رسمی از سوی امارت اسلامی

آقای مجاهد اطمینان داده است که وزرای کابینه کنونی از صلاحیت کامل برخوردار استند و هیچ مانعی در پیش‌برد کارها وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که ایجاد نشدن شورا، نبود قوانین و برخی مسایل مرتبط به حکومت‌داری از عوامل مهم معرفی نشدن کابینه رسمی است.

در حالی‌که نزدیک به نزده ماه است که وزارت‌خانه‌ها از سوی سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند؛ اما سخنگوی امارت اسلامی به تازگی  از دور ساختن مشکل سرپرستی سخن می‌زند.

ذبيح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «هنوز مشکلاتی وجود دارد مثلاً بحث به رسمیت شناختن باقی مانده است. برخی نهادها باید تأسیس شوند. تشکیل شورا و وضع قوانین، آن قسمت‌ها باید تکمیل شود. وقتی کامل شدند، پس ان‌شالله کار سرپرستی هم خواهد شد.»

آقای مجاهد اطمینان داده است که وزرای کابینه کنونی از صلاحیت کامل برخوردار استند و هیچ مانعی در پیش‌برد کارها وجود ندارد.

سیدجواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز گفت: «ادامه کار کابینه سرپرست به معنای سلیقه محوری محض و بی‌توجهی به اصول سیاسیت، عدم در نظر گرفتن قواعد حکومت‌داری و عدم توجه به مطالبات اساسی مردم است.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که کابینه رسمی برای پیش‌برد کار در وزارت‌ها نقش مهم دارد.

فیض الله جلیلی، آگاه مسایل سیاسی، گفته است: «دوره حکومت‌های سرپرست نباید از سه ماه زیاد باشد زیرا این گونه دولت‌ها در دنیا سه ماه بیش‌تر نگذشته‌اند.  اگر حکومت دایمی وجود نداشته باشد، وزرای موقت حتی نمی‌توانند در وزارت‌خانه‌های خود مقرری کنند.»

سید اکبراغا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «طالبان نیز اقدامات احتیاطی را انجام می‌دهند. آن‌ها می‌گویند زمانی‌که افغانستان رسما به رسمیت شناخته شود پس حکومت را از موقت بر می‌دارند.»

این در حالی‌ست که در دوره اول حکومت ۵ ساله امارت اسلامی در افغانستان، تمامی کارهای حکومت را کابینه سرپرست پیش برده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره