Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: کشورهای شکست‌خورده در افغانستان مانع تعامل شدند

امارت اسلامی می‌گوید برخی از کشورهای شکست‌خورده مانع تعامل حکومت سرپرست با جامعه جهانی شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که هنوز هم شماری از کشورها علاقمند تعامل با حکومت سرپرست در افغانستان، استند.

آقای مجاهد گفت: «بعضی از کشورها مانع شدند در این راستا، کشورهای که در افغانستان شکست خوردند و کشورهای که مفتضحانه خارج شدند آنها طبعا تعامل خود را عادی نکردند و مانع این شدند که امارت اسلامی با دیگر کشورها تعامل خوب داشته باشد.»

سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که حکومت سرپرست زیر بار خواست‌های جامعه جهانی مبنی بر به رسمیت شناختن امارت اسلامی نخواهد رفت.

او افزود: «تا حالا هم در تلاش اهداف خود استند ولی امارت اسلامی افغانستان چون مبارزه زیاد طویل را بخاطر حفظ استقلال و بدست آوردن استقلال کرده و این موقف خود را حفاظت خواهد کرد.»

اما برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند تا هنگامی‌که امارت اسلامی محدودیت‌ها بر بانوان را دور نسازد و درباره‌ی خواست‌های جامعه جهانی تجدیدنظر نکند، جامعه جهانی با حکومت سرپرست تعامل نخواهد کرد.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «کشورهای اسلامی تا وقتی که مکاتب دختران بسته است، نمی‌خواهند به رسمیت بشناسند چون که یک مثال نامناسب از وضع حقوق زنان را نمی‌خواهند که به رسمیت بشناسند.»

سلیم کارکر، یک آگاه دیگر، به طلوع‌نیوز گفت: «سه مانع اساسی فراراه این تعامل قرار دارد. اول این‌که خطوط سرخ و ارزش‌های دو طرف از یک جنس نیست. نگاه دو طرف نسبت به حکومت‌داری متفاوت است.»

پیش از این، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در مقاله‌یی خواهان برداشتن تحریم‌ها و تعامل جهان با افغانستان شده است.

آقای متقی در این مقاله، علت‌های بنیادی بحران اقتصادی در کشور را تحریم‌های غرب به ویژه از سوی امریکا بر افغانستان گفته و تاکید کرده است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند، امارت اسلامی آماده تعامل با جامعه جهانی به ویژه با ایالات متحده امریکا است.

ا.ا: کشورهای شکست‌خورده در افغانستان مانع تعامل شدند

سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که حکومت سرپرست زیر بار خواست‌های جامعه جهانی مبنی بر به رسمیت شناختن امارت اسلامی نخواهد رفت.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید برخی از کشورهای شکست‌خورده مانع تعامل حکومت سرپرست با جامعه جهانی شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که هنوز هم شماری از کشورها علاقمند تعامل با حکومت سرپرست در افغانستان، استند.

آقای مجاهد گفت: «بعضی از کشورها مانع شدند در این راستا، کشورهای که در افغانستان شکست خوردند و کشورهای که مفتضحانه خارج شدند آنها طبعا تعامل خود را عادی نکردند و مانع این شدند که امارت اسلامی با دیگر کشورها تعامل خوب داشته باشد.»

سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که حکومت سرپرست زیر بار خواست‌های جامعه جهانی مبنی بر به رسمیت شناختن امارت اسلامی نخواهد رفت.

او افزود: «تا حالا هم در تلاش اهداف خود استند ولی امارت اسلامی افغانستان چون مبارزه زیاد طویل را بخاطر حفظ استقلال و بدست آوردن استقلال کرده و این موقف خود را حفاظت خواهد کرد.»

اما برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند تا هنگامی‌که امارت اسلامی محدودیت‌ها بر بانوان را دور نسازد و درباره‌ی خواست‌های جامعه جهانی تجدیدنظر نکند، جامعه جهانی با حکومت سرپرست تعامل نخواهد کرد.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «کشورهای اسلامی تا وقتی که مکاتب دختران بسته است، نمی‌خواهند به رسمیت بشناسند چون که یک مثال نامناسب از وضع حقوق زنان را نمی‌خواهند که به رسمیت بشناسند.»

سلیم کارکر، یک آگاه دیگر، به طلوع‌نیوز گفت: «سه مانع اساسی فراراه این تعامل قرار دارد. اول این‌که خطوط سرخ و ارزش‌های دو طرف از یک جنس نیست. نگاه دو طرف نسبت به حکومت‌داری متفاوت است.»

پیش از این، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در مقاله‌یی خواهان برداشتن تحریم‌ها و تعامل جهان با افغانستان شده است.

آقای متقی در این مقاله، علت‌های بنیادی بحران اقتصادی در کشور را تحریم‌های غرب به ویژه از سوی امریکا بر افغانستان گفته و تاکید کرده است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند، امارت اسلامی آماده تعامل با جامعه جهانی به ویژه با ایالات متحده امریکا است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره