Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خوش‌بینی از احتمال بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران

عزیزالله عمر، فرمانده امنیه پروان به طلوع‌نیوز می‌گوید که قرار است، پس از یک بازنگری نصاب آموزشی، به زودی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، بازگشایی شوند.

او که به تازگی پس از دیدار با رهبری امارت اسلامی، از کندهار به پروان برگشته است می‌افزاید که، به هدف بازنگری نصاب آموزشی یک کمیسیون از سوی رهبر امارت اسلامی موظف شده است.

فرمانده امنیه پروان، گفت: «د شروع مکاتب و پوهنتون هیچ مشکلی نیست، صرف مشکلی که است در نصاب این است، از خاطر همین بعضی از اصلاحات‌اش کمیته توظیف شده که نصاب اش را سیل کند بعد از آن به علما پیش کنند، بعد از تایید علما انشاالله شروع می‌شود.»

برخی از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، بالای روان آنان اثر منفی گذاشته است.

آنان می‌افزایند که سخت انتظار دارند تا خبر خوش بازشدن دروازه مکتب‌ها به گوش‌شان برسد.

زحل، دانش‌آموز، گفت: «کاملن از زندگی ناامید استیم، آرزو داشتیم که سال جدید مکتب‌ها به روی دختران باز شود.»

مرسل، دانش‌آموز دیگر، گفت: «خواهش می‌کنیم از امارت اسلامی که در مکتب‌های دختران را به روی ما باز کنند.»

در همین حال، برخی از دانش‌جویان دختر که از تحصیل بازمانده‌اند می‌گویند که انتظار داشتند با آغاز سال جدید تحصیلی به آنان اجازه رفتن به دانشگاه‌ها داده خواهد شد.

حسنا بهزاد، دانشجو، گفت: «چشم به راه این استیم که دانشگاه‌های ما را باز کنند و ما هم اجازه پیدا کنیم که درس بخوانیم.»

این درحالی‌ست که ممنوعیت دختران از آموزش در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، با واکنش‌های تند داخلی و خارجی رو‌به‌رو شده است.

به تازگی یک مقام ساز‌مان ملل متحد گفته است که نزدیک به دو سال است که حدود یک میلیون دختر از رفتن به نهاد‌های آموزشی، محروم شده‌اند.

خوش‌بینی از احتمال بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران

او که به تازگی پس از دیدار با رهبری امارت اسلامی، از کندهار به پروان برگشته است می‌افزاید که، به هدف بازنگری نصاب آموزشی یک کمیسیون از سوی رهبر امارت اسلامی موظف شده است.

تصویر بندانگشتی

عزیزالله عمر، فرمانده امنیه پروان به طلوع‌نیوز می‌گوید که قرار است، پس از یک بازنگری نصاب آموزشی، به زودی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، بازگشایی شوند.

او که به تازگی پس از دیدار با رهبری امارت اسلامی، از کندهار به پروان برگشته است می‌افزاید که، به هدف بازنگری نصاب آموزشی یک کمیسیون از سوی رهبر امارت اسلامی موظف شده است.

فرمانده امنیه پروان، گفت: «د شروع مکاتب و پوهنتون هیچ مشکلی نیست، صرف مشکلی که است در نصاب این است، از خاطر همین بعضی از اصلاحات‌اش کمیته توظیف شده که نصاب اش را سیل کند بعد از آن به علما پیش کنند، بعد از تایید علما انشاالله شروع می‌شود.»

برخی از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، بالای روان آنان اثر منفی گذاشته است.

آنان می‌افزایند که سخت انتظار دارند تا خبر خوش بازشدن دروازه مکتب‌ها به گوش‌شان برسد.

زحل، دانش‌آموز، گفت: «کاملن از زندگی ناامید استیم، آرزو داشتیم که سال جدید مکتب‌ها به روی دختران باز شود.»

مرسل، دانش‌آموز دیگر، گفت: «خواهش می‌کنیم از امارت اسلامی که در مکتب‌های دختران را به روی ما باز کنند.»

در همین حال، برخی از دانش‌جویان دختر که از تحصیل بازمانده‌اند می‌گویند که انتظار داشتند با آغاز سال جدید تحصیلی به آنان اجازه رفتن به دانشگاه‌ها داده خواهد شد.

حسنا بهزاد، دانشجو، گفت: «چشم به راه این استیم که دانشگاه‌های ما را باز کنند و ما هم اجازه پیدا کنیم که درس بخوانیم.»

این درحالی‌ست که ممنوعیت دختران از آموزش در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، با واکنش‌های تند داخلی و خارجی رو‌به‌رو شده است.

به تازگی یک مقام ساز‌مان ملل متحد گفته است که نزدیک به دو سال است که حدود یک میلیون دختر از رفتن به نهاد‌های آموزشی، محروم شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره