Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند کمک‌رسانی به گداها در کابل

معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء در نشست توزیع کمک به گداهای که از پیش گردآوری شده اند، می‌گوید که در ماه مبارک رمضان به سی هزار گدا کمک نقدی و خوراکی توزیع خواهد شد.

در مرحله نخست این روند، به یکهزار و ششصد خانواده کمک انجام شد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، گفت: «در حدود ۳۰ هزار و پنج صد گدا در فهرست قرار گرفته اند و برای آن‌ها کمیته ایجاد کرده‌ایم که به زودی به همه‌ی آنها کمک می‌شود.»

معاون اقتصادی ریاست الوزراء می‌گوید که تلاش می‌شود تا دیگر هیچ فرد کشور به تگدی رو نیاورد.

او از بازرگانان و نهادهای مددرسان می‌خواهد که در ماه رمضان کمک‌های خود را به نیازمندان افزایش دهند.

آقای برادر در این باره گفت: «ما تلاش می‌کنیم و ان شاءالله امیدواریم که هیچ فرد دیگری پیدا نشود که به کسی دست دراز کند. خود را مکلف می‌دانم که دیگر گداها مجبور به گدایی نشوند.»

عبدالمتین رحیم‌زی، رییس مهاجرین ولایت کابل، گفت: «امارت اسلامی تلاش می‌کند تا همه مردم روی پای خود بایستند و پس از این هیچ کس مجبور به گدایی نشود.»

همزمان با این، شماری از دریافت کنندگان این کمک‌ها می‌گویند که در وضعیت بدی به سر می‌برند.

بصیره، دریافت کننده کمک، گفت: «در وضعیت بسیار بد استم. زمستان گذشته را در شرایط بسیار بدی گذراندم که فقط خدا می‌داند.»

فرزانه، دریافت کننده کمک، گفت: «من یک بیوه استم.حالا با وضعیت بد اقتصادی روبه‌رو استم، بنابراین از تاجران و نهادهای کمک‌رسان می‌خواهم که به من و دیگر مردم فقیر افغان کمک کنند.»

بربنیاد اطلاعات کمیته جمع‌آوری گداها، تا اکنون بیش از ۳۰ هزار گدا از سطح شهر کابل گردآوری شده اند و به تمام آنان کمک‌های نقدی و خوراکی توزیع خواهد شد.

آغاز روند کمک‌رسانی به گداها در کابل

بربنیاد اطلاعات کمیته جمع‌آوری گداها، تا اکنون بیش از ۳۰ هزار گدا از سطح شهر کابل گردآوری شده اند و به تمام آنان کمک‌های نقدی و خوراکی توزیع خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء در نشست توزیع کمک به گداهای که از پیش گردآوری شده اند، می‌گوید که در ماه مبارک رمضان به سی هزار گدا کمک نقدی و خوراکی توزیع خواهد شد.

در مرحله نخست این روند، به یکهزار و ششصد خانواده کمک انجام شد.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، گفت: «در حدود ۳۰ هزار و پنج صد گدا در فهرست قرار گرفته اند و برای آن‌ها کمیته ایجاد کرده‌ایم که به زودی به همه‌ی آنها کمک می‌شود.»

معاون اقتصادی ریاست الوزراء می‌گوید که تلاش می‌شود تا دیگر هیچ فرد کشور به تگدی رو نیاورد.

او از بازرگانان و نهادهای مددرسان می‌خواهد که در ماه رمضان کمک‌های خود را به نیازمندان افزایش دهند.

آقای برادر در این باره گفت: «ما تلاش می‌کنیم و ان شاءالله امیدواریم که هیچ فرد دیگری پیدا نشود که به کسی دست دراز کند. خود را مکلف می‌دانم که دیگر گداها مجبور به گدایی نشوند.»

عبدالمتین رحیم‌زی، رییس مهاجرین ولایت کابل، گفت: «امارت اسلامی تلاش می‌کند تا همه مردم روی پای خود بایستند و پس از این هیچ کس مجبور به گدایی نشود.»

همزمان با این، شماری از دریافت کنندگان این کمک‌ها می‌گویند که در وضعیت بدی به سر می‌برند.

بصیره، دریافت کننده کمک، گفت: «در وضعیت بسیار بد استم. زمستان گذشته را در شرایط بسیار بدی گذراندم که فقط خدا می‌داند.»

فرزانه، دریافت کننده کمک، گفت: «من یک بیوه استم.حالا با وضعیت بد اقتصادی روبه‌رو استم، بنابراین از تاجران و نهادهای کمک‌رسان می‌خواهم که به من و دیگر مردم فقیر افغان کمک کنند.»

بربنیاد اطلاعات کمیته جمع‌آوری گداها، تا اکنون بیش از ۳۰ هزار گدا از سطح شهر کابل گردآوری شده اند و به تمام آنان کمک‌های نقدی و خوراکی توزیع خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره