Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ندیم: بی‌عدالتی و فساد در نظام آموزشی ریشه‌کن شده است

سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که در نظام آموزشی و تحصیلی کشور بی‌‌عدالتی و فساد ریشه کن شده است.

این مقام امارت اسلامی، در مراسم آغاز سال جدید آموزشی دانش‌آموزان آموزش‌های فنی و حرفه‌یی تعهد می‌کند که به تمامی چالش‌های نظام آموزشی و تحصیلی کشور رسیدگی خواهد شد.

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «امروز الحمدلله امارت اسلامی افغانستان در نظام تحصیلی و تعلیمی شفافیت، انصاف و عدالت را حاکم کرده است. امروز دانش‌آموز که به سیستم آموزشی معرفی می‌شود و سپس فارغ التحصیل می‌شود، بر اساس شایستگی خود موفق می‌شود. هیچ واسطه، هیچ فشاری، هیچ چیز دیگری در اینجا کار نمی‌کند.»

همزمان با این، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که نصاب آموزشی این اداره با معیارهای جهانی برابر شده است.

غلام حیدر شهامت، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «در بخش نصاب امسال ما توانستیم که بخش عمودی نصاب را تبدیل به افقی کنیم و نصاب این اداره را به معیارهای جهانی رساندیم.»

بربنیاد اطلاعات اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌یی، بیش از ۳۷۰ انستیتوت در سراسر کشور وجود دارند که در این انستیتوت‌ها بیش از ۵۰ هزار تن سرگرم آموزش هستند.

ندیم: بی‌عدالتی و فساد در نظام آموزشی ریشه‌کن شده است

همزمان با این، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که نصاب آموزشی این اداره با معیارهای جهانی برابر شده است.

Thumbnail

سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که در نظام آموزشی و تحصیلی کشور بی‌‌عدالتی و فساد ریشه کن شده است.

این مقام امارت اسلامی، در مراسم آغاز سال جدید آموزشی دانش‌آموزان آموزش‌های فنی و حرفه‌یی تعهد می‌کند که به تمامی چالش‌های نظام آموزشی و تحصیلی کشور رسیدگی خواهد شد.

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، گفت: «امروز الحمدلله امارت اسلامی افغانستان در نظام تحصیلی و تعلیمی شفافیت، انصاف و عدالت را حاکم کرده است. امروز دانش‌آموز که به سیستم آموزشی معرفی می‌شود و سپس فارغ التحصیل می‌شود، بر اساس شایستگی خود موفق می‌شود. هیچ واسطه، هیچ فشاری، هیچ چیز دیگری در اینجا کار نمی‌کند.»

همزمان با این، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که نصاب آموزشی این اداره با معیارهای جهانی برابر شده است.

غلام حیدر شهامت، رییس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «در بخش نصاب امسال ما توانستیم که بخش عمودی نصاب را تبدیل به افقی کنیم و نصاب این اداره را به معیارهای جهانی رساندیم.»

بربنیاد اطلاعات اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌یی، بیش از ۳۷۰ انستیتوت در سراسر کشور وجود دارند که در این انستیتوت‌ها بیش از ۵۰ هزار تن سرگرم آموزش هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره