Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دختری از یک مرکز نگه‌داری یتیمان در قطر به آغوش بسته‌گان‌اش برگشت

یک کودک دختر که پدر و مادرش را در ماه سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی در انفجاری در میدان هوایی کابل از دست داده بود، پس از نزده ماه به آغوش بسته‌گان‌اش برگشت.

این دختر که الیزا نام دارد، به کاکایش که در قطر است، سپرده شد.

یارمحمد نیازی با چشمان پر اشک برادرزاده‌اش را پس از ماه ها جدایی در آغوش می‌گیرد.

کاکای الیزا گفت: «من بسیار خوشحال استم. از خوشحالی زیاد نمی‌دانم چه کنم. حالی این را به پدر و مادرم روان می‌کنم. اگر خبر شوند که الیزا پیدا شده، بسیار خوشحال می‌شوند. زمانی‌که خبر شوند الیزا پیش من است، در انتظار همین خبر هستند که الیزا چه وقت با آن‌ها یکجا می‌شوند.»

هنگامی‌که انفجار مرگ‌بار در چهارم سنبله‌ی ۱۴۰۰ خورشیدی در میان هزاران تن در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ ‌داد، یک نوجوان شانزده ساله، الیزای یک ماهه را پیدا کرد و با خود به قطر انتقال داد.

الیزای کوچک پس از رسیدن به قطر به مرکز نگهداری یتیمان سپرده شد.

مرکز نگهداری از یتمیان در قطر نام این کودک را مریم گذاشت و سپس با کارگیری از شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک تلاش کرده است تا بسته‌گان او را دریابد.

سرانجام این مرکز با همکاری وزارت خارجه قطر کاکای این کودک را که در افغانستان بود، از طریق فیسبوک پیدا کرد و پس از معاینات "دی ان ای" مشخص شد که یارمحمد نیازی کاکای اوست.

منیره البولوشی، مدیر مرکز نگهداری از یتیمان دریما، در این باره گفت: «یکجا ساختن خانواده‌ها هدف اصلی ما است. به همین دلیل است که ما با هماهنگی مرکز نگهداری از یتیمان دریما و وزارت امور خارجه برای رسیدن مریم (الیزا) به خانواده‌اش کار کردیم. هدف ما این بود که او را با خانواده‌اش از افغانستان یکجا سازیم تا خواهر و برادر خود را ملاقات کند.»

مدیر این مرکز نگهداری در ادامه افزود: «ما در مرکز یتیمان دریما برای او یک خانواده بودیم و سعی کردیم به بهترین شکل از او مراقبت کنیم. ما دلتنگ مریم خواهیم شد اما برای او آرزوی خوشحالی و سلامتی در کنار خانواده‌‌اش را داریم.»

پس از آنکه بسته‌گان الیزا شناسایی شدند، آنان به دوحه قطر منتقل شدند و افزون بر دو خواهر الیزا، برادر، کاکا، خاله‌ها و پسر کاکای الیزا همگی به دوحه برده شدند.

این خانواده قرار است یک هفته با الیزا در مرکز نگهداری از یتیمان دریما بمانند و پس از آن، به امریکا و یا بریتانیا سفر خواهند کرد.

دختری از یک مرکز نگه‌داری یتیمان در قطر به آغوش بسته‌گان‌اش برگشت

هنگامی‌که انفجار مرگ‌بار در چهارم سنبله‌ی ۱۴۰۰ خورشیدی در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ ‌داد، یک نوجوان شانزده ساله، الیزای یک ماهه را پیدا کرد و با خود به قطر انتقال داد.

Thumbnail

یک کودک دختر که پدر و مادرش را در ماه سنبله ۱۴۰۰ خورشیدی در انفجاری در میدان هوایی کابل از دست داده بود، پس از نزده ماه به آغوش بسته‌گان‌اش برگشت.

این دختر که الیزا نام دارد، به کاکایش که در قطر است، سپرده شد.

یارمحمد نیازی با چشمان پر اشک برادرزاده‌اش را پس از ماه ها جدایی در آغوش می‌گیرد.

کاکای الیزا گفت: «من بسیار خوشحال استم. از خوشحالی زیاد نمی‌دانم چه کنم. حالی این را به پدر و مادرم روان می‌کنم. اگر خبر شوند که الیزا پیدا شده، بسیار خوشحال می‌شوند. زمانی‌که خبر شوند الیزا پیش من است، در انتظار همین خبر هستند که الیزا چه وقت با آن‌ها یکجا می‌شوند.»

هنگامی‌که انفجار مرگ‌بار در چهارم سنبله‌ی ۱۴۰۰ خورشیدی در میان هزاران تن در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ ‌داد، یک نوجوان شانزده ساله، الیزای یک ماهه را پیدا کرد و با خود به قطر انتقال داد.

الیزای کوچک پس از رسیدن به قطر به مرکز نگهداری یتیمان سپرده شد.

مرکز نگهداری از یتمیان در قطر نام این کودک را مریم گذاشت و سپس با کارگیری از شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک تلاش کرده است تا بسته‌گان او را دریابد.

سرانجام این مرکز با همکاری وزارت خارجه قطر کاکای این کودک را که در افغانستان بود، از طریق فیسبوک پیدا کرد و پس از معاینات "دی ان ای" مشخص شد که یارمحمد نیازی کاکای اوست.

منیره البولوشی، مدیر مرکز نگهداری از یتیمان دریما، در این باره گفت: «یکجا ساختن خانواده‌ها هدف اصلی ما است. به همین دلیل است که ما با هماهنگی مرکز نگهداری از یتیمان دریما و وزارت امور خارجه برای رسیدن مریم (الیزا) به خانواده‌اش کار کردیم. هدف ما این بود که او را با خانواده‌اش از افغانستان یکجا سازیم تا خواهر و برادر خود را ملاقات کند.»

مدیر این مرکز نگهداری در ادامه افزود: «ما در مرکز یتیمان دریما برای او یک خانواده بودیم و سعی کردیم به بهترین شکل از او مراقبت کنیم. ما دلتنگ مریم خواهیم شد اما برای او آرزوی خوشحالی و سلامتی در کنار خانواده‌‌اش را داریم.»

پس از آنکه بسته‌گان الیزا شناسایی شدند، آنان به دوحه قطر منتقل شدند و افزون بر دو خواهر الیزا، برادر، کاکا، خاله‌ها و پسر کاکای الیزا همگی به دوحه برده شدند.

این خانواده قرار است یک هفته با الیزا در مرکز نگهداری از یتیمان دریما بمانند و پس از آن، به امریکا و یا بریتانیا سفر خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره