Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست اسلام‌آباد از کابل برای اقدام در برابر گروه‌های هراس‌افگن

وزارت خارجه پاکستان از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد که در برابر گروه‌های هراس‌افگن اقدام کند.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در یک نشست خبری می‌گوید که پاکستان با مقام‌های امارت اسلامی درباره مسایل امنیتی و مخفی‌گاه گروهای هراس‌افگن در این کشور در تماس است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در این باره گفت: «نهادهای امنیتی ما در ارتباط هستند. اگر به یاد داشته باشید، وزیر دفاع ما در این اوآخر به افغانستان سفر کرد و تمامی این مسایل در میان گذاشته شدند. ما از مقام‌های افغان انتظار داریم تا در برابر این گروه‌های هراس‌افگن اقدام کنند و اطمینان بدهند که آنان به مردم و نیروهای امنیتی پاکستان تهدیدی را ایجاد نمی‌کنند.»

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی، گفت: «احتمال وجود دارد که پاکستان تاهنوز از طرف امارت کدام اقدام‌ها، سخن‌ها یا وعده‌هایی که است، امکان دارد پاکستان در این مورد مطمین نباشد، یا اطمینان دریافت نکرده باشد، از همین خاطر به تکرار این موارد را ذکر می‌کنند.»

در همین حال، بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که در کشور هیچ گروه هراس‌افگن وجود ندارد و از خاک افغانستان تهدیدی متوجه دیگر کشورها نیست.

آقای کریمی در این باره چنین گفت: «در سراسر کشور صلح و امنیت تأمین است، هیچ چنین گروهی نیست که از این کشور به دیگر کشورها تهدیدی را متوجه کند. نه در این زمینه کدام شواهد و اسناد وجود دارد و نه هم امارت اسلامی اجازه می‌دهد که از افغانستان به دیگر کشورها تهدید متوجه شود.»

محمد حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر پاکستان واقعن می‌خواهد که در این منطقه مشکل وجود نداشته باشد، باید به تمامی این چالش‌های که در برابر افغانستان و پاکستان وجود دارد، به گونه مشترک رسیدگی شود.»

این درحالی‌ست که نزدیک به یک ماه پیش، یک هیات پاکستان به رهبری وزیر دفاع این کشور به کابل آمده بود.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این نشست خبری از ارایه جزئیات سفر وزیر دفاع این کشور به افغانستان خودداری کرده است.

از سویی هم، ذبيح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که قرار است یک هيات از افغانستان به پاکستان سفر و درباره مسایل سیاسی و اقتصادی با مقام‌های پاکستانی گفت‌وگو کند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «زمانی که یک هیات شان به افغانستان آمده بود، از این طرف نیز تعهد شد که به رهبری شماری از مسوولین یک هیاتی به پاکستان خواهد رفت، اما آن به گونه‌ی کامل به موضوعات سیاسی و تجارتی بحث خواهند کرد. انشاءالله بعداً زمان آن و این که چه کسانی فرستاده می‌شوند، مشخص خواهد شد.»

پیش از این، وزیر خارجه پاکستان از امارت اسلامی خواسته است که به تعهدهایش در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی عمل کند.

بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، هشدار داده است که اگر این کار انجام نشود، در نخست شهروندان افغانستان و سپس پاکستان قربانی این ناکامی خواهند شد.

خواست اسلام‌آباد از کابل برای اقدام در برابر گروه‌های هراس‌افگن

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در یک نشست خبری می‌گوید که پاکستان با مقام‌های امارت اسلامی درباره مسایل امنیتی و مخفی‌گاه گروهای هراس‌افگن در این کشور در تماس است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه پاکستان از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد که در برابر گروه‌های هراس‌افگن اقدام کند.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در یک نشست خبری می‌گوید که پاکستان با مقام‌های امارت اسلامی درباره مسایل امنیتی و مخفی‌گاه گروهای هراس‌افگن در این کشور در تماس است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در این باره گفت: «نهادهای امنیتی ما در ارتباط هستند. اگر به یاد داشته باشید، وزیر دفاع ما در این اوآخر به افغانستان سفر کرد و تمامی این مسایل در میان گذاشته شدند. ما از مقام‌های افغان انتظار داریم تا در برابر این گروه‌های هراس‌افگن اقدام کنند و اطمینان بدهند که آنان به مردم و نیروهای امنیتی پاکستان تهدیدی را ایجاد نمی‌کنند.»

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی، گفت: «احتمال وجود دارد که پاکستان تاهنوز از طرف امارت کدام اقدام‌ها، سخن‌ها یا وعده‌هایی که است، امکان دارد پاکستان در این مورد مطمین نباشد، یا اطمینان دریافت نکرده باشد، از همین خاطر به تکرار این موارد را ذکر می‌کنند.»

در همین حال، بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که در کشور هیچ گروه هراس‌افگن وجود ندارد و از خاک افغانستان تهدیدی متوجه دیگر کشورها نیست.

آقای کریمی در این باره چنین گفت: «در سراسر کشور صلح و امنیت تأمین است، هیچ چنین گروهی نیست که از این کشور به دیگر کشورها تهدیدی را متوجه کند. نه در این زمینه کدام شواهد و اسناد وجود دارد و نه هم امارت اسلامی اجازه می‌دهد که از افغانستان به دیگر کشورها تهدید متوجه شود.»

محمد حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر پاکستان واقعن می‌خواهد که در این منطقه مشکل وجود نداشته باشد، باید به تمامی این چالش‌های که در برابر افغانستان و پاکستان وجود دارد، به گونه مشترک رسیدگی شود.»

این درحالی‌ست که نزدیک به یک ماه پیش، یک هیات پاکستان به رهبری وزیر دفاع این کشور به کابل آمده بود.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این نشست خبری از ارایه جزئیات سفر وزیر دفاع این کشور به افغانستان خودداری کرده است.

از سویی هم، ذبيح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که قرار است یک هيات از افغانستان به پاکستان سفر و درباره مسایل سیاسی و اقتصادی با مقام‌های پاکستانی گفت‌وگو کند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «زمانی که یک هیات شان به افغانستان آمده بود، از این طرف نیز تعهد شد که به رهبری شماری از مسوولین یک هیاتی به پاکستان خواهد رفت، اما آن به گونه‌ی کامل به موضوعات سیاسی و تجارتی بحث خواهند کرد. انشاءالله بعداً زمان آن و این که چه کسانی فرستاده می‌شوند، مشخص خواهد شد.»

پیش از این، وزیر خارجه پاکستان از امارت اسلامی خواسته است که به تعهدهایش در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی عمل کند.

بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، هشدار داده است که اگر این کار انجام نشود، در نخست شهروندان افغانستان و سپس پاکستان قربانی این ناکامی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره