Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درمان نزدیک به ۸هزار معتاد مواد مخدر در "مرکز ابن سینا"

مسوولان مرکز هزار بستر درمان معتادان ابن سینا می‌گویند که در این مرکز نزدیک به هشت هزار معتاد مواد مخدر زیر درمان قرار دارند.

رییس این مرکز از نهادهای مددرسان جهانی می‌خواهد تا در راستای فراهم سازی امکانات درمانی با آنان کمک کند.

عبدالناصر منقاد رییس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا، گفت: «خواست ما از تمام جامعه جهانی این است که آنان می‌گویند ما با انسان‌ها دوستی دارند اگر این خبر واقعیت دارد می‌توانند با ما در بخش‌های غذا دوا لباس و ضرورت‌های دیگر بیماران در اکمال‌ش با ما همکاری کند تا ادعا شان درست شود.»

همزمان با این، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در تویتی گفته است که بیست و چهار مرکز درمان معتادان در سراسر افغانستان را پشتیبانی مالی خواهد کرد.

سید کمال ۴۸ ساله می‌گوید که سه ماه پیش، از تپه سرای شمالی به این مرکز درمانی آورده شده و در طی ۲۰ سال این دومین بار است که تحت درمان قرار می‌گیرد.

او از  نبود امکانات برای درمان‌اش در این مرکز شکایت دارد.

سید کمال به طلوع‌نیوز گفت: «کمبودات ما لباس هاست مواد غذایی است جای بود باش است همین چیزها را که زمینه برای ما مساعد بسازند.»

سرور گل، معتاد تحت درمان، گفت: «در این جا در یک چپرکت سه نفر می‌خوابند مشکلات حفظ الصحه بی‌نهایت زیاد است.»

عنایت، معتاد تحت درمان، گفت: «برای ما بوت بیاورند لباس بیاورند برای ما توشک، کمپل، دوا بیاورند جامعه جهانی به وقت به ما یا صحت عامه یا امارت اسلامی کمک کنند که برای ما هر چیز برسد.»

این در حالی‌ست که دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرده است که ۲۴ مرکز درمانی معتادین را در سراسر افغانستان پیشتیبانی خواهد کرد.

درمان نزدیک به ۸هزار معتاد مواد مخدر در "مرکز ابن سینا"

این در حالی‌ست که دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرده است که ۲۴ مرکز درمانی معتادان را در سراسر افغانستان پیشتیبانی خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان مرکز هزار بستر درمان معتادان ابن سینا می‌گویند که در این مرکز نزدیک به هشت هزار معتاد مواد مخدر زیر درمان قرار دارند.

رییس این مرکز از نهادهای مددرسان جهانی می‌خواهد تا در راستای فراهم سازی امکانات درمانی با آنان کمک کند.

عبدالناصر منقاد رییس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا، گفت: «خواست ما از تمام جامعه جهانی این است که آنان می‌گویند ما با انسان‌ها دوستی دارند اگر این خبر واقعیت دارد می‌توانند با ما در بخش‌های غذا دوا لباس و ضرورت‌های دیگر بیماران در اکمال‌ش با ما همکاری کند تا ادعا شان درست شود.»

همزمان با این، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در تویتی گفته است که بیست و چهار مرکز درمان معتادان در سراسر افغانستان را پشتیبانی مالی خواهد کرد.

سید کمال ۴۸ ساله می‌گوید که سه ماه پیش، از تپه سرای شمالی به این مرکز درمانی آورده شده و در طی ۲۰ سال این دومین بار است که تحت درمان قرار می‌گیرد.

او از  نبود امکانات برای درمان‌اش در این مرکز شکایت دارد.

سید کمال به طلوع‌نیوز گفت: «کمبودات ما لباس هاست مواد غذایی است جای بود باش است همین چیزها را که زمینه برای ما مساعد بسازند.»

سرور گل، معتاد تحت درمان، گفت: «در این جا در یک چپرکت سه نفر می‌خوابند مشکلات حفظ الصحه بی‌نهایت زیاد است.»

عنایت، معتاد تحت درمان، گفت: «برای ما بوت بیاورند لباس بیاورند برای ما توشک، کمپل، دوا بیاورند جامعه جهانی به وقت به ما یا صحت عامه یا امارت اسلامی کمک کنند که برای ما هر چیز برسد.»

این در حالی‌ست که دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل اعلام کرده است که ۲۴ مرکز درمانی معتادین را در سراسر افغانستان پیشتیبانی خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره