Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مهلت دو روزه به انتونی بلینکن برای تهیه اطلاعات خروج از افغانستان

رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا به وزیر خارجه آن کشور مهلت دو روز داده است تا سندهای خروج شتاب‌زده نیروهای امریکایی از افغانستان را در اختیار این کمیته قرار دهد.

مایک مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، هشدار داده است که اگر انتونی بلینکن تا روز دوشنبه هفته روان به این درخواست عمل نکند، از سوی مجلس نمایندگان فرا خوانده خواهد شد.

پیش از این وزیر خارجه امریکا گفته است که این اطلاعات را تا میانه‌های ماه اپریل سال روان در اختیار این کمیته قرار می‌دهد؛ اما رییس کمیته روابط خارجی سخنان انتونی بلینکن را بی‌معنی خواند.

مایک مک‌کال گفته است: «من احضاریه را دارم، همین جا است و من آماده ارائه آن هستم. من فکر می‌کنم که از جایگاه یک دادستان پیشین فدرال می‌دانید که می‌خواهید کارها را حل کنید اما وقتی نمی‌توانید مجبور می‌شوید با احضاریه، یک حکم بازداشت و یا درخواست کیفر پیش بروید. بنابراین آقا، من تا پایان ساعت کاری روز دوشنبه به شما فرصت می‌دهم تا سندها را برای این کمیته تهیه کنید.»

اما چرا ایالات متحده امریکا و متحدانش، افغانستان را به گونه شتاب‌زده ترک کردند؟

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «یک عامل بزرگ شان این بود که امریکایی‌ها و در مجموع خارجی‌ها از جنگ افغانستان خسته شده بود و دیگر نمی‌خواستند که در افغانستان باقی بمانند. بر این اساس، توافق‌نامه را به زودترین فرصت نهایی، امضا و از افغانستان خارج شدند.»

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «سند و ثبوت این غیر مسوولانه بودن فرار امریکا از جنگ افغانستان سقوط نظام، حاکمیت و حکومت و مخصوصا ۳۰۰هزار اردوی ملی است که نتیجه این خروج است.»

پیش از این، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که این نهاد به فرستادن سند به این کمیته متعهد است و تا کنون درباره‌ی علت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ده‌ها نشست توجیهی و صدها صفحه سند و مدرک در اختیار این کمیته قرار گرفته است.

مهلت دو روزه به انتونی بلینکن برای تهیه اطلاعات خروج از افغانستان

پیش از این وزیر خارجه امریکا گفته است که این اطلاعات را تا میانه‌های ماه اپریل سال روان در اختیار این کمیته قرار می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا به وزیر خارجه آن کشور مهلت دو روز داده است تا سندهای خروج شتاب‌زده نیروهای امریکایی از افغانستان را در اختیار این کمیته قرار دهد.

مایک مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، هشدار داده است که اگر انتونی بلینکن تا روز دوشنبه هفته روان به این درخواست عمل نکند، از سوی مجلس نمایندگان فرا خوانده خواهد شد.

پیش از این وزیر خارجه امریکا گفته است که این اطلاعات را تا میانه‌های ماه اپریل سال روان در اختیار این کمیته قرار می‌دهد؛ اما رییس کمیته روابط خارجی سخنان انتونی بلینکن را بی‌معنی خواند.

مایک مک‌کال گفته است: «من احضاریه را دارم، همین جا است و من آماده ارائه آن هستم. من فکر می‌کنم که از جایگاه یک دادستان پیشین فدرال می‌دانید که می‌خواهید کارها را حل کنید اما وقتی نمی‌توانید مجبور می‌شوید با احضاریه، یک حکم بازداشت و یا درخواست کیفر پیش بروید. بنابراین آقا، من تا پایان ساعت کاری روز دوشنبه به شما فرصت می‌دهم تا سندها را برای این کمیته تهیه کنید.»

اما چرا ایالات متحده امریکا و متحدانش، افغانستان را به گونه شتاب‌زده ترک کردند؟

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «یک عامل بزرگ شان این بود که امریکایی‌ها و در مجموع خارجی‌ها از جنگ افغانستان خسته شده بود و دیگر نمی‌خواستند که در افغانستان باقی بمانند. بر این اساس، توافق‌نامه را به زودترین فرصت نهایی، امضا و از افغانستان خارج شدند.»

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «سند و ثبوت این غیر مسوولانه بودن فرار امریکا از جنگ افغانستان سقوط نظام، حاکمیت و حکومت و مخصوصا ۳۰۰هزار اردوی ملی است که نتیجه این خروج است.»

پیش از این، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که این نهاد به فرستادن سند به این کمیته متعهد است و تا کنون درباره‌ی علت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ده‌ها نشست توجیهی و صدها صفحه سند و مدرک در اختیار این کمیته قرار گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره